Kina agerar på sitt löfte om stabiliserad valuta

Kinesiska ledare har varit snabba med att leva upp till sitt löfte som uttryckets under det senaste
G20 mötet. Trots en fallande tillväxt lovar Peking att valutan kommer hållas stark. Vice Premiärminister Liu He och guvernören för centralbanken lyckades skapa lite andrum för Kinas aktiemarknad efter sex månader av fallande priser. Det markerar ett avbräck i raset som har kapat mer än en tredjedel av värdet på Shanghai-listade företag.

Den ekonomiska tillväxten i Kina kan komma att vara en viktig faktor som kan både skapa och förhindra en dominoeffekt för världens ekonomi.

Kinas ekonomiska tillväxt

Handelskriget i Stilla Havet har sett till att framtiden för världens ekonomiska tillväxt ser mörkare ut än på ett decennium. Samma situation gäller för Kinas ekonomi, och nyligen har Kina vidtagit åtgärder för att motverka en försämrad tillväxt.handla cny på forex

Tillväxten i Kinas BNP har nu minskat med 0.2% ner till 6.5%, det lägsta resultatet sedan tidigt 2009. En stor del av detta skylldes på Pekings kreditkontroller som implementerades 2017 i ett försök att öka belåningen (en metod för att inflera värde). Resultat fick dock lite motsatt effekt då konsumentförtroendet skakades. Både bostadsmarknaden och bilindustrin har noterat markant lägre resultat.

Officiella Kinesiska siffror, dem som har varit kritiserade för och anklagade för att vara inflerade, visar att exporten har ökat. Detta tyder på att många avtal redan fanns på plats innan USA satte extra skatter på Kinesiska varor. Vissa analytiker menar att effekterna av handelskriget har blivit förskjutna och att Kinas tillväxt kan fortsätta att sjunka under kommande kvartal.

En svagare Yuan

De ökade handelsskatterna verkar ha skakat Kinas valuta, åtminstone utifrån sett. Enligt vissa analytiker blir Kina allt mer ovilliga att fortsätta antagonisera President Trump. Under handelskriget med USA har Washington satt extra skatter på varor till ett värde av 200 miljarder dollar. Det kan resultera i att värdet på Yuan sjunker med 15-20 procent mot USD, något som neutraliserar den direkta påverkan av Trumps skatter.

Om vi ser på det från andra sidan så är den sjunkande Yuanen precis vad Kina själva vill. De har blivit anklagade för att manipulera värdet för att hålla det lågt, nu får de precis som de vill.

Internt säger Kinas centralbank att den fundamentala plattformen för Yuan är bra. Effekten från Trumps handelskrig har knappt påverkat självförtroendet. När den ena dörren börjar stängas öppnar de upp nya dörrar mot Europa och Afrika.

USAs oro

Kina har en statsledd utveckling inom robotik och andra nya teknologier. Målsättningen är att vara världsledande i fältet, och det är tänkt att teknologin ska hjälpa landet uppnå sin långsiktiga plan. Kina är mitt uppe i en ekonomisk reform där teknik är en drivande faktor i hur saker görs.

Detta är något som USA är oroliga för, och återigen ropar USA om att Kina bryter internationella regler. När ska någon kunna få vett i Trump och få honom att inse vad han själv gör för att upprätthålla eller bryta lagar.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.