Fiansiella marknaden 2018 i Sverige, Europa och USA

Året 2018 har sett flertalet oväntade händelser som har påverkat den finansiella marknaden. Förra året, 2017, var ett år då bull marknaden var stark. En stor anledning till att tjurarna regerade var President Trumps skattereformer som gjorde att USD gick starkt, något som påverkade mycket annat också. Men 2018 har varit fyllt av osäkerhet och rädslan har varit stor. USA och Kina har fört ett handelskrig som skapat stora konsekvenser runt världen, amerikanska reservbanken har trissat upp reporäntan vid fyra olika tillfällen, priset på olja har rasat och runt om Europa har det varit skakigt.

2018 har också visat sig avslutas på ett lite ovanligt sätt. De senaste åren har marknaden avslutat starkt och årets sista månader har alltid sett en uppsving. Men inte i år, 2018 har avslutats med ett december-resultat som inte har setts sedan 1931. Detta om man mäter prestationen för S&P500 som har sjunkit med cirka 10%. Det gäller alltså USA, och tendensen har ju varit att det som händer på andra sidan Atlanten sakta men säkert sprider sig till Europa.

Årsavslutningen i Europa och Sverige

I Europa har årets avslutats på ett positivt sätt. I alla fall om vi ser kortsiktigt. Italien och EU Kommissionen kom överens, efter mycket om-och-men, om 2019 års budget. Resultatet blev inte vad någon part hade tänkt sig, utan en jätte-kompromiss från bägge parter, och frågan återstår om Italien kan leva upp till förväntningarna.handla på forex online

Överenskommelsen gjorde att priset på Euron återhämtade sig och valutaparet EUR/USD fick en skjuts uppåt till mer “normala” priser. Lösningen är, för den som läser mellan raderna, en temporär lösning för en ekonomi som ser allt mer kaosartad ut. Italien kommer få jobba stenhårt under de tre nästkommande åren för att leverera. Om de inte lyckas kommer är Euron i fara.

I Sverige har året avslutats på ett blandat sätt. Under årets sista dag steg Stockholmsbörsen med tillräckligt många procent under de första timmarna för att kunna dra slutsatsen att året ändå har varit OK ur ett tradingperspektiv. För gemene man är verkligheten lite annorlunda. Riksbanken ökade reporäntan för första gången på några år och det kan skapa stora kostnader för oss svenskar.

2019 och vidare

Värt att notera är också att priset på Guld har stigit mot slutet av året. Mer precist har priset gått upp cirka 5% sedan november, och det finns en god chans att trenden fortsätter i samma riktning inom den närmsta tiden. Om vi tar i beräkning att vi fortfarande befinner oss mitt i en period där det ekonomiska klimatet är ostabilt så kan statusen för Guld som en “säker investering” återinfinna sig. Åtminstone som en medium-lång investering.

Nästa år kan vi se specifika sektorer som rent strategiskt är mer intressanta än andra. Titta på bioteknologi och sektorer relaterade till Guld, så som Silver till exempel.

Vi fortsätter följa marknaden och rapportera det viktigaste så att du som investerare kan göra så välgrundade beslut som möjligt. 2019 kommer bli ett intressant år med en möjlig lågkonjunktur, men tänk på att vi även kan få avkastning i en björnmarknad.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.