fbpx

Olof från Stockholm

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 43 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Att börja med valutahandel online kan vara ganska klurigt för många. Det är inte bara mängder av nya processer och bearbetning av information som behöver finjusteras, innan man ens kommer dit är det många som kliar sig i huvudet över de många nya olika termerna och uttrycken som omger branschen.

Hävstänger, stop-loss och sekundär stop-loss, bips och allt vad det är. Det är lätt att ge upp innan man ens har börjat. Men tack vare experterna här på valutahandel.se hjälper vi dig reda ut denna röra så att du får full koll vad i hela friden det handlar om när du läser Forex terminologi.

Om du redan har en term som du vill kolla upp så behöver du inte gå igenom hela listan här, utan håll in “Ctrl” och tryck på “F”-knappen så kan du söka efter termen direkt. Det kan spara dig en hel del tid att lägga kortkommandot på minnet.

De flesta termer skrivs på Engelska, även hos Svenska valutamäklare online. Därför kommer vi hålla oss till Engelska termerna men även ge en svensk förklaring där det är lämpligt.

Ordlista och termer för valutahandel på nätet:

Asset (Tillgång): Dina tillgångar i form av de pengar du har på ditt handelskonto oberoende valuta. Det spelar ingen roll om det är dollar, euro eller kronor, det är allt tillgångar du äger.

Asset Allocation (Placering av tillgångar): Fördelningen av dina tillgångar över olika investeringsinstrument; En metod för att minska risker.

Ask Price/Offer/Rate (förfrågan att sälja): Ett pris som valutamäklare är villiga att sälja till dig. Motsatsen är “Bid”, se nedanför.

At Best (Bästa punkt): En instruktion som ges till en valutamäklare om att köpa eller sälja då en valuta når högsta möjliga punkt under en given period. Detta är givetvis en spekulation då priset kan stiga över eller gå ner under given “bästa” punk.

At or better (Vid eller bättre): En instruktion som ges till en valutamäklare om att köpa till ett ett specifikt pris eller lägre. Det kan även avse att sälja vid ett specifikt pris eller högre än det givna specifika priset.

Back Testing: En Teknisk Analys där man tar historisk marknadsdata och information för att testa ett Forex system innan man använder systemet för ny, fräsch, uppdaterad live information.

Barriers: Optioner som köps och som sedan stängs automatiskt när värdet på den underliggande tillgången når en av dig förutbestämd knock out-nivå.

Base Currency (Basvaluta): Basvalutan är den första av de två valutorna i valutaparet i fråga. Ta exemplet EUR/USD, här är Euron basvalutan och Dollarn är Counter Currency. Den andra valutan i paret kontrar din basvaluta.

Basis Point (Baspunkt): Ett begrepp för en enhet som motsvarar en hundradel av 1, alltså 0.01%. Baspunkten, eller Basis Point, används för att beräkna räntesatser. Förenklad summering är att 1% förändring är 100 basis points och 0.01% förändring är 1 basis point.

Bear or Bull: En Bear är en investerare som tror att marknaden kommer sjunka. En Bull är en investerare som tror att marknaden kommer stiga.

Bear Market / Bull Market: En Bear marknad är en marknad som har sjunkit under en längre period. En Bull marknad är en marknad som har stigit under en längre period.

Bid Price/Rate (förfrågan att köpa): Ett pris där valutamäklare är villiga att köpa av dig. Motsatsen är “Ask”, se ovanför.

Bid/Ask Spread: Skillnaden i pips mellan Ask och Bid priset.

Broker: En valutamäklare, även känt som en Agent. En Forex broker samlar köpare och säljare på en och samma plats och tar en kommission som betalas av den som initierar transaktionen. En broker intar inga egna positioner, utan agerar endast som förmedlare mellan köpare och säljare.

Call Option / Currency Option: Ett avtal som ger en investerare rättigheten, utan obligation, att köpa för ett specifikt pris inom en specifik tidsram. Även känt som Optioner eller “Options”, se nedanför.

Contract / Futures Contract: En överenskommelse, ett kontrakt, att köpa eller sälja en specifik summa för en specifik valuta, eller för en specificerad månad i framtiden.

Day Trading: Att öppna positioner och stänga de redan samma dag. Tillika är en Day Trader en valutahandlare som avslutar positioner samma dag som de intogs.

Fill or Kill: Ordertyp med vilken du kräver att hela din position fylls till samma pris, eller helt cancelleras om det inte är möjligt.

Fundamental Analysis (Fundamental Analys): Ett sätt att analysera marknaden för att försöka förutspå om priset på en valuta kommer stiga eller sjunka, läs allt om Fundamental Analys på vår sida om Tradingstrategier för valutahandel.

Hedge: Ett köp eller sälj av optioner, kontrakt eller andra finansiella instrument som en tillfällig ersättning för en framtida transaktion. Detta involverar oftast i att en investerare intar motsatta positioner gentemot en nutida transaktion.

