fbpx

Per från Sundsvall

Registrerade sig hos valutamäklaren IG för 35 minuter sedan.

» Prova IG du med.
75% av alla icke-professionella investerare förlorar pengar på CFD-handel hos IG.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

BRICs länderna har väntat länge och efter 50 år så har Saudiarabien sagt upp avtalet med USA om att all oljehandel ska ske i US Dollar (USD). Är detta början på en rejäl nedgång i både handelsvolymer, intresse, makt och möjligheter för USA och dollarn?

Varje dag så omsätts drygt 31,42 miljarder SEK från oljeförsäljning enligt The Guardian, vilket fram tills nu huvudsakligen skett i dollar. Utav dessa så är intäkterna som kommer till Saudiarabiens Saudi Aramco från olja värt drygt 437 miljarder USD (406 miljarder EUR) under första kvartalet 2024, medan nettoinkomsten var 103.36 miljarder USD (96.12 miljarder EUR) för det första kvartalet.

Enorma kvantiteter som inte längre överförs i USD

Saudi Aramco som är världens största oljeföretag tar upp drygt 11 miljoner fat olja per dag, vilket mätt i liter innebär 2.2 miljarder liter per dag. Ifall vi jämför det i rena volymen så är oljeproduktionen från det största oljebolaget i Saudi Arabien 880 gånger större än den dagliga mjölkkonsumtionen i Sverige, som ligger på 2.5 miljoner liter enligt Arla.

Kommer olja säljas för Bitcoin?

Det talas ibland om vilka alternativa valuta som kommer att användas för oljehandel framöver, när det 50-åriga avtalet mellan Saudiarabien och USA inte längre upprätthålls. Vissa djärva bedömare menar att viss handel kanske kommer att ske i BTC, men Valutahandel.se tror inte att olja kommer handlas för Bitcoin (BTC) i någon nämnvärd skala. Bitcoin är framför allt en valuta för att skydda mot inflation och som värdebevarare. Även om dess volatilitet varit mindre de sista året, så kan förändringar snabbt ske som ger allt större volatilitet igen.

Troligen så är Euron (EUR), Kinesiska Yuan (CNY) och eventuellt pundet (GBP) de stora vinnarna från Saudiarabiens diss av Biden och USD.

Vad är de potentiellt värsta scenarierna för USD?

Scenariot som utspelar sig nu är troligen något som först på lite längre sikt, flera års tid, kommer att på allvar blir negativt för USA's ekonomi och deras valuta. Några av de värsta effekterna för dollarn (USD) kan vara:

1. Kraftig depreciering av USD
USD kan i värsta fall uppleva en kraftig depreciering mot andra stora valutor när den globala efterfrågan på USD minskar avsevärt. Mest troligt är dock att detta är något som kommer att ske gradvis och det beror även på många andra ekonomiska faktorer i USA. Troligen så skulle en republikansk president vara mer positivt för dollarn än ytterligare en demokratisk president i USA.

2. Ökad inflation?
Kraftigt minskad användning av dollarn kan innebära att importkostnaderna skjuter i höjden för amerikaner. När dollarn försvagas kommer kostnaden för importerade varor stiga dramatiskt, vilket leder till potentiellt ökad amerikansk inflation.

3. Förlust av status som reservvaluta?
Det har redan inletts en allt ökad diversifiering av centralbanker, som i hög grad har sålt av dollarn på slutet och ökat i andra valutor. Det är dock en väldigt lång väg kvar innan USD har tappat sin status som reservvaluta. Men BRICS länderna har numera en högre bruttonationalprodukt (BNP) i köpkraftsparitet i procent av världens totala BNP än G7 länderna, enligt en rapport från IMF. Indien och Kina är de stora vinnarna de sista åren.

Centralbanker runt om i världen kan komma att minska sina innehav av USD, vilket ytterligare urholkar dess status som världens främsta reservvaluta. Troligen så är dock detta en långvarig process som knappast går över en natt. Men om 5-10-15 år så kanske är kanske inte dollarna längre världens största och viktigaste valuta. Den stora vinnaren är Kina och deras valuta, Yuan, som ökat kraftigt från 18.5% av alla handelstransaktioner under 2021 till 26.6% under 2022. Numera så handlar länder såsom Iran, Irak, Indien, Brasilien, Ryssland och Saudi Arabien med Yuan – ofta istället för dollar. Ifall denna trend fortsätter så är det mest en tidsfråga innan Kinas valuta är störst i världen.

4. Ökat pris för guld?
Centralbanker i många länder runt om i världen har kraftigt ökad inköpen av guld. De senaste 4 åren så har Kina, Indien, Turkiet, Polen, Singapore, Thailand, Japan, Ungern, Brasilien, Ryssland, Qatar och Förenade Arabemiraten alla ökat sina guldreserver drastiskt. Det är framför allt BRICs länder som leder inköpen av guld. Du kan med fördel handla guld CFD på Skilling – som är den bästa sidan för svenskar som vill ha en låg spread, snabba avslut och en tydlig samt lättanvänd plattform.

