fbpx

Pär från Eskilstuna

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 4 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
76% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Efter ett års rejäl kräftgång börjar utsikterna för den amerikanska dollarn se allt ljusare ut, erfar Valutahandel.se. Feds uttalande om att eventuellt höja räntan för att kontrollera inflationen har fått värdet på USD att vända rejält uppåt – och intresset för att handla med den likaså. En dyrare dollar är emellertid inte enkom positivt – för vissa investerare kan utveckligen bli en annan.

Investerarkollektivets generella inställning till den amerikanska dollarn har antagit en betydligt mer positiv hållning på senare tid. Från en krälande Bear-marknad med en försvagad växelkurs mot i stort sett alla andra valutor sedan Q2-Q3 i fjol – till en uppvändande och mer hoppfull trend. En utveckling som framförallt kan härledas till de indikationer som kommer från Federal Reserve System rörande en tidigarelagd höjning av landets reporänta.

Fed har redan tidigare flaggat för att en räntehöjning kommer att komma framgent, i syfte att hålla inflationsnivån under kontroll. Att det skulle ske så snart som tidigt nästa år har dock inte varit den kommunicerade planen hittills. Indikationer från Fed om att den amerikanska styrräntan kommer att höjas tidigare än planerat har fått landets valuta att stiga i värde. Allt fler skeptiker med korta positioner i USD kastar in handduken, och ett skifte från Bear till Bull-marknad tycks vara på gång.

En positiv värdeökning gör givetvis även att intresset för USD bland valutatraders ökar allt mer. Från att sedan i fjol ha fått stå tillbaka till förmån för andra, starkare valutor – blir US dollar nu allt mer populär att spekulera och investera i hos olika onlinemäklare. Är du en forexentusiast som tror på en snabb och framgångsrik återhämtning för USD är den senaste månadens utveckling förstås bra – men för andra innebär uppgången snarare en stor oro.

USD upp med 4-5% mot EUR

USD-index har nyligen varit uppe och nosat på sina högsta nivåer på ett drygt år. Härom veckan stängde indexet på 92,71. De som tvivlat på en snabb återkomst för dollarn har med andra ord fått äta upp sina dystra prognoser.

Samtidigt som “The Greenback” överraskat med en positiv utveckling, har det emellertid sett desto sämre ut för euron. Den europeiska unionens gemensamma valuta har den senaste tiden haft sin lägsta växelkursnivå mot USD sedan maj månad. Totalt sett har euron tappat omkring 4-5% mot den amerikanska dollarn inom loppet av tre månader.

För den som tradat med EUR/USD och hittills under det gångna året haft en positiv värdeökning på sina långa positioner i EUR har vinden numera vänt.

Handla USD hos en betrodd mäklare – testa skandinaviska Skilling!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Upptäck en ledande, skandinavisk valuta- och kryptomäklare. Testa Skilling du med!

Riskvarning: 76% av retail kunder förlorar pengar.


USD index visar återhämtning mot flertalet valutor

USD index följer dollarns utveckling mot en korg av flera andra stora valutor på terminsmarknaden. Data från Commodity Futures Trading Commission, vilka analyserar indexet, har visat att antalet långa positioner i USD ökat kraftigt under sommaren och nu nått de högsta nivåerna på över 12 månader. Framförallt tycks investerare ha en positiv tilltro till USD gentemot EUR, GBP och JPY.

Att spekulativa handlare tar långa positioner innebär att dessa tror på en fortsatt bra utveckling för valutan, vilket i sig blir en indikator på att värdet kan komma att fortsätta stärkas nu och framåt.

Kan dollarn förväntas stärkas än mer i närtid?

Det som framförallt eldade på intresset för handel med långa positioner i USD igen var Federal Reserve Systems uttalande om att en tidigarelagd räntehöjning förmodligen kan vara att vänta – troligtvis så tidigt som 2022. Efter ett drygt år av sänkta räntor i syfte att hjälpa ekonomin på fötter igen i sviterna av pandemin, blir en höjning förr eller senare ofrånkomlig – framförallt som en inflationskontrollerande åtgärd.

Givet den effekt förhandsbesked och indikationer om räntan har fått på dollarns ställning gentemot andra valutor, känns det inte helt otroligt att den kommer att fortsätta stärkas även framgent – i synnerhet om räntan de facto höjs redan nästa år. Dessutom förs det diskussioner om att Fed även bör minska ekonomiska stöd till landets ekonomi – vilket framförallt innebär stödköp av tillgångar – för att stegvis åter börja anta en stramare monetär policy än vad som varit möjligt under pandemin.

Mycket talar alltså för att dollarn kommer fortsätta återta mark mot andra stora (och små) valutor – så även gentemot SEK. För dig som instämmer i prognosen kanske en investering i USD kan vara värd att överväga?

Trada fler USD-par än någon annan valutamäklare, med möjlighet till flexibel hävstång. Registrera dig hos Capital nu.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Handla 120+ valutapar och andra instrument med rekordbra spread och marknadens bästa villkor. Testa Capital idag!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Mindre postivt för de som satsat på tillväxtmarknader

För valutahandlare med intresse i dollarn samt andra som gynnas av en stärkt dollar är den senaste tidens utveckling givetvis välkommen. En stigande USD-kurs är dock inte glädjande för alla – för somliga innebär det ett stort orosmoment.

Investerare med intressen och tillgångar i tillväxtmarknader – såsom Indien, Kina och Brasilien – gynnas inte av en starkare USD. Snarare tvärtom. När dollarn under pandemin sjönk i värde förlorade den mycket av sin status som safe haven-tillgång, varpå investerare istället började söka sig till annat att satsa sina pengar på. Lovande tillväxtmarknader blev allt mer lockande.

Börjar dollarn däremot återfå i styrka och hämta igen mycket av det som tappades mot övriga valutor under framförallt fjolåret, blir det emellertid en game changer för de med pengar placerade i tillväxtmarknader. En starkare dollar innebär att safe haven-statusen förmodligen återfås, vilket i sin tur får intresset för att placera pengar utomlands i tillgångar som är mindre säkra naturligtvis minskar rejält. En svag dollar har varit ett viktigt incitament för investerare att söka sig till andra marknader och tillgångar.

Utöver det som sker med USD finns även ytterligare farhågor för tillväxt-investerare. Den starka ekonomiska utveckling som setts i såväl Kina som andra viktiga tillväxtmarknader, har tappat farten de senaste månaderna. Flertalet experter och analytiker tycks också tro att råvarupriserna på bland annat olja, livsmedel och koppar har nått sina högsta nivåer just nu och istället är på väg ned.

Enligt Phoenix Kalen, specialist på tillväxtmarknader på Société Générale i London, skapar det faktum att tillväxtekonomiernas uppåtgång har avstannat en oro för möjligheterna till en global återhämtning efter pandemin. Och precis som innan gör oro på marknaden att folk generellt söker sig till safe haven-tillgångar – till vilka den amerikanska dollarn snart kan räknas igen om utvecklingen fortsätter som den gjort nu senast.

Summa summarum finns det naturligtvis ingen som med 100% säkerhet kan säga huruvida dollarn kommer att fortsätta stärkas – och i sådana fall med hur mycket – men indikationerna på att så kommer ske tycks vara flera.

Vad tror du? Blir USD allt starkare från och med nu – eller är det en tillfällig uppgång vi ser?


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2023 www.valutahandel.se All Rights Reserved.