fbpx

Petter från Luleå

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 39 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
69% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Fungerar candlesticks i valutahandel? Hur kan man utläsa var kurserna kan vara på väg med denna metod?

Teknisk analys är ett sätt att hitta bra affärer på och det enda sättet enligt vissa. Det finns många olika sätt att arbeta med teknisk analys, men en av de indikatorerna som har visat sig fungera bäst är just candlesticks.

Många undrar om denna metod för tekniska analys fungerar för valutor, med valutahandel på nätet. Svaret är absolut. Det finns flera olika typer av grafer för att följa vad som händer på valutamarknaden. En av våra favoriter är candle-charts, där vissa pelare i grafen kan se ut som ljus. Men hur hänger detta ihop med valutahandel och vad kan man utläsa från candlesticks grafer? Här går vi igenom det grundläggande med denna graf som kan användas för all online trading.

Vad är Candlesticks?

Candlesticks ger en rad information om valutaprisrörelser, vilket hjälper till att identifiera handelsstrategier. Att handla forex med Candlesticks-diagram är en användbar färdighet att ha och kan tillämpas på alla marknader.

Vad kan möjligen vara viktigare för en teknisk valutahandlare än prisscheman? Forex-diagram är standard med Candlesticks som skiljer sig mycket från det mer traditionella stapeldiagrammet och de mer exotiska renko-diagrammen. Dessa forex ljusstakar diagram hjälper till att informera en FX-handelsföretagens uppfattning om prisrörelser – och formar därför åsikter om trender, bestämma poster och mer.

Alla valutahandlare bör ha kunskap om Candlesticks och vad de indikerar. Efter att ha lärt sig hur man analyserar valutor för Candlesticks, tycker handeln ofta att de kan identifiera många olika typer av prisåtgärder mycket mer effektivt jämfört med att använda andra diagram. Den extra fördelen med forex Candlesticks-analys är att samma metod gäller för Candlesticks-diagram för alla finansiella marknader.

priser för EUR/USD vs USDX

Det japanska candlestick systemet anses vara ganska relaterat till bar chart systemet, eftersom det också visar de fyra huvudsakliga prisnivåerna för en viss tidsperiod. Så vad gör dem till favoritdiagramformen bland de flesta Forex-handlare? Svaret är att candlestick har många kvaliteter som gör det lättare att förstå vart priset är på väg, vilket gör att valutahandlare kan fatta snabbare och mer lönsamma beslut. Japanska candlestick tros vara en av de äldsta typerna av diagram i världen. Det utvecklades ursprungligen i Japan för flera århundraden sedan i syfte att förutsäga pris på en av världens första terminsmarknader. Nedan hittar du en sammanställning av 12 huvudsignaler för att lära dig att använda japanska candlestick. [OBS: Läggs in om några dagar]


Betyg: 9.67/10
Minsta insättning: 2500 kr
Beskrivning: Trading med turbo warranter hos IG. En rolig, flexibel och spännande metod – alltid med candlesticks grafer. Prova nu!

Riskvarning: 73% av alla icke-professionella investerare förlorar pengar på CFD-handel hos IG.


Hur använder du candlestick?

Att lära sig candlestick är ungefär som att känna igen familjemedlemmar. Om ett stort antal släktingar spreds ut bland en mängd främlingar skulle det vara lätt att missa dem. Men om släktingarna alla fördes fram och arrangerades i familjenheter skulle det bli ganska lätt att upptäcka dem, även om de sprids tillbaka i mängden igen.

Candlestick, som släktingar, kan grupperas tillsammans och läras i familjegrupper. De kan vara direkt släkt eller kusiner. Som i alla familjer kan några av kusinerna vara lite udda, men i perspektivet passar de fortfarande och är mycket lättare att komma ihåg om de kan placeras i en familj.

Candlestickmönster har mycket strikta definitioner, men det finns många variationer av de nämnda mönstren, och japanerna gav inte namn på mönster som var “riktigt nära”. Erfarenhet och sunt förnuft gör det möjligt för handlare att läsa signalerna även om det inte exakt stämmer med bilden eller definitionen i boken.

