fbpx

Markus från Malmö

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 26 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Den Kinesiska Yuanen (CNY) har gått från att vara en dollar slav, peggad till USD för så sent som 10 år sedan, till att vara på väg att bli en världsvaluta. Men valutahandel med yuanen är fortfarande relativt begränsad, men ökad världshandel med Kina efter Covid-19 kommer troligen öka användningen av yuanen de kommande åren.

Viljan bland både Kina och Ryssland att undvika dollarn, bidrog till att ett avtal slöts mellan Putin och Xi Jinping om att endast använda rubel och yuan i handel mellan länderna, vilket förklaras i posten om rubeln: världens näst äldsta valuta. Fler liknande samarbeten är troliga inom de kommande åren, vilket kommer minska valutahandeln med dollarn och få Kinas valuta att tas på allvar. Nästa steg är troligen att Kina tvingas all export att ske genom deras lokala valuta, istället för USA. Denna trenden har redan påbörjats och kommer intensifieras över tid, vilket är väldigt negativt för dollarn, som får mindre inflytande.

Yuan: Kinesiska sedlar

Renminbi, CNY eller Yuan: Vad heter Kinas valuta?

Renminbi är den officiella valutan i Kina och den översätts som “folkets valuta“. Yuanen är renminbiens basenhet, men den används också för att hänvisa till Kinas valuta i allmänhet, när det kommer till internationell valutahandel. Renminbis ISO-kod är CNY (förkortning för kinesisk yuan), men CNH används istället när denna valuta handlas i Hong Kong. CNY är den officiella valutan i Kina, men inte i Hong Kong (HKD), Macau (MOP) eller Taiwan (TWD) och den utfärdas av Kinas centralbank. Det finns flera viktiga kännetecken för renminbi som vi ska diskutera, som spelar en viktig roll för den ökande efterfrågan på renminbi, liksom dess påstådda framtid för reservvaluta.

Kina: En snabbt expanderande ekonomi

Eftersom Kinas ekonomi fortsätter att expandera, om än med ensiffriga priser, har den redan blivit världens näst största ekonomiska makt (tredje om man räknar med Europeiska unionens produktion). Detta innebär att efterfrågan på renminbi kommer att fortsätta öka samtidigt som handelsvolymerna hoppar. Dessutom kommer den pågående valutarestrikeringen att spela en viktig roll i det växande intresset för yuanen.

Inte längre peggad till dollarn

Fram till mindre än ett decennium var yuanen knuten till den amerikanska dollarn till 2,46 yuan per USD. Men när Kina försökte byta till en marknadsekonomi och gradvis öppnades på 1980-talet, deprecierades yuanen för att ge Kina en konkurrensfördel på den internationella handelsplatsen och öka exporten. Renminbis värde svängde från 1,50 yuan per dollar 1980 till 8,62 yuan 1994, vilket ledde till ett valutakrig mellan de två länderna.

Peggen togs bort den 21 juli 2005 och omvärderade valutaparet USD/CNY-korset till 8.11. Yuanen såg en gradvis förstärkning under de närmaste tre åren innan den återfästes till US-dollarn i början av finanskrisen 2008. Den 19 juni 2010 tillkännagav Folkets Bank of China att den kommer att genomgå reformer av renminbis växelkursregim och öka dess flexibilitet. Ända sedan yuanen har ökat stadigt i värde gentemot US-dollarn, eftersom den kinesiska regeringen försöker tvinga in inflationen och slå den rekordhöga nivån på 6,0395 yuan per US-dollar den 14 januari 2014.

Nästa globala reservvaluta

Kinesiska ledares beslutsamhet att sätta landet på en ny kurs och uppnå renminbi-internationalisering och reservvalutas status står inför tre mål: att uppmuntra dess användning i gränsöverskridande investeringar; att utveckla offshore renminbicentra; och för att utvidga sin roll i utrikeshandeln (den har redan gått över euron för att endast spåra till US-dollar). Reformerna som slutfördes vid Kinas tredje plenum i november 2013, som ansågs vara de djärvaste på decennier, behöll den riktningen och som ett resultat har flera utländska centralbanker nu yuanreserver, vilket tyder på att förtroendet för yuanen har förbättrats som reservvaluta.