5. Oro på finansmarknaderna
Ett kraftigt tapp för dollarn kan skapa oro på Nasdaq och andra amerikanska aktiemarknader. Många investerare är ju vana vid att dollarn är stark och bara går upp, men många länder är trötta på att USA kan göra dollarn till ett vapen genom sanktioner. Varför ska man stödja något sådant, om man inte är USA själv, kan man ju fråga sig? Dagens politiska ledare i EU är ju något av lydhundar under USA, så de kommer väl fortsätta att göra en stor del av alla handelstransaktioner i dollar. De har ju trots allt en ganska bra relation. Men andra regioner känner nog inte direkt samma vilja att stödja dollarn utan att få något tillbaka.

Det är inte omöjligt med volatilitet på obligationsmarknaden heller. Men det kräver troligen att räntorna stiger, då investerare kräver högre avkastning för att hålla USD-denominerade skulder. I dagens läge så är ett sådant scenario inte vidare troligt. Men allt kan ju ändras över tiden. Kina är ju den största utländska innehavaren av USD-denominerade skulder och kan komma att sälja av mer av sina tillgångar över tid, utan att det finns tillräckligt med köpare. Sådant kan skapa stora problem för USD och Biden – som redan nu har betydande problem med många banker som exponerat sig kraftigt mot kommersiella fastigheter som tappat kraftigt i värde. Bloomberg rapporterade redan i Februari om att kontorspriser fallit med 40-50% i LA och New York. Jerome Powell har varnat för att dåliga lån för kommersiella fastigheter kommer påverkar banksektorn i USA under flera år framöver. Det bästa för fastighetsmarknaden hade ju varit om USA hade följt Sveriges exempel och sänkt räntorna – men det verkar bara vara en eller max två räntesänkningar i sikte – senare under hösten 2024. Hur länge orkar finansmarknaden i USA hålla emot, speciellt om dollarn på allvar börja tappa mark. För närvarande är den dock relativt högt värdera, åtminstone mot EUR, GBP och SEK. Du kan tradea USD mot alla dessa tre valutor på på Skilling som är grundat av Skandinaver.

6. En explosion av handelsunderskottet
Allt fler börjar oroa sig för en försämrad handelsbalans i USA. Även om en svagare dollar teoretiskt sett skulle kunna öka exporten, kan det inledande kaoset och de ökade importkostnaderna förvärra USA:s handelsunderskott.

Det federala underskottet 2023 uppgick till 1,7 biljoner dollar, motsvarande 6,3 procent av bruttonationalprodukten. I USA's kongress budgetprognoser uppgår de federala budgetunderskotten till totalt 20 biljoner dollar under perioden 2025-2034 och den federala skulden som innehas av allmänheten når 116 procent av BNP. År 2023 uppgick den federala bruttoskulden i USA till cirka 93.500 US-dollar per capita enligt Statista. Från mitten av Trump's period som president (2019) till andra halvan av Biden's år som president (2023) så har statsskulden ökat med 42% ökning. Det är en rätt kraftig ökning de sista åren och oroande för landets valuta på lite längre sikt om trenden håller i sig. Samtidigt så har många länder i Europa kraftigt förbättrat sin statsskuld. Av de så kallade PIGS länderna (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) så leder nu alla förutom Italien blockets tillväxt. Förhoppningsvis så kommer även de tunga länderna Tyskland och Frankrike igång under 2024-25, vilket skulle ge dragkraft åt euron. Det är dock i dagsläget ingen given vinnare över USD.

7. Geopolitisk instabilitet
Ifall dollarn tappar sin roll som den ledande valutan i världen, så kan det amerikanska geopolitiska inflytandet minska kraftigt i takt med att landets ekonomiska makt avtar i och med dollarns försvagning. Viktiga globala allierade kan komma att vända sig mot andra stora ekonomier, som Kina eller Eurozonen. I dagsläget så ser det dock ut som att det är BRICS mot EU och USA – vilket troligen kommer att fortsätta under resten av 2024-25. Ett slut på krigen i Mellanöstern och Ukraina skulle dock kunna ge kraftig draghjälp till ekonomier runt om i välden – inklusive USA och den amerikanska dollarn.

8. Förlust av investerarnas förtroende
Investerare kan dra sig ur amerikanska tillgångar och söka stabilitet i andra valutor eller regioner om dollarn börja tappa avsevärt, vilket kan leda till massiva kapitalutflöden från de amerikanska börserna och obligationsmarknaden.

Notera dock att ovanstående scenarier representerar extrema utfall, och även om en viss grad av påverkan är sannolik, skulle de faktiska konsekvenserna bero på en mängd olika faktorer, inklusive politiska svar, internationella reaktioner och det bredare ekonomiska sammanhanget. Vi har ju sett de senaste 50 åren att amerikanerna jobbar hårdare och effektivare än de flesta och ifall de fortsätter i samma takt så kommer troligen inte dollarn att tappa vidare mycket. Som alltid – för trading med råvaror eller valuta – prova Skilling som är den ledande skandinaviska online trading sajten.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.