fbpx

Niklas från Stockholm

Registrerade sig hos valutamäklaren eToro för 44 minuter sedan.

» Prova eToro du med.
81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Det finns mängder av strategier som proffsen använder för att maximera sina vinster när det kommer till valutahandel. På denna sida kommer vi ta tag i många av de allra vanligaste och klargöra vad tradingstrategierna handlar om. Vissa är logiska medan andra är komplexa bortom gemene mans kunskap och kräver djupgående studier och träning. Om du nyligen blivit introducerad till valutahandel på nätet så rekommenderar vi dig att lägga en stabil bas att stå på innan du ger dig på det här med att lära dig och handla valuta efter strategier. Nedan diskuteras lite olika strategier baserat på fundamental och teknisk analys. Slutligen så ges exempel på tradingstrategier såsom bland annat carry trading, Elliotts vågteori, Relative Strenght Index (RSI) och scalping.

Tradingstrategier för valutahandel online

Syftet med att analysera marknadsresultat är att försöka lista ut hur marknaden kommer att röra sig inom den närmsta framtiden och på så sätt förutspå marknadens rörelser. Två av de större och mest använda strategierna är Fundamental analys och Teknisk analys. Valutahandel.se börjar med att förklara vad den fundamentala analysen och dess trading strategier inkluderar, så att du får en bättre uppfattning om grunderna för valutahandel. Men glöm inte heller bort vilken trading plattform som kan vara passande.

Fundamental Analys

En Fundamental analys är tolkningen av statistiska rapporter, ekonomiska indikationer samt politiska och sociala krafter och dess påverkan på ett lands ekonomi. Fundamentala analyser fokuserar på landets ekonomiska situation baserat på faktorerna räntenivå, arbetslöshet, BNP, utrikeshandel samt nationell produktion och hur detta kan påverka landets valuta.

Kärnan av fundamental analys är att priset av en valuta skiljer från sitt riktiga värde, alltså att priset faktiskt inte stämmer överens med det faktiska värdet. Priset må vara under eller övervärderat i det korta loppet, men att priset så småningom kommer att hamna på sin rätta nivå. För att hänga med så kolla gärna in sektionen med nyheter, som alltid tar upp det senaste som påverkar valutahandel, kurser och nya aktörer.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Bli en bättre trader med Skilling's portföljanalys. Prova med ett gratis demo konto idag!

Riskvarning: 79% av retail kunder förlorar pengar.


Målet med fundamental analys är att förstå det sanna värdet av en valuta och jämföra det med det satta priset och på så sätt hitta möjligheter. Detta är den största skillnaden gentemot en teknisk analys som nästan endast tar det befintliga priset i beaktning. Vi kan löst påstå att fundamental analys är basen för välplanerad och långsiktig valutahandel.

Om man har varit aktiv på FOREX marknaden ett tag så bör man har lagt märke till att nyhets rapporter påverkar marknadsrörelsen. Det beror på att dessa nyheter ger indikationer på hälsostatusen av ett lands ekonomi, och tillika dess valuta. Dessa typer av nyheter publiceras med jämna mellanrum, vissa kommer varje vecka medan de flesta kommer på månadsbasis och ett fåtal rapporteras per kvartal. Allt detta hjälper valutahandlare att förstå hur det antagligen kommer att gå för en valuta.

Om rapporterna indikerar att ekonomin kommer att vara stark så är det attraktivt för valutahandlare som då byter till sig av just denna valuta. Det i sin tur skapar en situation där efterfrågan ökar och priset av valutan i fråga blir dyrare, d.v.s ökar i värde. Det är precis som ekonomilektionerna i skolan, priset påverkas av tillgång och efterfrågan.

Men så enkel är inte alltid verkligheten… Det finns många exempel på ekonomier som har förutspåtts bli lysande men som sedan inte rört på sig alls eller rentav faller platt. Detta beror på att valuta är ett verktyg som går att manipulera av de som bestämmer reglerna – d.v.s Centralbanker och enormt stora privata handlare.

Om rapporterna och indikationerna inte stämmer med utfallet kan marknaden bli väldigt volatil. Det kan med andra ord vara riskabelt att handla enligt detta mönster. Tur då, är att vi har andra verktyg och strategier tillhanda!

Teknisk Analys

Teknisk analys stora fokus ligger på att läsa av mönster i valutadiagram under förutsättningen att ”historien upprepar sig” – då mönster kring kursförändringar ofta upprepar sig enligt många experter. Tekniska analytiker tar inga andra faktorer i beaktning, det enda som gäller är att avläsa mönstren som man ser i graferna. Det finns speciella mönster som man letar efter när man gör en teknisk analys, så som dubbla toppar och dubbla bottnar, huvud-och-axlar-mönster, indikationer som glidande medelvärden, stöd och motstånd, samt kanaler och linjer

Dubbla toppar eller bottnar:Dubbla toppar vid valutahandel
tradingstrategier valutahandel online”Dubbla toppar eller bottnar” formar ett mönster i diagramet som ser ut som ett ”M” eller ett ”W”. Enligt teorin kan inte priset stiga över toppnivån på ett ”M” och heller inte under lägstanivån på ett ”W”. Om ett W formar sig på diagrammet säger mönstret att det är dags att köpa, och tvärt om när ett M börjar formera sig på diagrammet så är det dags att sälja.