Även om det inte är avgörande, spelar storleken på en ekonomi och dess handelsvolymer en viktig roll i att dess valuta får reservstatus. Ett annat krav är ett öppet kapitalkonto där Kina lärde sig av andras misstag. Det öppnade sitt byteskonto före sitt kapitalkonto, men behöll vissa ”mjuka” kontroller, vilket gjorde att valutan kunde spela en allt viktigare roll i global handel och finans, samtidigt som den behöll en viss kontroll över kapitalflöden.

Flexibel växelkurs för Yuan

Andra krav är en flexibel växelkurs som stöder makroekonomisk politik och djupa, breda och likvida finansmarknader som säkerställer ett brett spektrum av finansiella tillgångar till investerarnas förfogande. Kina har redan fördubblat det dagliga handelsbandet för USD / CNY-paret till + -2%, minskat räntorna på insättningar i utländsk valuta och gjort det möjligt för utländska investerare att få lättare tillgång till kinesiska marknader. Bandet var ursprungligen 0,3% runt PBOC: s centrala paritet. Den höjdes till 0,5% 2007 och steg sedan till 1,0% den 14 april 2012, följt av en förlängning till 2,0% den 17 mars 2014.

Kommande reformer i den frågan kommer att testas i Shanghai frihandelszon innan de genomförs rikstäckande. De inkluderar att låta utländska företag emittera yuanobligationer och få tillgång till den inhemska aktiemarknaden, avreglering av tjänstesektorn, förenkla tullklarering och liberalisering av räntor, gränsöverskridande handelsavveckling och andra.

Som ett resultat av de snabbt accelererande finansiella reformerna och den ökande internationella populariteten förväntas renminbien bli helt konvertibel tidigare än nyligen förväntat – troligtvis inom de närmaste tre åren. Detta skulle höja gränsen för enskilda valutaköp, ge större kvoter för utländska investerare och frigöra utländska direktinvesteringar.

capital trading cny

Var kan man handla Kinesiska Yuan eller Renminbi?
Det finns ett antal sidor som har trading med kinesiska yuan. Ibland står det som CNY, medan andra sajter skriver ut Kinas valuta som CHN.

Störst utbud och bäst villkor för trading med Kinesiska Yuan (CHN) har Capital (omdöme), som bjuder på 10 valutapar: EUR/CHN, AUD/CHN, USD/CHN, CHF/CHN, CHN/JPY, GBP/CHN, CAD/CHN, CHN/HKD och NZD/CHN. Testa mångsidig handel med Kinas valuta på Capital idag!


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Upplev tradig med CHN dollar. Sätt in pengar med ApplePay, banköverföring, Skrill, Neteller, Mastercard, Visa eller Trustly. Prova Capital nu!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Likvärdig spread och en enkel plattform för att handla dollarn mot yuan återfinns hos AvaTrade (omdöme). Endast det största valutaparet, USD/CNY, återfinns genom AvaTrade's utmärkta plattform. Prova själv AvaTrade idag!

Viktiga ekonomiska indikatorer

Bruttonationalprodukt – Släppt av den kinesiska statistikbyrån är BNP-tillväxttakten bland de viktigaste ekonomiska indikatorerna på grund av dess direkta koppling till penning- och finanspolitiken. Den långsammare expansionstakten har fått Beijing att säkerställa en målinriktad tillväxt på 7,5% per år genom att anta olika åtgärder. Som ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten spåras BNP i stor utsträckning och ger en indikation på framtida politiska förändringar. Avläsningarna släpps vanligtvis cirka 45-50 dagar efter referensperioden, t.ex. uppgifter om första kvartalet publiceras runt den 15-20 maj. Rapporten presenterar siffror både kvartalsvis och kvartalsvis.

Handelsbalans – Som en av världens största importörer av råvaror över hela linjen, samtidigt som den bästa exportören av tillverkade varor som datorer, sändningsutrustning, telefoner, halvledare och många fler, är också kinesiska handelsbalansdata vägledande ekonomisk aktivitet och kortsiktiga tendenser. Förutom att mäta efterfrågan på renminbi att bedriva handel med utländska företag visar indikatorns underkomponenter – import och export, vilka segment av Kinas stora industrisektor som tar fart och vice versa. De ger insikt om den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen. Siffrorna publiceras av den allmänna tullförvaltningen i Folkrepubliken Kina under den andra veckan i månaden efter referensmånaden, t.ex. Januaris handelsdata publiceras runt den 10 februari.

