Del 2: Handelskriget i Stilla Havet mellan USA och Kina – parametrar sätts nu

Du har säkert läst om att världens ekonomiska tillväxt har stagnerat, och mycket beror på handelskriget. Världens ekonomi hade klarat Brexit-oron utan några större problem, men när världens två största ekonomier är mitt i ett långvarigt beskattnings-krig rubbas hela systemet.

I Del 1 gick vi igenom grunden till det rådande handelskriget samt hur Kina planerar att utveckla kinesiska Yuan (CNY) till en handelsvaluta för hela ASEAN regionen. Så hur har världen påverkats och vad mer kan vi förvänta oss?

Effekter på världens ekonomiska utveckling

Den 14e april förra året lämnade USA in en anmälan till WTO, och kort därefter infördes de första skatterna på kinesiska importer till USA. Vid det skedet fanns det redan symptom på att den ekonomiska cykeln nått sin topp. Men redan i maj gick OECD ut med en varning om att världens ekonomi står inför prövningar.ekonomiska rapporter från oecd

I september förra året började det flöda ut rapporter från världens alla nyhetskällor gällande nya prognoser från OECD. Kort därpå kom samma rapporter från IMF. Sedan dess har vi sett hur bricka efter bricka i den dominoeffekt som är världshandel påverkas på ett negativt sätt.

De senaste rapporterna från OECD visar att prognoserna för världens ekonomiska tillväxt under 2019 och 2020 har minskats med 0.2 samt 0.1 procent för respektive år. Precis samma gäller för USA och Europa, USAs prognos är sänkt från 2.9 procent till 2.7. Eurons prognos är sänkt från 2 till 1.9 procent. Kinas ekonomiska prognos har sänkts från 6.9 procent till 6.4. Värst är det för Japan vars prognos har sänkts från 1.7 procent ända till 1.2 procent.

Tyska Bundesbank som är en bärande pelare i EMU och en drivande faktor för priset på Euron rapporterar allt större tryck. Exporter av motorfordon har minskat dramatiskt och Brexit späder på de makroekonomiska oroligheterna.

Kina importerar mindre från Europa vilket framför allt påverkar en av pelarna för europas ekonomi. Italien har nog lovat mer än de kan leverera, vilket kommer påverka euron negativt när den verkligheten väl slår in. Storbritannien lämnar EU med eller utan ett avtal, det innebär att ett stort avbräck i form av att världens femte största ekonomi lämnar unionen.

Nya parametrar för världshandel

Kina och USA ser ut att komma allt närmare en lösning. Allt det innebär för de inblandade länderna är att fasta importskatter sätts mellan nationerna och att vissa av Kinas metoder ändras. För resten av världen innebär det något annat.

Om Trump lyckas komma överens med Kina och förhandlar fram ett förmånligt handelsavtal så räknar vi med att blickarna snart vänds mot Europa. I Europa där Storbritannien står utanför unionen. Det är mer än sannolikt att Trump fortsätter skapa nya handelsavtal över hela världen.

Kina kommer troligtvis inte att öka européiska importer väldigt mycket även om de nya handelsavtalen är hyfsat gynnsamma. USAs importer av européiska varor har också minskat, och inte förens “förbättrade” tariffer har satts på plats kommer världshandeln att vara i gungning.

De närmaste året kommer sätta nya parametrar för hela världshandeln och det är något du bör ha i åtanke när du gör dina fundamentala analyser.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.