Candlestick som ett analytiskt verktyg

Ett diagram är främst en grafisk överblick av prisinformation över tid. Tekniska indikatorer och trendlinjer kan läggas till den för att bestämma ingångs- och utgångspunkter, samt till vilka priser som ska stoppas. Alla dessa diagram kan också visas i en aritmetisk eller logaritmisk skala. Vilka typer av diagram och skalan som används beror på vilken information den tekniska analytikern anser vara den viktigaste och vilka diagram och vilken skala som bäst visar den informationen.

Om ditt intresse är en kvalitativ syn på marknaden, eftersom du vill visa data som har haft en stor andel av prisökningen, vanligtvis längre diagram, är det lämpligare att använda ett logaritmiskt diagram. Medan aritmetiken visar prisförändringar i tid, visar logaritmen den proportionella prisändringen vilket är mycket användbart för att observera marknadssentiment. Du kan känna till den procentuella förändringen av priset under en period och jämföra det med tidigare prisförändringar för att bedöma hur hausse eller baisseartade marknadsaktörer känner sig.

På valutamarknaden är den aritmetiska skalan det mest lämpliga diagrammet att använda eftersom marknaden inte uppvisar stora procentuella ökningar eller minskningar i växelkurserna. På ett aritmetiskt diagram representerar lika vertikala avstånd lika prisintervall, vanligtvis sett med ett rutnät i bakgrunden av ett diagram. Den aritmetiska skalan är också den mest lämpliga att använda tekniska analysverktyg och upptäcka chartistmönster på grund av dess kvantitativa karaktär. Förutom den aritmetiska skalan har Forexvärlden också antagit de japanska Candlestick -diagrammen som ett medel för att få tillgång till både kvantitativ och kvalitativ syn på marknaden. De valdes bland andra typer av diagram – de två vanligaste är “linjediagram” och “stapeldiagram” – på grund av deras attribut som vi kommer att se i detta kapitel.

Ett sätt att titta på priser

Linjediagrammet är den enklaste formen för att avbilda prisförändringar under en tidsperiod. Linjen visas i diagram genom att visa en serie enstaka punkter, vanligtvis stängningspriserna (close) för tidsintervallet. Denna enkla kartläggningsmetod gör det enklare att bedöma riktningen på en trend eller att jämföra priserna på flera instrument på samma graf.

Det japanska candlestick-systemet anses vara ganska relaterat till bar chart och stapeldiagrammet, eftersom det också visar de fyra huvudsakliga prisnivåerna för en viss tidsperiod. Candlestick har många kvaliteter som gör det lättare att förstå vart priset skall pris som är upp till, vilket leder handlare till snabbare och mer lönsamma handelsbeslut. Japanska candlestick tros vara en av de äldsta typerna av diagram som utvecklats i Japan för flera århundraden sedan för att förutse pris på en av världens första terminsmarknader. På 1700-talet blev Munehisa Homma en legendarisk rishandlare och skapade sig en enorm förmögenhet med hjälp av Candlestick-analys. Han upptäckte att även om utbud och efterfrågan påverkade priset på ris, påverkades marknaderna också starkt av känslorna från deltagande köpare och säljare.

Homma insåg att han kunde dra nytta av förståelsen för marknadens känslomässiga tillstånd. Även idag är denna aspekt svår att förstå för de flesta aktörerna på finansmarknaden. Hommas övertag var vad som hjälpte honom att förutse de framtida priserna. Hans förståelse var att det finns en skillnad mellan värdet på något och dess pris. Samma skillnad mellan pris och värde gäller idag på valutamarknaden, precis som på rismarknaden i Japan århundraden sedan. Jämfört med linjer och stapeldiagram ger candlesticks en enklare bild som gör att det går att förstå illustrationen av de pågående obalanserna i utbud och efterfrågan. De visar också volymer om marknadsdeltagarnas psykologiska och emotionella tillstånd, vilket är en oerhört viktig aspekt vi kommer att täcka i detta kapitel.

bar chart vs candlestick grafEn fördel är att i candlestick-diagram färgas ljusen i enlighet med prisrörelsen: när den öppnar högre än stängningskursen är ljusstaken färgad med en “fylld” kropp och när ljusstaken visar en ” ihålig” kropp, det betyder att stängningskursen var högre än den påföljand öppningskursen.

Ljusets kropp, även kallad den ”riktiga” kroppen, representerar intervallet mellan öppningskursen och stängningskursen. På ett ögonblick märker du i vilken riktning priset är på väg. Detta är bara en av de många konventionerna och den vi kommer att använda här, eftersom varje kartläggningstjänst kan färga de hausseartade och baisseartade ljusen annorlunda. Nedan är ett exempel på candlestick och en definition för varje candlestick -komponent. Den fasta delen är kroppen på candlestick.

