fbpx

Simon från Luleå

Registrerade sig hos valutamäklaren IG för 19 minuter sedan.

» Prova IG du med.
74% av alla icke-professionella investerare förlorar pengar på CFD-handel hos IG.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Vilka är valutahandel.se? Upptäck hur arbetar vi, hur vi tjänar vi pengar, läs våra riskvarningar och användarvillkor samt juridiska ansvarsfriskrivning innan du använder.

VÄNLIGEN LÄS VÅRA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATSEN:
Dessa villkoren berättar reglerna för att använda vår webbplats valutahandel.se (vår webbplats).

Vem är vi och hur kontaktar du oss?
Denna webbplats ägs av Techbull Media S.L.
Du kan kontakta sajten genom följande adress:

Valutahandel.se
Techbull Media SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien
Telefon: +46 (0)8 420 023 30.
Via webben: Kontakta oss här.
Mer information kan fås på delsidan “om oss”.

Kan jag få rådgivning av Er?
Beklagar, vi kan inte ge Dig rådgivning om hur du bör investera, när du bör investera, vad du ska investera i eller vilken online trading mäklare du ska använda. Vänligen läs våra riskvarningar och juridiska ansvarsfriskrivning nedan. Ifall du fortfarande är osäker efter användandet av valutahandel.se, så kan det vara lämpligt att få oberoende rådgivning från en kvalificerad, professionell finansiell rådgivare.

Hur tjänar vi pengar?
Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med. Intäkter kan ske när du klickar på en referens till en valutamäklare och går till deras webbplats eller när du öppnar ett konto med en av Valutahandel's partners. Valutamäklare och andra tjänsteleverantör kan ibland också betala för att annonsera på vår webbplats, för att bli synliga i e-postutskick eller någon specifik artikel. Genom användandet av vår webbplats (“Valutahandel.se”), så går du med på att vi får och kan erhålla avgifter från våra samarbetspartners.

Jämförelsetabeller
Våra jämförelsetabeller visar inte alltid alla relevanta mäklare, handelsplatser eller investeringar; dels på grund av platsbrist, men det kan också vara på grund av kommersiella avtal.

Det visas ganska ofta upp produkter, valutamäklare eller andra tjänsteleverantörer där vi inte tjänar pengar. Dessa kan identifieras genom att vi har no follow på dessa länkattribut, eller inte använder någon länk alls.

Valutamäklares betyg delas ut beroende på (i) oberoende recensioner av vårt team, (ii) tester av oberoende testare (iii) antalet användare som registrerar sig hos en viss partner och (iv) återkoppling som erhålles från kunder.

Hur används mina uppgifter?
Se vår integritetspolicy för att lära dig mer.

Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor
Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa villkor, du får inte använda vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Det finns andra villkor som kan gälla dig
Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för användning av vår webbplats:

Vår integritetspolicy. Se vidare under “Hur vi kan använda din personliga information”.
• Vår policy för acceptabel användning, som anger tillåten användning och förbjuden användning av vår webbplats. När du använder vår webbplats måste du följa denna policy för acceptabel användning.
Vår cookie-policy som innehåller information om cookies på vår webbplats.

Vi kan göra ändringar av dessa villkor.
Vi ändrar dessa villkor från tid till annan. Varje gång du vill använda vår webbplats kontrollerar du dessa villkor för att säkerställa att du förstår villkoren som gäller vid den tidpunkten.
Vi kan göra ändringar på vår webbplats.
Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats då och då för att återspegla förändringar i våra användares behov och våra affärsprioriteringar.
Vi kan stänga av eller dra tillbaka vår webbplats.
Vår webbplats görs tillgänglig gratis.
Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den alltid kommer att finnas tillgänglig eller vara oavbruten. Vi kan avbryta eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av vår webbplats av affärsmässiga och operativa skäl. Vi kommer att försöka ge dig rimligt meddelande om avstängning eller återkallelse.
Du är också ansvarig för att alla personer som går in på vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.
Vi kan överföra detta avtal till någon annan.
Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi berättar alltid skriftligt om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

Vem är vår webbplats för?
Vår webbplats riktar sig till personer bosatta i Sverige, Storbritannien och Europeiska unionen. Vi representerar inte att innehåll tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt för användning eller tillgängligt på andra platser.
Vår webbplats är för användare som är 18 år eller äldre och vi främjar ansvarsfull trading.

Vår webbplats är utvecklad för att skydda barn i åtanke. Vi rekommenderar inte att någon under 18 år använder vår webbplats. 18 år är den lagliga åldern för valutahandel och trading på nätet i EU, Sverige och Storbritannien och vi strävar efter att inte locka minderåriga (under 18 år) till vår webbplats.

