Del 1: Handelskriget i Stilla Havet mellan USA och Kina – vad handlar det om?

Vi på redaktionen har valt att fokuser på Europa och alla orosmoment som gör det jobbigt för priset på Euro. Senast vi skrev något om det pågående handelskriget mellan världens två största ekonomier var i september 2018, och det är väldigt mycket som har hänt sedan dess.

Därför tar vi tillfället i akt att göra en lite djupare sammanställning om vad det hela handlar om, vad de förväntade resultaten är, hur det har påverkat världen och vad framtiden kan erbjuda. I en två-delad serie går vi i detaljerna som du bör känna till. Handelskriget har satt spår i hela världens ekonomi, så det är en allvarlig situation som påverkar valutapriset på de flesta valutorna och valutaparen.

Vad är handelskriget mellan USA och Kina?

USA har länge anklagat Kina för att bedriva orättvis praxis i världshandeln samt valutamanipulering. Det hela sträcker sig tillbaks så långt som till tiden då George H. W. Bush satt i det ovala kontoret, alltså tidigt 90-tal. Tidigare amerikanska presidenter har inte lyckats göra något åt “Kina-situationen”, men president Trump har satt ner foten.handelskriget mellan USA och Kina

Den 14e april 2018 lämnade USA in en begäran om konsultation hos Världshandelsorganisationen (WTO) med avseendet att Kina bryter mot internationella handelslagar som täcker Intellektuell Egendom.

Sedan dess har USA trissat upp importskatter för kinesiska gods, och Kina har trissat upp importskatter för amerikanska gods.

Det började med att USA satte 10% skatt på kinesiska importer till ett värde av 200 miljarder dollar. Kina svarade med en liknande beskattning.

Där läget ligger idag så förhandlar bägge parterna, och enligt utsago görs det små framsteg hela tiden. Men om ingen lösning har nåtts den 1a mars så planerar USA att öka skatten från 10% till 25%. Hittills har bägge nationerna beskattat ett värde av 360 miljarder dollar enbart mellan den egna handeln mellan länderna.

Vad förväntas hända med handelskriget?

För det första vill USA att Kina ändrar sättet som de gör affärer med andra nationer. Utländska företag i Peking och Kina sägs bland annat tvingas dela med sig av alla teknologiska utvecklingar och samarbeta med Kinesiska bolag.

För det andra har USA anklagat Kina för att manipulera sin ekonomi för att få ett övertag i världshandeln. Kinesiska varor är billigare att importera om Kinas Yuan håller sig relativt låg. Denna praxis har Kina förkastat och öppet motstridigt alla dessa anklagelser.

Kina verkar inte ha några vidare målsättningar med att beskatta amerikanska importer, förutom att de vill hålla samma villkor som sätts på de själva.

Under tiden som handelskriget dras ut har Kina offentliggjort andra planer om att försöka utveckla sin ekonomi och göra den till en officiell handelsvaluta i sin region. Planen sträcker sig till 2023 och målet är att hela ASEAN-regionen, alla 10 nationer, ska acceptera CNY så som världen har accepterat USD.

Vad USA förväntar sig av situationen verkar vara skattepengar. President Trump har vid flertalet tillfällen sagt att han “älskar tariffer”, han verkar verkligen vilja sätta högre importskatter. Om Kina-situationen löser sig till Trumps fördel så förväntar vi oss att blickarna vänds mot Europa så småningom.

Nästa artikel kikar på hur världen har påverkats av handelskriget och vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.