Linjerna längst upp och botten är de övre och nedre veckorna, även kallade svansar eller skuggor. Själva toppen av ett ljusveck är det högsta priset för den tidsperioden, medan botten av veken är det lägsta priset för den specifika perioden. En annan fördel med att använda ett candlestick-diagram är att du kan kombinera dem med konventionella marknadsindikatorer som glidande medelvärden och trendlinjer. Men den mest framstående fördelen med dessa diagram är de tidiga varningstecknen när förändringar i trender inträffar.

kroppen på en candlestick barInnan du kan förstå handelsstrategier och candlesticks måste du ha en solid förståelse för vad som ligger bakom skapandet av candlesticks. Det finns många konventionella mönster som används av handlare runt om i världen. Om alla dessa strategier fungerade och handeln var så lätt, skulle alla vara mycket lönsamma. Verkligheten är att de flesta handlare förlorar pengar. En av de huvudsakliga orsakerna till att de förlorar är att de inte förstår vad de candlesticksen representerar, vilket är en pågående ekvationsekvation. Under den här sessionen kommer vi att spendera tid på att titta på candlesticks inte baserat på konventionella mönster utan istället genom ögat av tillgång, efterfrågan och orderflöde.

Ying Yang

Ying Yang med candlesticksTraditionellt tillskriver japanska handlare yangkvaliteter (expansion) till hausseartade ljus och yinkvaliteter (sammandragning) till baisseartade ljus. När yang når ett extremvärde finns det stillhet, och stillhet ger upphov till yin. En reversering av marknadskrafterna följer samma princip: ett högt hausseartat ljus som visar en yangkvalitet ger upphov till stillhet uttryckt i den lilla verkliga kroppen i följande ljus; och stillheten ger upphov till yin, som framträder i form av ett långt baisseartat ljus som fullbordar vändningsmönstret. Denna balans mellan ying- och yang-krafter är ett annat sätt att titta på svängningsrörelser i pris som liknar vågprinciperna.

Candles kan användas över alla tidsramar – från intradag till månatliga diagram. Till exempel, i ett veckodiagram, skulle en individuell ljuslinje bestå av måndagens Open, fredagens Close och veckans High och Low; medan ett fyra timmars ljus skulle innehålla samma prisnivåer för den perioden.

Candlestick terminologi

Vissa handlare blir ibland förvirrade av det språkbruket som omger candlesticks. I själva verket är faktiskt ganska enkelt: namnen på mönstren berättar ofta vilket inneboende meddelande som varje mönster sänder. Ursprungligen märktes inneboende formationer i enlighet därmed delvis till det japanska feodalsystemets militära miljö under den tiden. Därför hittar du termer som “genomträngande”, “stöttande” och “tre avancerande soldater” som definitivt återspeglar en militärtrupp. Men candles fick också andra mer mystiska namn som kan låta ovanligt till en början men som faktiskt är mycket beskrivande som “drakflugan” eller “morgonstjärnan”. Steve Nison förklarar i en av sina böcker om ämnet:

Ett fascinerande attribut till candlesticksgraferna är att namnen på mönstren är en färgstark mekanism som beskriver marknadens känslomässiga hälsa vid tidpunkten för dessa mönster. Tror du efter att ha hört uttrycket ”dark-cloud cover” att marknaden är i ett känslomässigt hälsosamt tillstånd? Självklart inte! […]

Det är såklart ett baisseartat mönster och namnet förmedlar klart det ohälsosamma tillståndet på marknaden. […] De beskrivande namnen som används av japanerna gör inte bara candlesticks roligt, utan lättare att komma ihåg om mönstren är hausse eller baisseartade. Till exempel […] “kvällstjärnan” och “morgonstjärnan”. Utan att veta hur dessa mönster ser ut eller vad de innebär för marknaden, bara genom att höra deras namn, vilket tycker du låter hausseartat och vilket är baisseartat?

Kvällstjärnan (smeknamnet för planeten Venus), som kommer ut innan mörkret går ned, låter som en baisseartade signal – och så är det! Morgonstjärnan är då hausseartad då denna (planeten Merkurius) visar sig strax före soluppgången.