Industriproduktion – Släppt av Kinas National Bureau of Statistics, industriproduktionen mäter förändringen i den totala inflationskorrigerade produktionen hos tillverkare, gruvor och verktyg. Med Kinas industrisektor som svarade för 43,9% av BNP 2013, till skillnad från 46,1% för tjänster och 10% för jordbruk, ger denna indikator en större insikt om Kinas nuvarande ekonomiska förhållanden och aktivitet. Således tenderar det att orsaka en stark inverkan på yuanens marknadsrörelser. Siffror publiceras mellan två och tre veckor efter referensmånaden, t.ex. Uppgifter om januari publiceras mellan 10 och 20 februari.

Inköpschefsindex – Det finns två datakällor – statlig statistik som publicerats av National Bureau of Statistics och privata siffror publicerade av HSBC och Markit Economics.

Kinas tillverknings PMI, publicerad av National Bureau of Statistics, är tillgänglig den första dagen efter referensmånaden, t.ex. Uppgifter om januari publiceras den 1 februari. Som med andra PMI-avläsningar mäter den affärsförhållandena i Kinas tillverkningssektor baserat på enkätsvar från över 700 tillverkningsföretag. Nivån på 50 är ett tröskelvärde mellan expansion och minskad aktivitet i respektive sektor. Regeringsrapporten använder en större urvalsstorlek jämfört med HSBC: s undersökning och fokuserar främst på större företag, inklusive de som delvis ägs av staten.

Kinas icke-tillverkande PMI, publicerad av National Bureau of Statistics, kommer ut två dagar efter tillverkningsindex. Den mäter affärsförhållandena i den kinesiska servicesektorn och bygger på en undersökning av över 700 företag som täcker mer än 25 branscher. Återigen skiljer sig nivån på 50 expansion från minskning i respektive sektors aktivitet.

HSBC China Manufacturing and Services PMI publiceras av HSBC och Markit Economics. Dessa privata undersökningar släpps nästan alltid inom den första veckan efter referensmånaden. De följer samma tolkningsprincip som regeringens undersökningar, men använder en annan urvalsstorlek och har något annat fokus. HSBC släpper ett preliminärt värde på sin PMI för tillverkning vanligtvis mellan den 20 och den 25: e dagen i referensmånaden, vilket ger en inblick i den månatliga utvecklingen i sektorn före statens uppgifter.

Förutom de viktigaste indikatorerna som diskuterats ovan är andra viktiga ekonomiska data med betydande inflytande på yuanen konsument- och producentinflation, detaljhandel, investeringar i anläggningstillgångar, liksom nya lån, M2-penningmängd etc.


Betyg: 9.44/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Enkel och smidig handel med kinesiska yuan. Testa AvaTrade nu!

Riskvarning: 71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.


Kinas Yuan – Översikt över ekonomi

Nedan förklaras lite mer om Kinas ekonomi och saker som kan vara värt att beakta vid trading med CHN.

Ekonomisk översikt

Kina är den näst största ekonomin världen över med en nominell BNP på 9,18 biljoner USD 2013, enligt Internationella valutafonden (IMF). När det gäller köpkraftsparitet är den kinesiska BNP också den näst högsta (13,4 biljoner USD 2013), efter USA. Det är den snabbast växande stora ekonomin globalt (den genomsnittliga tillväxttakten har varit cirka 10% under de senaste tre decennierna). Kina tar 83: e plats när det gäller sin bruttonationalprodukt per capita till nominella värden (6 747 USD 2013, enligt IMF).

Landet är den största tillverkaren i världen och överträffar USA. År 2009 producerades cirka 8% av den globala tillverkningsproduktionen i Kina, medan när det gäller industriproduktion var landet tredje i världen under samma år. År 2010 stod nationen för 19,8% av den globala tillverkningsproduktionen och fick status som topptillverkare i världen efter 110 år av USA: s dominans i sektorn.

