fbpx

Kristoffer från Umeå

Registrerade sig hos valutamäklaren NS Broker för 45 minuter sedan.

» Prova NS Broker du med.
61% av NSFX Limited's retail kunder förlorat pengar när de har handlar CFDer.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

De som engagerar sig i valutahandel förlitar sig på samma två grundläggande analysformer som används på aktiemarknaden: fundamental analys och teknisk analys. Användningen av teknisk analys i forex är ungefär densamma: priset antas återspegla alla nyheter, och diagrammen är föremål för analys. Men till skillnad från företag har länder inga balansräkningar, så hur kan fundamental analys göras på en valuta?

Fundamental analys är ett sätt att titta på valutahandel genom att analysera statistik, ekonomiska, sociala och politiska krafter som kan påverka valutapriserna.

Om du tänker på det är det här mycket meningsfullt! Precis som i din Economics 101-klass är det utbud och efterfrågan som bestämmer priset, eller i vårt fall valutakursen. Att använda utbud och efterfrågan som en indikator på vart priset kan vara på väg är enkelt. Den svåra delen är att analysera alla faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. Med andra ord måste du titta på olika faktorer för att avgöra vars ekonomi rockar som en Taylor Swift-låt och vars ekonomi suger.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Valutahandel på ett enkelt vis. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Du måste förstå varför och hur vissa händelser som en ökning av arbetslösheten påverkar ett lands ekonomi och penningpolitik som i slutändan påverkar nivån på efterfrågan på dess valuta. Tanken bakom denna typ av analys är att om ett lands nuvarande eller framtida ekonomiska utsikter är bra, bör dess valuta stärkas. Ju bättre form ett lands ekonomi är, desto fler utländska företag och investerare kommer att investera i det landet. Detta resulterar i behovet av att köpa landets valuta för att erhålla dessa tillgångar.

Låt oss till exempel säga att den amerikanska dollarn har fått styrka eftersom den amerikanska ekonomin förbättras. När ekonomin blir bättre kan räntehöjningar behövas för att kontrollera tillväxt och inflation.

Högre räntor gör finansiella tillgångar i dollar mer attraktiva

För att få tag på dessa underbara tillgångar måste handlare och investerare köpa några greenbacks först. Detta ökar efterfrågan på valutan. Som ett resultat kommer värdet av den amerikanska dollarn sannolikt att öka mot andra valutor med mindre efterfrågan.

För att kunna använda grundläggande analys är det viktigt att förstå hur ekonomiska, finansiella och politiska nyheter kommer att påverka valutakurser. Detta kräver en god förståelse för makroekonomi och geopolitik, inte bara handelsverktyg för att förutse prisrörelser i valutahandel. Låt oss ta en närmare titt på några olika siffror som är av vikt vid fundamental analys på valutamarknaden.

Ekonomiska indikationer

Ekonomiska indikatorer är rapporter som publiceras av regeringen eller en privat organisation som beskriver ett lands ekonomiska resultat. Ekonomiska rapporter är det sätt på vilket ett lands ekonomiska hälsa mäts direkt, men kom ihåg att många faktorer och policyer kommer att påverka nationens ekonomiska resultat.

Dessa rapporter släpps vid schemalagda tider, vilket ger marknaden en indikation på om en nations ekonomi har förbättrats eller minskat. Dessa rapporters effekter är jämförbara med hur resultatrapporter, SEC-arkiv och andra utgivningar kan påverka värdepapper. I forex, liksom på aktiemarknaden, kan varje avvikelse från normen orsaka stora pris- och volymrörelser.

Du kanske känner igen några av dessa ekonomiska rapporter, till exempel arbetslöshetssiffrorna, som är väl publicerade av bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB). Andra, som bostadsstatistik, får mindre täckning. Varje indikator tjänar dock ett visst syfte och kan vara användbart.

Bruttonationalprodukt (BNP)

BNP anses vara det bredaste måttet på ett lands ekonomi och representerar det totala marknadsvärdet för alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett visst år. Eftersom BNP-siffran i sig ofta betraktas som en eftersläpande indikator, fokuserar de flesta handlare på de två rapporter som utfärdas under månaderna före de slutliga BNP-siffrorna: förhandsrapporten och den preliminära rapporten. Betydande revideringar mellan dessa rapporter kan orsaka betydande volatilitet. BNP är något analog med bruttovinstmarginalen för ett börsnoterat företag genom att de båda är mått på intern tillväxt. BNP är en fundamental del vid fundamental analys, något som alla större valutahandlare tittar noggrant på. Du kan se den senaste officiella BNP statistiken från SCB, även om förväntningar och ändringar i förväntningar är något som kan påverka valutakurser betydligt.