Källa: “Japanese Candlestick Charting Techniques, A Contemporary Guide To The Ancient Investment Techniques Of The Far East” by Steve Nison, Prentice Hall Press, Second Edition, 2001.

I ett universum med dussintals Candlestick -mönster har det visat sig att en liten grupp av dem ger fler handelsmöjligheter än de flesta handlare kommer att kunna utnyttja. I det här avsnittet dissekeras och studeras 12 mönster med avsikt att ge dig tillräckligt med inblick i ett fascinerande sätt att utläsa dem. Följande är en lista över dessa utvalda Candlestick-mönstren.

2,1. Marubozu formation

en kort vs en lång candlestick kroppÄven om denna formation inte är ett av de mest omtalade, är det en bra utgångspunkt att skilja långa ljus från korta ljus. En marubozu är ett enda Candlestick-mönster som har en mycket lång kropp jämfört med andra ljus. Även om detta betraktas som en bekräftelse av marknadens inriktning, föreslår det att gå in i rörelsen när priset redan har rört sig mycket. Den resulterande risken förknippad med denna signal gör marubozu inte så populär jämfört med andra formationer.

Det signalerar ett starkt köp när stängningen är betydligt över sin öppningskurs, och vice versa när ljuset är baisseartat. Ett kort ljus är naturligtvis motsatt och indikerar vanligtvis avmattning och konsolidering. Det inträffar när handeln har begränsats till ett smalt prisintervall under levetiden för ljuset.

Ju mindre den verkliga ljuskroppen på ljuset är, desto mindre vikt ges dess färg oavsett om det är hausseartat eller baisseartat. Lägg märke till hur marubozu representeras av en ljusstake med lång kropp som inte innehåller några skuggor.

 


Betyg: 9.78/10
Minsta insättning: 1000 kronor
Beskrivning: Se snygga och tydliga candlesticks grafer hos Skilling. Prova nu!

Riskvarning: 69% av retail kunder förlorar pengar.


Doji candlestick

När de ställs inför ett doji- candlestick-mönster, säger japanerna att marknaden är “utmattad”. Doji betyder också att marknaden har gått från en yang eller ying kvalitet till neutralt tillstånd. I västerländska termer sägs det att trenden har avtagit – men det betyder inte en omedelbar vändning. Detta är en ofta felaktig tolkning som leder till en felaktig användning av dojis.

Trots att oddsen för en marknadsvändning ökar med en doji saknas det fortfarande en bekräftelse att handlas på. Doji bildas när handelssessionen öppnar och stänger på samma nivå. Detta mönster indikerar att det finns mycket beslutsamhet om vad som ska vara värdet på ett valutapar. Beroende på formen på skuggorna kan dojis sedan delas in i olika formationer:

En långbenad doji- candlestick bildas när OPEN och CLOSE är likartade. Dragonfly doji visar en session med ett högt öppningspris, som sedan upplever en märkbar nedgång tills en förnyad efterfrågan tar tillbaka priset för att avsluta sessionen till samma pris som det öppnade. 

I toppen av en trend blir det en variation av den hängande mannen; och i botten av en trend blir det en slags hammare. Det ses alltså som en hausseartad signal snarare än neutral. En gravstensdoji är motsatsen till den doji som påminner om sländan (dragonfly).

Lämpligt namngivna ska de förutse förluster för basvalutan, eftersom varje vinst som förloras vid sessionens slut, ett säkert tecken på svaghet. Den japanska analogin är att den representerar de som har dött i strid. Dragonfly och gravestone dojis är två allmänna undantag från påståendet att dojis i sig är neutrala. I de flesta ljusböcker ser du dojierna med en lucka nedåt eller uppåt i förhållande till föregående session. I Forex kommer dock dojierna att se lite annorlunda ut som visas på bilden till höger.

Spinning Top candlestick pattern

I Forex kan du anse att doji och en spinnande topp har samma potential för reversering. Till exempel, om en marknad når en ny topp som visas på bilden nedan, och gör det med en doji eller en snurrande topp – det är en liten riktig kropp med en lång övre och nedre skugga – är signalen densamma: marknaden förkastade de högre nivåerna och visar beslutsamhet om var man ska gå vidare.