Hedging: En metod som går ut på att inta en position för att skydda sig mot en förlust från en annan intagen position. Exempel, sälja kortsiktigt för att gå plus/minus 0 på en föregående investering, eller att inte en långsiktig position för att göra upp för en tidigare kortsiktig försäljning som skulle kunna ha gett större avkastning om man bara hade vågat hålla i den lite till. Hedging minskar potentiella förluster, men det tenderar även att minska potentiella vinster.

Hedged Position: En position där man har både en öppen köporder och en öppen säljorder för samma valuta.

IOC/Immediate or Cancel order: En begäran om att så mycket som möjligt – vilket kan bli antingen hela eller delar – av din order fylls upp till ett och samma pris, och att resterande del av orden förfaller.

Leverage (Hävstång): En funktion som tillåter dig att investera mer pengar än du fysiskt har på ditt tradingkonto. Ett vanligt exempel är hävstänger på 1:100, 1:200 eller ännu högre. Fördelen är att du kan investera X-antal kronor av dina egna pengar och handla för 100 gånger beloppet. Exempel, använd en hävstång på 1:100 så kan du investera 1000 kronor av dina egna pengar men handla för 100 000 kronor. Nackdelen är att om du gör förlust på din investering så blir du skyldig väldigt mycket pengar istället för att vinna väldigt mycket.

Limit Order / Take Profit: När du lägger en säljorder kan du använda en funktion som automatiskt säljer – avslutar din position – när värdet för en valuta når den nivå som du har bestämt på förhand.

Long Position (Lång position): Att köpa ett finansiellt instrument så som aktier, råvaror eller valutapar. Motsatsen till kort position (short position), se nedanför.

Lot (Enhet för valuta): Den minsta kvantitén som kan handlas. Som standard använder många brokers 100 000, men det brukar även finnas minimum-lot (minienhet) som ligger på 10 000, samt micro-lot (microenhet) som ligger på 1000.

Margin (Marginal): En viktig punkt när man vill handla valuta med hävstång. Marginal är den procentuella andelen som du behöver ha i fysiska pengar på ditt handelskonto i form av säkerhet om du går bet på investeringen.

Market Order: En order om att köpa eller sälja till det för tillfället rådande marknadspriset.

Open Position (Öppen position): En order som inte ännu har gått igenom och som inte och sålts/köpts.

OCO: One Cancels the Other – ena ersätter den andra. Du lägger en andra order som cancellerar den första.

Pip (Punkter): En term för att beskriva den fjärde och sista decimalen i ett valutapris, och den minsta rörelsen som en valuta kan öka i värde eller förlora värde.

Resistance (Motstånd): Ett verktyg för Teknisk Analys; En prisnivå för en valuta där det är troligt att försäljning kommer ske.

Short Position (Kort position): En säljposition; En försäljning av ett finansiellt instrument. Om du har intagit en kort position har du lagt en säljorder och förväntar dig att priset kommer sjunka.

Slippage: Skillnad i pris från ordertillfälle till avslutat köp. Kallas även prisförskjutning eller glidning.

Spread: Den marginal som utgör skillnaden mellan rådande köpkurs och säljkurs. Väldigt många valutamäklare tar betalt i form av värdet på den Spread som gäller för dina positioner.

Stop-Loss: En funktion som avslutar din/dina positioner automatiskt om valutapriset sjunker under ditt förbestämda värde.

Trailing Stop: Även kallat glidande stop loss. Ingen fast stop loss anges utan istället använder man sig av en rörlig variant som glider med marknadsvärdet och exekverar t ex när en viss procentuell ökning har skett.

Turbowarranter: Ett marknadsnoterat instrument som även kallas turbocertifikat. Överförbart värdepapper som tillåter dig att spekulera i en tillgång utan att äga själva tillgången. Lägre pris än om man handlar med själva tillgången direkt, samt möjlighet att kontrollera hävstång och risk.

Vanilla-optioner: Instrument med vilka du spekulerar i finansiella marknader utan att köpa eller sälja de underliggande tillgångarna. Vid köp av vanliga-optioner får du rätten (men ej skyldigheten) att köpa/sälja en viss finansiell tillgång, till ett bestämt pris på ett bestämt datum. Ingen skyldighet att handla föreligger dock, vilket är den störst skillnaden från terminer. Vanilla-optioner och optioner används ofta synonymt.

Volatilitet: Ett statistiskt mått baserat på de rörelser som marknaden gör över en period.

Det finns givetvis mängder med andra termer och förkortningar, men dessa bör täcka mer än grunden du behöver känna till för att kunna hantera ditt handelskonto på ett professionellt sätt. Du är alltid mer än välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller förslag på fler termer som vi bör ta upp här.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.