fbpx

Per från Göteborg

Registrerade sig hos valutamäklaren AvaTrade för 8 minuter sedan.

» Prova AvaTrade du med.
71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Har du råkat ut för högre räntekostnader än väntat vid olje- eller valutahandel? Det finns vissa fällor men också tydliga regler för hur allt räknas ut. Låt oss guide dig och ge dig tips om de tydligaste sajterna för alla avgifter & kostnader.

Här går vi in på djupet gällande rollover (räntekostnaderna) för att äga råvaror och valutor genom CFDer.

Vad baseras ränteavgifterna på?

Avgiften du betalar baseras på de härledda innehavskostnaderna inbyggda i de underliggande terminskontrakten, från vilka priserna härleds. Ett kontantpris är en produkt utan ett fast utgångs- eller avvecklingsdatum. För de terminskontrakt som handlas på de stora börserna är det vanligt att se hur priset överstiger spotpriset, det pris som de affärer som görs i dag avvecklas till. Formeln nedan beskriver detta förfarande. Priset på dessa terminer bygger på att terminskontraktet hålls till förfallodagen, till skillnad från en CFD som i allmänhet endast ägs över dagen med rejäl hävstång, eller som längst några veckor.

terminspris

Priset på CFDer tar bort den härledda innehavskostnaden (som beskrivs ovan) för att skapa ett kontinuerliga ”kontantpris”. Den härledda dagliga innehavskostnaden tillämpas sedan som innehavskostnad, som kan vara positiv eller negativ. Det gör det möjligt för dig som trader att handla till ett kontinuerligt pris som till skillnad från råvaruterminer då de inte är föremål för ett utgångsdatum.
Räntor: Folk och procent
Med hjälp av underliggande terminsprisdata som bas beräknas mäklarens automatiska prissättningsmotor teoretiska kontantpriser för varje råvara och valuta genom att lägga till eller subtrahera (i tillämpliga fall) den underförstådda innehavskostnaden. Med hjälp av dessa teoretiska kontantpriser som grund, härleder mäklarens automatiska prissättningsmotor prisdjupstegar som innehåller upp till tio djupnivåer för varje kontantvara och kassa. Varje nivå visar transparent volym som kan erhållas till ett distinkt pris, med volym och tillämplig spridning som ökar när du går längre ner på stegen.


Betyg: 9.78/10
Minsta insättning: 1000 kronor
Beskrivning: Trading med relativt tydliga räntekostnader. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 69% av retail kunder förlorar pengar.


Den underförstådda dagliga innehavskostnaden, plus eller minus en mindre administrativ kostnad, t. ex €1.31 i räntekostnader och avgifter för köp av 20 kontrakt WTI-olje CFD'er eller €0.12 i räntekostnader ifall du säljer WTI-oljan, tillämpas sedan dagligen på positioner som hålls kl. 17 (New York-tid) som ett dagligt innehavskostnadsbelopp. Motsvarande kostnad för att köpa 10 kontakt brent olje-CFD'er är €0.73 per dag vid köp, eller €0.3 ifall du blankar brent oljan.
WTI olja
Priset på kontantprodukt baseras på det närmaste mest likvida terminkontraktet, eller det primära kontraktet, så med tiden när den underliggande terminssättningen löper ut kommer det primära kontraktet att förändras, vilket i allmänhet sammanfaller med rullande datum för våra terminsinstrument. Nu i början av november 2020 så är det troligen novembers kontrakt för 2020 som räknas som det mest likvida.

Före varje förändring av primäravtalet beräknas och fastställs den underförstådda innehavskostnadsnivån och mäter skillnaden mellan mittpriset för nästa huvudkontrakt och mittpriset för vårt nuvarande kontantpris. Varje gång mäklaren uppdaterar sitt huvudkontrakt beräknas innehavskostnadsgraden om för att återspegla denna förändring.