Detaljhandels försäljning

I detaljhandelsrapporten mäts de totala intäkterna för alla butiker i ett visst land. Denna mätning härrör från ett mångsidigt urval av butiker i hela landet. Rapporten är särskilt användbar som en snabb indikator på breda konsumentutgiftsmönster som justeras för säsongsvariabler. Den kan användas för att förutsäga resultatet för viktigare eftersläpande indikatorer och för att bedöma omedelbar inriktning för en ekonomi. Omarbetningar av avancerade rapporter om detaljhandel kan orsaka betydande volatilitet. Detaljhandelns försäljningsrapport kan jämföras med försäljningsaktiviteten för ett börsnoterat företag.


Betyg: 9.5/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Upplev en snart Nasdaq noterad sajt som är bäst på copytrading. Enormt utbud. Prova kopiera andra duktiga traders, automatiskt. Prova eToro nu!

Riskvarning: 81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.


Industriproduktionen

Denna rapport visar en förändring i produktionen av fabriker, gruvor och verktyg inom en nation. Den rapporterar också deras “kapacitetsutnyttjande”, i vilken utsträckning varje fabriks kapacitet används. Det är idealiskt för en nation att se en produktionsökning samtidigt som den är på sitt maximala eller nästan maximala kapacitetsutnyttjande.

Traders som använder denna indikator är vanligtvis intresserade av energiproduktion, som kan vara extremt volatil sedan elindustrin och i sin tur påverkas handeln med och efterfrågan på energi starkt av väderförändringar. Betydande revideringar mellan rapporter kan orsakas av väderförändringar, vilket i sin tur kan orsaka volatilitet i landets valuta.

Konsumentprisindex (KPI)

KPI mäter förändringar i priserna på konsumentvaror i över 200 olika kategorier. Den här rapporten kan jämföras med en nations export användas för att se om ett land tjänar eller förlorar pengar på sina produkter och tjänster. Var dock försiktig med att övervaka exporten – det är ett populärt fokus för många handlare eftersom priserna på export ofta förändras i förhållande till en valutas styrka eller svaghet. Förr i tiden så brukade guld vara det givna skyddet mot inflation, men numera så diskuteras titt som tätt om guldet tid som inflationshedge är över. Med under 2021 så börjar USA och stora delar av världen få en rejält uppgång i KPI igen och vissa undrar om etablissemanget är på väg att lyckas?

Några andra viktiga indikatorer vid fundamental analys inkluderar inköpschefschefsindex (PMI), producentprisindex (PPI), rapport om varaktiga varor, sysselsättningsindex (ECI) och bostadsstart. Och glöm inte de många privatutgivna rapporterna, varav den mest kända är Michigan Consumer Confidence Survey. Alla dessa ger en värdefull resurs för en valutahandlare om de används på rätt sätt. Här på Valutahandel så tar vi även upp de 8 bästa sätten att skydda sig mot inflation, samt de 3 sämsta sätten.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Trading hos Skilling. En av marknadens mest användarvänliga sajter. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Att använda ekonomiska indikatorer

Eftersom ekonomiska indikatorer mäter ett lands ekonomiska tillstånd kommer förändringar i de rapporterade förhållandena därför att påverka priset och volymen på ett lands valuta. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att indikatorerna som diskuterats ovan inte är de enda som påverkar en valutas pris. Tredjepartsrapporter, tekniska faktorer och många andra saker kan också påverka en valutas värdering drastiskt. När du gör grundläggande analyser på valutamarknaden:

• Ha en ekonomisk kalender till hands som visar indikatorerna och när de ska släppas. Håll också ett öga på framtiden; ofta rör sig marknaderna i väntan på en viss indikator eller rapport på grund av att de släpps vid ett senare tillfälle.

• Bli informerad om de ekonomiska indikatorer som fångar mest av marknadens uppmärksamhet vid varje tidpunkt. Sådana indikatorer är katalysatorer för de största pris- och volymrörelserna. Till exempel, när den amerikanska dollarn är svag, är inflation ofta en av de mest observerade indikatorerna.

• Lär känna marknadens förväntningar för uppgifterna och var uppmärksam på om förväntningarna är uppfyllda. Det är mycket viktigare än själva data. Ibland finns det en drastisk skillnad mellan förväntningarna och de faktiska resultaten. Om så är fallet, var medveten om de möjliga motiveringarna för denna skillnad.

• Reagera inte för snabbt på nyheterna. Ofta släpps siffror och revideras sedan, och saker kan förändras snabbt. Var uppmärksam på dessa revisioner, eftersom de kan vara ett användbart verktyg för att se trenderna och reagera mer exakt på framtida rapporter.

Det finns många ekonomiska indikatorer och ännu fler privata rapporter som kan användas för att utvärdera forex-fundamenta. Det är viktigt att ta sig tid att inte bara titta på siffrorna utan också förstå vad de menar och hur de påverkar en nations ekonomi. När de används korrekt kan dessa indikatorer vara en ovärderlig resurs för alla valutahandlare.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Bli en bättre trader med Capital's AI-tips om hur du kan förbättra din trading. Prova med ett gratis demo konto idag!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.