Hur kan jag hantera det faktum att olika grafer visar olika candlestick mönster på grund av deras tidszon? För Forexmarknaden föreslår vi användningen av ett GMT-diagram eftersom de flesta institutionella volymer hanteras i London. Detta är speciellt giltigt om du arbetar med dagliga diagram, men intradagsgrafer som är över 1 timme visar också skillnader i mönstret. Hur som helst, på grund av valutamarknadens 24-timmars karaktär, kräver candlestick tolkningen en viss flexibilitet och anpassning. Du kommer att se hur några av läroboksmönstren ser något annorlunda ut i Forex än på andra marknader.

Följande mönster tros vara att varna det tränade ögat om att väntande återföringar erbjuder möjligheten för en trader att komma tidigt på en eventuell ny trend, eller för att varna den valutahandlare som redan har pengar investerade att trenden avslutas och positionen kräver uppmärksamhet.

Engulfing Pattern

Många enstaka candlestick -mönster, som djur, hammare och hängande man, kräver bekräftelse på att en trendförändring har skett. De blir mer betydelsefulla för marknaden när de uppfyller följande kriterier: de måste dyka upp efter en längre period med långa ljuskroppar, oavsett om hausseartade eller hausseartade; och de måste bekräftas med ett uppslukande mönster.

Detta mönster inträffar när ett ljuskropp fullständigt graverar kroppen på det föregående ljuset. En hausseartad uppslukning inträffar vanligtvis när det finns kortvariga bottnar efter en nedgång. I Forex kommer en hausseartad engulfing sällan att öppnas under det sista ljusets slut, men vanligtvis på samma nivå. Men en hausseartad engulfing kommer alltid att stänga ovanför det föregående ljuset för OPEN, och en baisseartad engulfing kommer alltid att stänga under det tidigare OPEN för ljus.

Se nedan bilden av ett baisseartat Engulfing Pattern för en bättre förståelse. När Engulfing Patterns inträffar i en nedåtgående trend, indikerar det att trenden har tappat fart och hausseartade investerare kan bli starkare. Omvänt kommer en baisseartad engulfing att inträffa när marknaden är överst efter en trend.

 

Piercing patterns

Detta mönster liknar uppsvingningen med skillnaden att det här inte helt slår det föregående ljuset. Det inträffar under en nedåtgående trend, när marknaden får tillräckligt med styrka för att stänga ljuset ovanför mittpunkten för det föregående ljuset (notera det röda prickade halvvägsmärket). Detta mönster ses som en möjlighet för köpare att gå in så länge som nedströmmen skulle vara uttömd.

Ett piercingmönster i Forex betraktas som sådant även om stängningen av det första ljuset är samma som öppningen av det andra ljuset.

2.6. Dark Cloud Cover pattern

Detta mönster är motsatsen till piercingmönstret. Det inträffar under en uppåtgående trend när sessionen öppnas till eller något över föregående slutkurs, men efterfrågan kan inte upprätthållas och kursen förlorar mark som faller under mittpunkten för det föregående ljuset. Detta mönster indikerar möjligheten för handlare att dra nytta av en trendomvändning genom att positionera sig kort vid öppningen av nästa ljus. Det kan också användas som ett varningstecken för hausse positioner eftersom kursen kan komma in i en motståndszon.

Tabellen nedan visar några skillnader mellan “riktiga” och “falska” mörka molntäcken. Medan de gröna cirkulerade mönstren uppfyller alla igenkänningskriterierna, gör de röda cirkeln inte.

 

Dark Cloud Cover pattern

Detta mönster är motsatsen till piercingmönstret. Det inträffar under en uppåtgående trend när sessionen öppnas till eller något över föregående slutkurs, men efterfrågan kan inte upprätthållas och kursen förlorar mark som faller under mittpunkten för det föregående ljuset.

Detta mönster indikerar möjligheten för handlare att dra nytta av en trendomvändning genom att positionera sig kort vid öppningen av nästa ljus. Det kan också användas som ett varningstecken för hausse positioner eftersom kursen kan komma in i en motståndszon. Tabellen nedan visar några skillnader mellan “riktiga” och “falska” mörka molntäcken. Medan de gröna cirkulerade mönstren uppfyller alla igenkänningskriterierna, gör de röda cirkeln inte.

Harami pattern

I ett japanskt Candlestick -diagram känns igen en harami av ett två-dagars vändmönster som visar ett litet kroppsstearinljus helt innehållande området för det tidigare större ljusets kropp. Denna formation antyder att den föregående trenden är på väg.

