Ny president för ECB i oktober – ingen räntehöjning

EU zonens ekonomi utstår just nu en mängd olika bekymmer. Det började redan innan USAs och Kinas handelskrig, men problemen har nu börjat hopa sig för euron. Reporäntan är rekordlåg sedan den sänktes till -0.4, medan Brexit och svaga PMI resultat orsakar stress på ekonomin. Ändå har ECB utlovat att räntan inte kommer höjas förens i september som tidigast.

Mario Draghi, den nuvarande presidenten för den europeiska centralbanken, har förklarat att han stiger ner från sin position. I ett pressmeddelande förklarade han att räntan kommer ligga på samma nivå ändra tills han avgår, så ECB måste nu vänta tills de kan ta upp räntehöjningen. Innan ECB höjer räntan så finns det först många större problem som måste lösas för att en räntehöjning skulle få en positiv effekt på ekonomin.

Tiden för att höja reporäntan rinner ut

Under en presskonferens efter ECBs senaste kungörelse gällande monetärpolicy så berättade ECB presidenten Draghi om sin planerade avgång från positionen. Samtidigt bedyrade han också räntan skulle hållas på samma nivå under resten av hans mandat. Det ger minimal tid för att höja räntan i ett hopp om att stimulera och stabilisera ekonomin. Bloomberg rapporterar att tiden är på väg att löpa ut för Mario Draghi.Investera i Euro

Vi är långt gångna i den ekonomiska cykeln men Draghi förnekar att ECB har fått slut på alternativ för att stimulera ekonomin. Att han tar upp ämnet så långt in i cykeln föreslår att han kommer att lämna sin post utan att generera en tillräcklig ekonomisk tillväxt för att kunna höja räntan.

För övrigt sades det inte så mycket under presskonferensen utöver det som var förväntat, men Draghi varnade om riskerna för tillväxten. Riskerna ökar och ökar och det är många externa faktorer utanför europa som försvårar läget för priset på euron och för tillväxten. Draghi framhävde främst de ihärdiga osäkerheterna inom den geopolitiska sfären, tendensen till protektionism, sårbara uppkommande marknader och finansiell volatilitet över alla marknader.

Investerare behåller lugnet och euron hålls stabil

Draghis kommentarer har inte förvånat investerare. På grund av rådande omständigheter förväntas de framtida siffrorna inte så positiva som man hade hoppats. Löftet om att hålla reporäntan på nuvarande nivå genom hela sommaren 2019 och längre om det behövs ses som ett erkännande att siffrorna inom den närmare tiden kommer vara svagare än förväntat.

Marknadens reaktion föreslår att alla uppskattningar och värderingar har varit korrekta gällande eurozonens ekonomi och ECB policy. Nu när Draghi har lagt korten på bordet och erkänt de många svagheterna i ekonomin så måste ECB räknas in under samma kategori som amerikanska Fed och andra centralbanker. The Fed har redan kungjort att prognosen för räntehöjning mycket väl kan ändras. Förra veckan kungjorde Bank of Japan, Japans centralbank att de har sänkt sin prognos. Kina förväntas också lätta på sin monetärpolitik under året som en del av det stimulanspaket som ska lätta på svårigheterna som handelskriget skapat.

Vi har tidigare skrivit om hur en ny lågkonjunktur har kunnat skymtats bland alla signaler i världens ekonomi. Nu är sprickorna större än någonsin, vi fortsätter rapportera.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.