Det finns även en version av ”Trippla toppar och bottnar”. Samma teori råder som i den dubbla versionen. Att handla råvaror från hemmet är något som funderar väldigt bra med teknisk analys, för t. ex för guld eller alla som börjar handla olja online.

Huvud och axlar:
Huvud-och-axlar-mönstret är ett mycket vanligt och återkommande mönster i valutadiagram. Namnet är ganska självförklarande när man väl ser mönstret: Det är tre toppar i diagrammet som hänger samman i en längre trend – den mittersta toppen, alltså topp nr.2, är den högsta punkten som diagrammet nått, medan topparna 1 och 3 är aningen lägre. Efter att den högsta punkten på topp nr.3 är nådd så kommer priset, enligt teorin, att gå ner ganska fort.

Detta mönster kan också vändas upp och ner, istället för toppar handlar det då om dalar. När den lägsta punkten på dal nr.3 är nådd så kommer priset, enligt teorin, att stiga ganska kraftigt.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Vilka tradingmönster känner du till? Få gratis tips med en portföljanalys. Prova Skilling idag!

Riskvarning: 79% av retail kunder förlorar pengar.


Glidande medelvärden:Glidande medelvärden i forex trading
strategier för valutahandel onlineEtt glidande medelvärde är ett snittvärde över en viss period. Ta en period på 6 månader där du mäter resultatet var 20e dag, varje enskild dags resultat adderas ihop och det totala resultatet divideras på 20. Samma process utförs för varje enskild dag, då blir diagrammets rörelsemönster utläst i mindre fluktueringar än om du endast ser till det dag för dag. Detta kallas för glidande medelvärde eller Simple Moving Average på engelska.

De parametrar, eller perioder, som är vanligast för att beräkna ett glidande medelvärde är 10 dagar, 20 dagar och 100 dagar. Ju längre perioden är desto mindre blir diagrammets rörelser och även tillförlitligheten.

Stöd och motstånd:Stöd och motstånd inom valutahandel visas i en graf
tradingstrategier för valutahandel onlineEn stödnivå är en teoretisk prisnivå i diagrammet där köpare är villiga att invester, medan motstånd är en prisnivå där en säljare vill sälja enligt teorin. En stödnivå fungerar lite som ett golv för marknaden och om priset faller till stödnivån kan valutamäklare och handlare förvänta sig att åtgärder kommer att tas för att driva upp priset eller åtminstone för att försöka förhindra vidare nedgång i priset. Köpare ser hellre att priset ligger runt eller under stödnivån.

Motstånd är då motsatsen. Om priset stiger högt mot motståndsnivån kommer investerare som satsar kortsiktigt att sälja, medan de som satsar långsiktigt gärna vill hålla kvar sina positioner.

Kanaler och linjer (Priskanaler och trendlinjer):
Om en marknad rör sig efter en viss trend kan röra sig upp och ner mellan stödnivåer och motståndsnivåer. Om trenden är jämn kan man då rita upp en ”kanal”, förutsatt att nivåerna håller sig på samma skillnad oavsett om trenden går uppåt eller nedåt. Linjerna måste alltså vara parallella för att kunna skapa en kanal.

En trendlinje kan ritas upp i vilket diagram som helst men är inte en lika god indikator som en kanal. Trendlinjen är baserad på en längre periods resultat och kan baseras på både en stödnivå eller en motståndsnivå.

För att kunna dra upp en kanal behöver det vara en jämn uppgång eller nedgång mellan trendlinjerna.

Summering av Fundamental Analys och Teknisk Analys

Fundamental Analys och Teknisk Analys går ganska mycket hand-i-hand för att indikera om om möjligheter i den evigt föränderliga FOREX marknaden. Både nybörjare och erfarna valutahandlare bör dra nytta av dessa strategiverktyg, men det är en liten skillnad – de erfarna handlarna spenderar inte timtal på att analysera den Fundamentala delen av den totala analysen. Detta främst för att vanligt folk inte har den tid som behöver läggas ner för att tolka den enorma mängd information som finns, eller tillgång till avgörande information.

De bästa valutamäklarna online bakar in sina egna fundamentala och tekniska analyser i någon av sina handelsplattformar. Under 2019 så har alla seriösa valutamäklare som vi tar upp den tjänsten.