Ju mindre den andra ljusstaken, desto starkare är reverseringssignalen. På ett icke-Forex-diagram skulle detta ljusmönster visa ett inre ljus i form av en doji eller en snurrande topp, det vill säga ett ljus vars verkliga kropp är uppslukad av det tidigare ljuset.

Skillnaden är att en av skuggorna för det andra ljuset kan bryta de tidigare ljusen extremt. I Forex-diagram finns det dock vanligtvis inget gap på insidan av det föregående ljuset. Haramimönstret kan vara hausse eller baisse, men det måste alltid bekräftas av den tidigare trenden. Ett viktigt kriterium i ett Forex-diagram (i motsats till ett icke-FX-diagram) är att det andra ljuset måste ha en annan färg än det tidigare ljuset och trenden.

Ovanstående illustration visar en baisseartad harami bekräftad av en trend och en massiv kroppsljusstake. Det större tidigare ljuset visar en tydlig riktning, men när haramins tvekan skrivs ut på diagrammet krävs det en bekräftelse på var marknaden går nu. Senare i det här kapitlet kommer vi att se hur man får en bekräftelse av ljusstake-mönster.

Hammer candlestick pattern

Det finns få mönster där skuggorna spelar en viktig roll än kroppen. En av dessa är hammare, som består av ett enda ljus. Det kallas så för att japanerna kommer att säga att marknaden försöker hamra ut en bas. En hammare visar på bilden att marknaden öppnades nära dess höga, således under sessionen och sedan samlades skarpt för att stänga långt över extremt låga. Observera att den kan stängas något över eller under det öppningspriset, i båda fallen skulle det uppfylla kriterierna. På grund av denna starka efterfrågan i botten anses den vara en bottenåtergångssignal.

En perfekt hammare i Forex är densamma som på någon annan marknad: svansen måste vara dubbelt så stor som kroppens längd och kroppen måste vara nära eller på toppen av ljuset. Detta betyder att den kan ha en liten övre skugga, men den måste vara mycket mindre än den undre skuggan. Ju mindre kroppen och ju längre svansen är, desto mer betydande är tolkningen av hammaren som en haussignal. Ett annat viktigt kriterium är kroppens färg: Ljusstaken kan vara hausse eller baisse, det spelar ingen roll.

De flesta mönster har viss flexibilitet så mycket mer illustrationer skulle krävas för att visa alla möjliga variationer. Det här är vad vi försöker göra i Practice Chapter. Illustrationen nedan är en exempelfråga som tas från Practice Chapter-bedömningen. Där hittar du dussintals verkliga fallstudier att tolka och besvara. Varje exempel visar en detaljerad förklaring av det rätta svaret så att du verkligen kan integrera denna kunskap i din handel. Kom ihåg: övning är en av nycklarna till framgång i Forex trading.

Svar: “A” är inte en hammare eftersom den undre skuggan inte är dubbelt så stor som den verkliga kroppen. Andra kriterier, såsom det verkliga organet i den övre änden av handelsområdet eller den föregående nedtrenden, är uppfyllda. “B” är en giltig hammare eftersom den dyker upp efter en nedåtgående trend och den undre skuggan är minst dubbelt så stor som den verkliga kroppen. Andra kriterier, såsom det verkliga organet i den övre änden av handelsområdet eller den föregående nedtrenden, är uppfyllda. Det kan ha lite av en övre skugga. “C” är inte en hammare eftersom den föregående trenden är uppåt. En hammare måste alltid dyka upp efter en nedåtgående trend. Alla andra kriterier är uppfyllda.

Hanging Man candlestick pattern

Den hängande mannen består också av ett ljus och det är motsatsen till hammaren. Om en candlestick i hammarform uppstår efter ett rally är det en potentiell toppåtergångssignal.

Ljusformen föreslår en hängande man med dinglande ben. Det identifieras lätt genom närvaron av en liten riktig kropp med en betydande stor skugga. En riktig hängande man måste dyka upp på toppen av en trend. Alla hammarns kriterier är giltiga här, förutom riktningen för föregående trend. Kroppen kan vara tom eller fyllt i; det kan visa en mycket liten skugga på toppen; den nedre skuggan måste vara dubbelt så stor som kroppen; och kroppen måste vara på den övre änden av handelsområdet för att betraktas som en baisseartad reverseringssignal.

