ECB kommer inte göra som The Fed, trots stagnerande ekonomi

Amerikanska Federal Reserve Bank har börjat planera för räntehöjningar under 2019. Världens stagnerande ekonomiska utveckling gör att ekonomin behöver stimuleras. Men trots att problemen blir allt fler i Eurozonen kommer ECB inte vara lika snabba som Fed på att agera.

ECB har bekräftat stagneringen och ändrat prognoser för den ekonomiska utvecklingen, men de håller att stigande löner och fler arbeten är en anledning för optimism. Arbetet för att skapa nya prognoser för Q2 och framåt har redan börjat, men redan nu blir ledningen testade gång efter annan. Eurozonens ekonomiska trygghet ser den största nedgången på ett decennium. Tyskland, ekonomins motor, projekterar nu den lägsta tillväxten på sex år. Siffror visar nu att Italien spenderade sista halvåret av 2018 i en lågkonjunktur.

Vad händer om ekonomin i Eurozonen blir ännu sämre?

Ämbetsmännen i ECBs styrelse kommer troligtvis hålla sig till planen. President Mario Draghi berättade nyligen att han stiger ner från sin position i oktober och att räntan inte kommer att höjas så länge han sitter kvar. ECB har sagt vid flertalet tillfällen att EUs medlemsländer bör instifta tillväxtvänliga policys och strukturella reformer, men inte alla lyssnar.Investera i Euro

Även utan den saktande ekonomiska utvecklingen kommer ECB snart behöva agera för att hålla igång ekonomin i Eurozonen. Risken finns att för många låntagare betalar tillbaks sin skuld och det skulle strama till regionens likviditét. Kvantitativ lättnat och investeringar i obligationer måste uppehållas för att ECB ska kunna hålla sig till sin plan utan att förstöra ekonomin.

I december 2018 avsluta ECB sitt QE program då de ansåg att det var logiskt då deflationen blivit besegrad och ekonomin återupplivad. Det är också möjligt att de istället insett att de nått gränsen för initiativets effektivitet och antalet obligationer.

Det är möjligt att Draghi återaktiverar QE programmet trots att det inte är en del av planen i dagsläget. ECB presidenten har sagt att “om saker börjar gå jättefel så finns det olika instrument i vår verktygslåda” till EU Parlamentet. Det kan betyda att programmet behöver justeras lite, att lättnader på skuldbelåningar implementeras eller att man utforskar andra sorters tillgångar utöver obligationer.

I vilket fall som helst så planerar Draghi att inte vara kvar när det väl händer. I samma tal till EU Parlamentet sa han också att “I dagsläget ser vi inte en sådan eventualitet utvecklas, i alla fall inte i år.”

ECB gör tvärt emot The Fed

I december 2018 höjde The Fed styrräntan till 2.5% och planerar att fortsätta höja den till 3% under 2019. Arbetslöshetsrapporterna är så pass positiva att centralbanken fortsätter stimulera den inhemska ekonomin.

The Fed har höjt räntan gradvis sedan december 2015. Det var den första höjningen sedan juni 2006. För att motarbeta den globala finansiella krisen höll man räntan mellan 0% och 0.25%, men trots globala politiska orosmoment så går den amerikanska ekonomin starkt. Centralbanken vill hålla en återbetalningsprocent på 2-3 procent för att hålla ekonomin ur en möjlig likviditéts-fälla. Det händer när låga bankräntor gör det ointressant att spara pengarna på banken och få ränta på dem, utan istället håller pengarna i madrassen eller i bilar, hus, båtar och andra saker.

Enda sättet att stoppa den likviditéts-fällan som Euron är på väg in i är genom att höja styrräntan.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.