Ett illustrativt exempel

Frontmånadskontraktet för Brent Crude Oil CFD'er flyttades från junikontraktet till julikontraktetden 28 april kl. 21.30 (brittisk tid).

1. Brent Crude Oil medelpris 47,48 – Brent Crude Oil Kontant medelpris 47,79 = -0,31
2. Utgången av juliavtalet 30 maj – 28 april = 33 dagar.
3. -0,31/33 x 365 = -3,42879.
4. -3,42879 / 47,79 = -7,175%.
5. Köp eller lång position = (-7,175% + 2,5%) x -1 = 4,6747%.
6. Sälj eller kort position = (-7,175% – 2,5%) x -1 = 9,6747%.

Finansieringskostnader

Ta reda på hur din mäklare beräknar sina finansieringskostnader så att du bättre kan förstå finansieringsavgiften eller finansieringskrediten när du handlar med CFDer.

CFD på FX, metaller (utom koppar) och index
Om du har en öppen position på ditt konto i slutet av varje handelsdag (17:00 ET) anses positionen innehas över natten och är antingen föremål för en finansieringsavgift eller kredit för att återspegla kostnaden för att finansiera din position (i förhållande till den använda marginalen).

Finansieringskostnaden beräknas per position och kan vara en avgift eller en kredit på ditt konto, beroende på om du innehar en lång position (köp) eller en kort position (sälj), och efter att även ta hänsyn till effekterna av mäklarens administratörsavgift.

FX och metaller (utom koppar): daglig finansieringsavgift eller kredit = positionens storlek x tillämplig finansieringsgrad / 365.

Index: Daglig finansieringsavgift eller kredit = positionens värde * x tillämplig finansieringsgrad / 365.

* där positionens värde = positionens storlek x priset i slutet av handelsdagen (17:00 ET)

Finansieringsräntorna (eller ”swapräntorna” för FX-produkter) varierar beroende på instrument och kan förändras dagligen. Dessa anges som en årlig ränta. Varje instrument har två noterade räntor: en för en köp/lång position och den andra för en sälj/kort position.

En negativ finansieringsgrad resulterar i att en debitering på ditt konto, och en positiv finansieringsgrad resulterar i en kreditering till ditt konto.

Den dagliga finansieringsavgiften eller krediten kommer att krävas / överföras från / till ditt konto varje dag och kommer att synas i din transaktionshistorik tillgänglig via din kontoportal.

Hur beräknas finansieringsräntor?

Nedanstående tabell visar hur mäklarna beräknar finansieringsräntor för CFD: er, metaller och index.

  Finansieringsräntor (långa / köppositioner) Finansieringsräntor (korta / säljpositioner)
Valutor och metaller (exklusive koppar) Räntorna baseras på en blandning av underliggande likviditetsleverantörers nästa växlingsräntor, justerade av den instrumentspecifika administratörsavgiften och annualiserade. Räntorna baseras på en blandning av underliggande likviditetsleverantörers nästa växlingsräntor, justerade av den instrumentspecifika administratörsavgiften och annualiserade.

 

Index Indexräntor är administrationsavgift på 2,5% plus relevant * interbankfinansieringsgrad, årlig. Detta representeras av en negativ ränta och därmed en avgift.

 

* kurs som används i det land vars valuta är instrumentets offervaluta med hjälp av tabellen nedan.

När den relevanta * interbankfinansieringsgraden är lägre än vår administrationsavgift på 2,5% kommer den använda räntan att vara skillnaden mellan de två, årliga. Detta representeras av en negativ ränta och därför en avgift.

 

* kurs som används i det land vars valuta är instrumentets offervaluta med hjälp av tabellen nedan.

 

På din mäklares webbsida finns vanligen deras finansieringskostnader. Du kan du välja det instrument som du vill handla och det beräknar både den årliga finansieringsgraden (inklusive administrationsavgiften) och den förväntade dagliga finansieringskostnaden baserat på rådande räntor. Dessutom kommer du också att se historiska finansieringsnivåer.