Det är bara stora banker och internationella institutioner som har de resurserna, men även de har svårt att få till det hela. Fundamental och Tekniska analyser är verktyg som valutahandlaren bör använda för att göra en daglig utvärdering och för att ändra sin strategi enligt den utvärderingen. Sedan finns det en del andra strategier man kan tillämpa för att nå bästa resultat.

Vanliga strategier för valutahandel online

Bank ID får dig igång snabbare
För alla som vill komma igång snabbt med valutahandel så är BankID troligen den bästa lösningen. Med några knapptryckningar så är du igång med ett konto för valutahandel med riktiga pengar, verifierat och allt.

Carry trading ger dagliga intäkter

Carry trading: 5 valutapar folk gärna köper


är en klassisk strategi för valutahandel världen över. Målet är att dra nytta av ränteskillnader mellan olika valutapar. Ifall det är en betydande ränteskillnad så kan du nämligen tjäna pengar varje dag på att gå lång i valutan med högre ränta. Medan du säljer valutan med låg ränta och köper valutan med hög ränta, så utför du en carry trade. Medan fenomenet blivit allt svårare under 2020 då väldigt många länder har otroligt låga räntor, så finns det fortfarande möjligheter för carry trading strategier ifall man köper turkiska lira, brasilianska real eller sydafrikanska rand mot en valuta med lägre ränta. Man bör dock inte glömma att många länder med hög ränta kan ha andra problem med ekonomin, såsom Argentina med 38% ränta som inte kan betala av sina lån. Valutahandel's tidigare analys har indikerat att den Argentinska peson (ARY) helt enkelt är för dålig för att handlas.

Elliotts vågteori

Ett verktyg för analys, skapat Ralph Nelson Elliott som dog 1948, och bygger på teorin om att många saker i naturen (och människans värld) sker i vågor om 5. För den finansiella marknaden går teorin att marknaden avancerar i mönster om 5, varav 3 går uppåt och 2 går neråt i mönstret – våg 1, 3 och 5 går uppåt medan våg 2 och 4 går nedåt. Teorin bygger vidare på att varje uppåt våg-mönster följs av ett vågmönster som går nedåt i formen av 3 ner vågor – 1, 3, 5 – och 2 upp vågor – 2 och 4 – och slutar då på +/- 0.

Fibonacci teorin: Viktiga nummer

Genom att använda Fibonacci nummer sammanställs referenspunkter där valutapriset matchar nummersekvensen. Det är en högst matematisk strategi som kräver kanske mer träning och studerande än någon annan strategi.

Scalping: Många små vinster

Genom att endast satsa på många små vinster så lyckas scalpers ta hem vinster genom teknisk analys, avvägda affärer och rätt online trading mäklare. Välj t. ex skandinaviskt ägda Skilling eller Capital.com som har otroligt många instrument och handelsmöjligheter.

Stochastics – graf

Stochastic Oscillator

Ännu ett verktyg för analys som skapade för ganska länge sedan, mot slutet av 50-talet av George Lane. Denna analys försöker förutspå när en trend kommer avbrytas. Den är vanlig när det gäller att identifiera tillfällen där valutor överköps och översäljs och mäts på en skala mellan 0 till 100. När den Stochastiska linjen når högre än 80 indikerar det att marknaden är överköpt.

När den når lägre än 20 indikeras att marknaden är över-såld. Om man kikar på trenden i bilden här till höger så kan man ändå göra en kvalificerad gissning om vad som kommer hända härnäst. Värdet på valutan i detta exempel går ner då den har varit översåld under en längre tid.

RSI

Det Relativa Styrke-Indexet är en något nyare teori än Elliotts och Stochastic. RSI utvecklades mot slutet av 70-talet och är idag en av de mest kända verktygen för att indikera trender. RSI är en indikator som mäter de senaste uppgångarna gentemot de senaste nedgångarna för en valuta under en bestämd tidsperiod. Dessa mätningar görs på en skala mellan 0 och 100 och indikerar om valutan är överköpt eller översåld, lite som Stochastic Oscillator fast gränserna ligger här på 70 och 30. Om en marknad är översåld under längre period så finns det bara en utkomst, värdet kommer gå ner. Viseversa om en marknad har varit överköpt under en längre period då kommer priset så småningom gå upp. Vänta minst 14 timmar och om RSI-index fortfarande håller sig över/under 70/30 så är det dags att slå till. Sälj vid 70 och köp vid 30.

Harmoniska prismönster: Medan de flesta vanliga tradingstrategier är reaktiva så är Harmoniska prismönster (Harmonic Price Patterns på engelska) proaktiva och försöker förutspå marknadens rörelse.

Ifall det finns några termer som du är osäker på eller vill veta mer om, kolla då gärna in de vanligaste frågorna som inkommit till Valutahandel.se. Slutligen, glöm inte bort att det finns risker med valutahandel och saker man bör undvika.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.