Hur du kan använda material på vår webbplats?
Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och rättigheter runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.
Du kan skriva ut en kopia och hämta extrakt av alla sidor från vår webbplats för ditt personliga bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publiceras på vår webbplats.

Du får inte modifiera papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från någon bifogad text.

Vår status (och alla identifierade bidragsgivares) status som författare till innehållet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att få en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

Lita inte på information på denna webbplats
Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett att motsvara finansiella råd du bör lita på. Du måste få professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från några åtgärder på grundval av innehållet på vår webbplats.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats, gör vi inga uttalanden, försäkringar eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vi ansvarar inte för webbplatser vi länkar till
Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss av de länkade webbplatserna eller information du kan få från dem. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess resurser.

Användargenererat innehåll är inte godkänns av oss
Denna webbplats kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av sajten, inklusive till forum, kommentarer på poster, chattrum eller någon form av live chatt. Denna information och dessa material har inte verifierats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

Hur man klagar på innehåll som laddats upp av andra användare?
Om du vill klaga på innehåll som laddats upp av andra användare, vänligen kontakta oss på info at valutahandel.se].

Vårt ansvar för förlust eller skada som du lidit
Oavsett om du är en konsument eller en affärsanvändare:
– Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det vore olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, agenter eller underleverantörer och för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation.

Om du är en affärsanvändare:
– Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla på vår webbplats eller något innehåll på den.
– Vi ansvarar inte för dig för någon förlust eller skada, vare sig i avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgade regler eller på annat sätt, även om det är förutsägbar, som uppstår under eller i samband med:

användning av eller oförmåga att använda vår webbplats; eller
användning av eller beroende av allt innehåll som visas på vår webbplats.
I synnerhet är vi inte ansvariga för:
förlust av vinster, försäljning, företag eller intäkter;
avbrott i verksamheten;
förlust av förväntade besparingar;
förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
indirekt eller följdskada.

Om du är en konsumentanvändare:
– Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för inhemskt och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affär, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

Hur vi kan använda din personliga information:
Vi kommer bara att använda din personliga information som anges i vår integritetspolicy.

Ladda upp innehåll till vår webbplats
Varje gång du använder en funktion som låter dig ladda upp innehåll till vår webbplats eller ta kontakt med andra användare av vår webbplats måste du följa innehållsstandarderna som anges i vår policy för acceptabelt bruk.
Du garanterar att sådant bidrag överensstämmer med dessa standarder, och du kommer att vara ansvarig gentemot oss och ersätta oss för brott mot den garantin. Detta innebär att du kommer att vara ansvarig för alla förluster eller skador som vi lider på grund av ditt garantiöverträdelse.

Allt innehåll som du laddar upp till vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-äganderätt. Du behåller alla dina äganderättigheter till ditt innehåll, men du ger oss och andra användare av vår webbplats en begränsad licens för att använda, lagra och kopiera det innehållet och att distribuera och göra det tillgängligt för tredje parter som vi finner lämpligt.

Vi har också rätten att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att allt innehåll som publiceras eller laddats upp av dig till vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

Vi har rätt att ta bort alla inlägg du gör på vår webbplats om, enligt vår åsikt, ditt inlägg inte uppfyller innehållsstandarderna som anges i vår policy för acceptabel användning.
Du är ensam ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll. Vi lagrar inte terroristinnehåll.
Vi är inte ansvariga för virus och du får inte introducera dem.

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.
Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknologi, datorprogram och plattform för att komma åt vår webbplats. Du bör använda din egen virusskyddsprogramvara.
Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logikbomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en attack för att avslå tjänsten eller en distribuerad attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt lagen om datamissbruk 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Regler för länka till vår webbplats
Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.
Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det föreslår någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns.
Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.
Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.
Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkstillstånd utan föregående meddelande.
Webbplatsen som du länkar till måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för acceptabel användning.
Om du vill länka till eller använda något annat innehåll på vår webbplats än det som anges ovan, vänligen kontakta [info at valutahandel.se].

Villkoren kan komma att uppdateras
Dessa villkor kan komma att uppdateras när som helst och det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad med de senaste gällande villkoren. Besök därför denna sida inför varje återkommande besök och bekräfta att du tagit del av det senast gällande innehållet.

Vilka lands lagar gäller för eventuella tvister?
Om du är konsument bör du observera att dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Du och vi är båda överens om att domstolarna i Sverige kommer att ha exklusiv behörighet.

Om du är ett företag styrs dessa villkor för användning, deras ämne och deras bildning (och eventuella tvistlösningar eller anspråk på icke-kontrakt) av svensk lag. Vi samtycker båda till exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Sverige.

När du tagit del av informationen ovan i sin helhet kan du med fördel titta på recensionerna av de olika valutamäklarna här.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.