Index Interbankfinansieringsgrad
Australien 200 Australia Bank Bill – 3 månader
Kina A50 USD LIBOR – 1 månad
Tyskland 30 EURIBOR – 3 månader
Europa 50 EURIBOR – 3 månader
Frankrike 40 EURIBOR – 1 månad
Hong Kong 33 HKD HIBOR – 1 månad
Indien 50 USD LIBOR – 1 månad
Japan 225 USD LIBOR – 3 månader
US Nas 100 USD LIBOR – 3 månader
Nederländerna 25 EURIBOR – 1 månad
Singapore 30 SGD SIBOR – 1 månad
US SPX 500 USD LIBOR – 3 månader
Taiwan Index USD LIBOR – 1 månad
UK 100 GBP LIBOR – 3 månader
US Russell 2000 USD LIBOR – 3 månader
US Wall St 30 USD LIBOR – 3 månader

Administratörsavgiftstabell

TRY (alla par) 4,00%
CZK, HUF, SAR, THB, ZAR 2,00%
Övriga par 1,00%

Finansieringskostnader som påverkas av helgdagar och helger

Olika tillgångsslag avvecklas på olika dagar. Valutor och metaller (utom koppar) handlar vanligtvis på T + 2-basis, vilket effektivt innebär att helgfinansiering vanligtvis tillämpas två dagar tidigare, dvs på onsdagar. På onsdagsnattentredubblas den vanliga dagliga räntan hos alla valuta- och råvarumäklare för olja, fastän det inte skriver ut detta så “tydligt” på sina sajter (gömt i t&c). Denna tidslinje påverkas på samma sätt av helgdagar.

Det betyder att den som handlar till exempel olja en onsdag och väljer att behålla positionen till och med torsdag kommer att debiteras den tredubbla kostnaden, den för helgen, även om positionen stängs redan på torsdagen. Förklaringen är att den formella avvecklingen sker först efter helgen.

Index påverkar vanligtvis helgfinansiering på en fredag (tredubblar den vanliga dagstakten), även om denna tidslinje också påverkas på samma sätt av helgdagar. Följaktligen kan den faktiska finansieringsgraden på en viss dag återspegla mer än en dags kostnader.


Betyg: 9.22/10
Minsta insättning: 2200 kr
Beskrivning: Börsnoterad sajt som gör allt på en hög nivå. Prova NAGA nu!

Riskvarning: 75,43% av alla användare förlorar pengar när de handlar CFD'er med denna mäklare.


Inga finansieringsavgifter eller krediter tillämpas på kundernas konton under helgen.

CFD: er på råvaror (plus koppar) och obligationer

Priserna på råvaror (inklusive koppar) och obligations-CFD: er baseras på underliggande terminskontrakt. När ett underliggande terminskontrakt är nära utgång beräknas basräntan, som representerar prisskillnaden mellan det utgående terminskontraktet och nästa terminskontrakt. Från och med den tiden beräknas CFD-priset som nuvärdet av priset för nästa terminskontrakt med basräntan för nuvärdesberäkningen. Nuvärdet beräknas kontinuerligt, sekund för sekund.

När basräntan är positiv tenderar CFD-priset att röra sig uppåt mot avtalspriset. När basräntan är negativ tenderar CFD-priset att röra sig nedåt mot avtalspriset. Under handelns varaktighet debiteras / krediteras den resulterande finansieringsavgiften/krediten i slutet av varje dag (17:00 ET), inklusive helger och helgdagar, och när handeln är stängd.

Finansieringskostnader eller krediter beräknas enligt följande:

Finansieringskostnad eller kredit = positionens storlek x tillämplig finansieringsgrad x [handelns varaktighet (i i dagar) / 365 dagar] x omräkningskurs till kontovaluta


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Techbull Media SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2021 www.valutahandel.se All Rights Reserved.