Enligt CIA World Factbook stod den kinesiska industrisektorn 2012 för 45,3% av nationernas totala BNP. År 2011 var Kina den största stålproducerande nationen i världen (45% av den globala produktionen, eller 683 miljoner ton). År 2010 fick landet status som världens största biltillverkare och även den största konsumenten (18 miljoner sålda nya bilar). Betydande investeringar gjordes i produktionen av solpaneler och vindkraftverk, men 2012 överskred dock nationernas produktionskapacitet den överlägset lokala och även internationella efterfrågan på dessa produkter. 2011 blev Kina den största marknaden för persondatorer.

Tjänstesektorn stod för 44,6% av Kinas totala BNP 2012, medan jordbrukssektorn – 10,1%.

Utländska direktinvesteringar (FDI) registrerade månadsvis i landet en topp på 11,76 miljarder USD under december 2013. I januari i år uppgick FDI till 10,76 miljarder USD, med utländsk direktinvestering i nationernas distributionstjänstsektor steg till en årlig takt 7,4% medan utländsk direktinvestering inom sektorer som telekommunikationsutrustning och IT ökade 9,2%. Under perioden 1993 – 2010 har företag i Kina anlitats antingen som ett förvärvande eller förvärvat företag i 25 284 fusioner och förvärv till ett totalt värde av cirka 969 miljarder USD.

Kina är den största exportören och den största importören av varor i världen. I slutet av 2013 uppgick världshandeln till 4,16 biljoner USD. Den kinesiska exporten uppgick till 2,21 biljoner USD 2013, medan importen var 1,95 biljoner USD. De flesta ländernas import består av industriella leveranser och kapitalvaror, huvudsakligen maskiner och högteknologisk utrustning. Cirka 80% av landets export består av tillverkade varor (textilier och elektronisk utrustning, jordbruksprodukter, kemikalier etc.). Exporttillväxten har varit en viktig drivkraft bakom den kinesiska ekonomiska tillväxten.

Enligt CIA World Factbook var Kinas största exportpartner 2013: Hong Kong (med en andel på 17,4% av den kinesiska totala exporten), USA (16,7%), Japan (6,8%), Sydkorea (4,1%).

Samtidigt var landets största importpartner 2013: Sydkorea (9,4%), Japan (8,3%), Taiwan (8,0%), USA (7,8%), Australien (5,0%), Tyskland (4,8% ).

Penningpolitisk myndighet – Peoples Bank of China (PBOC)

Peoples Bank of China är Kinas centralbank, som är ansvarig för att genomföra penningpolitiken och reglera finansinstitut som verkar på Kinas fastlands territorium. Centralbanken har det största beloppet av finansiella tillgångar bland enskilda offentliga finansinstitut – dess valutareserver ökade till rekordhöga 3201 biljoner USD i september 2011.

Den penningpolitiska kommittén består av guvernören, två biträdande guvernörer, en biträdande generalsekreterare för statsrådet, en vice minister för statens utvecklings- och reformkommission, en vice finansminister, administratören för den statliga förvaltningen av utländsk valuta, ordförande för China Banking Regulatory Commission, ordförande för China Securities Regulatory Commission, ordförande för China Insurance Regulatory Commission, kommissionären för National Bureau of Statistics, presidenten för China Association of Banks och en expert från akademin. Guvernören utses till (eller avlägsnas från sitt ämbete) av presidenten för Folkrepubliken Kina. Kandidaten till guvernör för PBOC nomineras av statsrådets premiärminister och godkänns av National Peoples Congress. Bankens ställföreträdande guvernörer utses till (eller avskedas) av statsrådets premiärminister. Kommittén utför sina uppgifter via sitt ordinarie kvartalsmöte. Yttrandena som uttrycks vid kommitténs möten registreras i form av ”mötesprotokoll”.

Huvudsyftet med bankernas penningpolitik är att bibehålla stabiliteten i den nationella valutans värde och stimulera den ekonomiska tillväxten. De viktigaste verktygen, som PBOC använder för att genomföra sin penningpolitik, inkluderar reservkravskvoten, basräntan, återdiskontering, centralbankernas utlåning och öppna marknadsoperationer.

Vill Du veta mer om kinesiska yuan? Kolla in live valutakursen för USD/CNY på Valutahandel.se.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.