Fungerar candlesticks över alla tidsramar? Ja, de bör fungera i alla tidsramar eftersom marknadsdynamiken bakom dess konstruktion är densamma i högre diagram än i lägre. Men någon som använder en mycket kort tidsram som ett eller fem minuters diagram bör varnas för att det finns mer brus i små tidsramar, och att öppnings- och stängningspriserna för dessa candlesticks inte är lika viktiga som de är på ett dagligt Diagram.

Morning Star candlestick pattern

Den klassiska morgonstjärnan är ett tre-dagars bottenvändningsmönster på ett japansk candlestick diagram. Liksom planeten Mercurius förebådar morgonstjärnan att soluppgången, förknippad med ljusare händelser, är på väg att inträffa.

Under den första dagen av mönstret befinner sig kursen fortfarande i en nedåtriktad manifestation genom en lång verklig kropp. Följande candlestick har en liten riktig kropp jämfört med den föregående. Och slutligen är det sista ljuset en candlestick som återgår mer än halvvägs in i det första ljusets verkliga kropp. Det representerar det faktum att köparna nu har gått in och tagit kontrollen.

När det gäller valideringskriterierna som används i Forex, har det mellersta ljuset, bildens stjärna, två olika kriterier i motsats till miljöer som inte är Forex: för det första behöver det inte klyftas som på andra marknader; för det andra kommer dess verkliga kropp för det mesta att vara baisse eller en doji. Det finns en hel del varianter av morgonstjärnan.

Evening Star candlestick pattern

Detta mönster är motsatsen till morgonstjärnan. Det känns igen när priset stagnerar efter en uppåtgående trend och gör det i form av ett litet stearinljus. I Forex är denna candlestick för det mesta en doji eller en snurrtopp, före ett tredje ljus som stängs långt under kroppen på det andra ljuset och djupt in i det första ljusets kropp.

Det första ljuset måste vara relativt stort jämfört med föregående ljus. Denna candlestick mönster indikerar generellt att förtroendet för den aktuella trenden har eroderat och att björnar tar kontroll. Det klassiska mönstret bildas av tre ljus även om det finns vissa variationer.

Shooting Star pattern

Detta enstaka ljusmönster har följande igenkänningskriterier: det inträffar när kursen har stigit; det första ljuset måste vara relativt stort; det andra ljuset har en liten verklig kropp vid eller nära botten av sitt sortiment; och den övre skuggan är dubbelt så lång som kroppen.

På ett Forex-diagram är ljusets färg inte valideringskriterier. Shooting Star är en baisseartad vändningssignal eftersom dess form indikerar att priset stannade under sessionen, men drog tillbaka till botten för att stänga nära öppningspriset. Detta innebär att den ursprungliga efterfrågan drev priset upp, men säljare kom in och införde sitt utbud.

Candlesticks och Ichimoku/Teknisk analys

Inbunden, Svenska, 2018

Författare: Tobbe Rosén

Detta är Tobbes femte bok om trading. I boken får du lära dig tolka grafer via candlesticks och Ichimoku som bägge härstammar från Japan. Du får på ett lättbegripligt sätt lära dig hur olika formationer vänder eller förstärker psykologin. Som Mr Sanjin, upphovsmannen bakom Ichimoku, sade: ”Risken är stor för att man inte ser helheten utan bara träden och missar skogen”. Ichimoku system som ger dig en ovärderlig helhetssyn på bara någon sekund.

I slutet av boken får du lära dig flera strategier och hur de ska tradas. Peter Nilsson, författare till bl a Boken om Gerillatrading, Edge – lyft din aktiehandel till en ny nivå och Framgångsrik aktiehandel – 10 vinnande strategier, skriver så här om boken: “Boken riktar sig inte bara till nybörjare. Flera av koncepten och teknikerna har mig veterligen inte tidigare beskrivits på svenska. Det finns något för alla här. För den som vill lära sig teknisk analys och trading är det viktigt att noga undersöka vad den som lär ut har för kompetenser. Tobbe Rosén tillhör toppskiktet.”.

I boken Bli en vinnare med Candlesticks och Ichimoku får du ta del av många års erfarenhet i ämnena tradingpsykologi, analys och handfast trading. Peter Nilsson: “Gör plats i bokhyllan för nytillskottet bredvid Tobbes tidigare böcker, men låt den inte stå där och samla damm”.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Techbull Media SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2021 www.valutahandel.se All Rights Reserved.