G20 möte i Bali

Från måndag den 8e oktober, och hela veckan ut, höll G20 nationerna det fjärde årliga mötet, denna gång i Bali i Indonesien. Det var denna gång var det finansministrarna som möttes, för att diskutera världens ekonomiska situation, och föga förvånande var handelskriget i Still Havet överst på agendan.

Agendan för G20 i Bali

Det pågående handelskriget i Stilla Havet har satt spår i världsekonomin. Efter att IMF och OECD kapat prognoserna för världens ekonomiska utveckling för 2018 och 2019 behöver något göras, så IMF och Världsbanken kallade till möte för att försöka lösa oroligheterna mellan världens två största ekonomier. Världens beslutfattare samlades i Bali för att bedyra att göra mer för att skydda världens ekonomiska utveckling.G20 och regulering av valuta

En annan punkt på agendan gällde World Trade Organization, och medlemsländerna vill komma fram till en utveckling av organisationen så att de kan ta tag i handelsdispyter på ett bättre sätt. Via ett uttalande sades det att organisationen framhåller att handel med “kostnadsfria, rättvisa, och ömsesidigt fördelaktiga” varor och tjänster samt investeringar är en nyckel för tillväxt och för att skapa arbeten.

USA och Kina grund för G20 mötet i Bali

USAs President Trump har vid flertalet tillfällen anklagat Kina för att medvetet hålla sin valuta lågt i kurs för att skapa ett handelsövertag, något som regeringen i Peking alltid har förkastat. Under mötet klargjordes det dock att den Kinesiska centralbanken lovade att hålla värdet på Yuan (CNY) stabilt. “The People’s Bank of China”s redogörelse under mötet deklarerade att Kina kommer att fortsätta låta marknaden spela en avgörande roll för värdet på sin valuta. “Vi kommer inte längre att medvetet devalvera vår valuta, och vi kommer inte använda växlingskurserna som ett verktyg för att hantera friktioner i handels situationen”.

Under nästa vecka är det dock planerat att USAs skattkammare kommer släppa en viktig rapport gällande valutamanipulation. IMF försökte vidare att lugna investerare via ett löfte om att eskalera dialogen i problemet gällande världshandeln.

USA menar att valutapolicy bör vara en central del i en lösning på det skadegörande handelskriget i Stilla Havet med Kina. Amerika vill sätta ett större tryck på Peking för att snabba på deras process att implementera en ekonomiska reform.

Trots att Kinas centralbank har öppet kungjort sin försäkran gällande sin ekonomiska policy säger vissa analytiker att det låga värdet kommer bibehållas. Det finns ännu inte en tydlig lösning för det rådande läget i Stillahavskriget, och det planeras för fler och högre importskatter. Handels kriget mellan Kina och USA.

Tredjeparter i Kina vill inte ännu förutsäga en botten för priset på Yuan. I en liknande motåtgärd förväntas den amerikanska centralbanken “The Fed” för att försvaga dollarn genom att öka räntan, detta med meningen att göra det billigare för andra länder att importera amerikanska varor och tjänster. P.g.a. detta blir vissa investerare varsamma med att försöka sätta ett botten på USD.

Allt detta innebär att det inte finns en lösning på situationen ännu. Japans centralbank har sagt att dessa ränteökningar är “fundamentalt bra” för världsekonomin.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.