fbpx

Kristoffer från Ulricehamn

Registrerade sig hos valutamäklaren AvaTrade för 45 minuter sedan.

» Prova AvaTrade du med.
71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Svenska kronan fortsätter att bjuda på en rekordsvag utveckling och valutaparen USD/SEK och EUR/SEK handlas just nu för 10,69 respektive 11,54. Trenden kan inte förklaras med att SEK är en liten valuta – tvärtom är den med på topp tio av världens mest handlade valutor. Vad beror utvecklingen på? Är kronan i själva verket översåld, eller bara märkligt svag?

Valutahandel med SEK fortsätter att förbrylla både traders och finansiella experter. Som en av världens 10 mest handlade valutor bör den ha stöd nog att hålla bättre kurs mot EUR och USD, men istället fortsätter värdet att sjunka. För ett år sedan handlades USD/SEK för 9,97 – idag är kursen uppe i 10,69. För EUR/SEK låg kursen vid den här tiden i fjol på 10,55, att jämföra med dagens hisnande 11,54. Statistik över inflation kom ut idag och den visar på 9.7% KPI (!) och 6.7% KPIF i Sverige. Samtidigt ligger styrräntan på 3.5% och Riksbanken är försiktiga med att höja räntan, så det får bli en fortsatt negativ realränta i Sverige, medan USA har en styrränta på 5-5.25% och en inflation på ungefär samma nivå.

Varför är SEK betydligt svagare än vad den rimligtvis bör vara, givet sin storlek på forexmarknaden och de förutsättningar den ändå har? Eller är det snarare så att den är översåld? Argument finns för bägge alternativen.

Hög omsättning och fri växelkurs

Kronans låga värde förklaras av somliga med att valutan är liten och därmed inte speciellt eftertraktad att handla. Detta är felaktigt. Enligt den undersökning som utförs av Bank for International Settlements (BIS) var tredje år, vars syfte är att försöka estimera forexmarknadens och respektive valutas storlek, är svenska kronan i själva verket en av världens tio mest handlade valutor. Argumentet att SEK är liten och därför per automatik svag håller alltså inte.

Viktigt att ha med sig är också det faktum att kronan sedan 1992 har fri växelkurs. Bytet från fast till fri kurs infördes efter det att Riksbanken chockhöjde styrräntan med 500% för att stävja inflationstakten och försvara kronans värde – en åtgärd som misslyckades och därför följdes av beslutet att släppa kronkursen fri.

Att växelkursen är fri betyder att värdet på SEK bör styras av tillgång och efterfrågan mer än något annat.

Handla valutapar med SEK hos skandinavisk toppmäklare – bli kund hos Skilling här!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Valutahandel för alla nivåer – CFD-trading med grymma villkor. Prova Skilling du med!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Vad talar för att kronans svaghet är berättigad?

Riksbanken ut ett personalmemo där man diskuterade och analyserade orsakerna bakom kronans ihållande negativa trend. I memot, som Valutahandel tagit del av, lyfte man många olika teorier och bidragande faktorer – däribland följande tre:

– Realräntan. Sverige har en negativ realränta på mellan 3.2 och 6.2%, beroende på om man tittar efter KPIF eller KPI. Samtidigt så ligger realräntan på mellan 0 och 1 procent i USA. Vilken tror du då är mest intressant för investerare? Många flyr den svenska kronan och satsar på andra valutor med bättre realräntor och det går egentligen att titta varsomhelst för att få bättre siffror. Det är väl mest Turkiet, Argentina och några andra fåtal länder där situationen är värre.

– Ränteklimatet. Sverige hade rekordlåg ränta under 10+ år – betydligt lägre än andra europeiska länder samt USA och Storbritannien. Eftersom låg ränta ger minre avkastning till investerare tros detta ha drivit många investerare att välja andra valutor med chans till bättre återbäring framför SEK.

– Pensionsreformen. Efter att det svenska pensionssystemet förändrats väljer fler svenskar att placera pengar i utländska tillgångar framför svenska.

– Köp av statsobligationer. Under senare halvan av 2010-talet ökade Riksbanken kraftigt sina investeringar i svenska statsobligationer, vilket i sin tur ledde till att antalet utländska investerare med placeringar i denna specifika tillgång minskade och därmed också inflödet av utländskt kapital.

Utöver ovanstående tre teorier har experter också belyst stora problem kopplade tillgång på SEK som drivande av den dåliga utvecklingen. Med fri växelkurs är en balans mellan tillgång och efterfrågan central för att hålla värdet uppe. De senaste åren har man dock genomfört åtgärder som kraftigt ökat mängden SEK i cirkulation. När efterfrågan inte hängt med har värdet påverkats negativt.

De senaste åren har kronans sålts i ökad omfattning från flera olika håll – dels Riksbanken, dels institutionella och privata investerare samt Riksgälden.

– Försäljning av SEK från Riksbanken: Efter finanskrisen 2008 påbörjade Riksbanken ett åtgärdsprogram där man lånade utländska tillgångar av Riksgälden. De senaste åren har dessa lån emellertid bytts ut mot köp av utländska valutor, varpå tillgångar i SEK istället har sålts av. Under 2022 ledde det här, som fortfarande var en del av åtgärden från 2008, till att Riksbanken sålde SEK för 500 miljoner per dag – vilket skapade ett massivt inflöde av SEK på marknaden.

– Försäljning från institutionella och privata investerare: Svenska investerare, både institutionella och privata, har på senare år i allt högre grad valt att placera pengar i utländska tillgångar framför svenska. Bakomliggande orsaker till det kan vara flera, men en inte alltför vild gissning är den låga svenska räntan som lett till att utländska investeringar gett bättre avkastning. Den låga räntan har inte heller gett något incitament för högt inlånade hushåll att amortera på sina huslån istället för att investera i utländska tillgångar, något som annars skulle haft att god effekt på tillgång och efterfrågan i SEK. Måhända kommer ett skifte att ses nu när ränteklimatet är ett helt annat och lånen blivit betydligt dyrare.

– Försäljning från Riksgälden: Sist ut har även Riksgälden bidragit med en beskärd del av försäljning av SEK. Under hösten 2022 meddelade Riksgälden att man inte längre kommer att använda valutalån för att hantera landets statsskuld – ett beslut som över tid kommer innebära en försäljning av flera hundra miljarder SEK på marknaden.

Kan SEK vara översåld och oberättigat svag?

De flesta experter är överens om att svenska kronans svaga kurs är berättigad. Det senaste decenniets minusränta, som försvarats som nödvändig för att nå inflationsmålet på 2% men med en baksida av en enorm ökad skuldsättning bland svenska hushåll, tillsammans med andra åtgärder från Riksbanken och premiering av utländska placeringar framför svenska, har tagit SEK-kursen till där den är idag.

Det kan tyckas ganska klart varför kronan har blivit så svag, men det finns också de som menar att den snarare än undervärderad och översåld. Visst skulle kronans kraftigaste nedgång kunna anses ha skett under en relativt kort tid, vilket brukar indikera att en tillgång är översåld, men tittar man långsiktigt är det tydligt att det också skett en långsam nedgång över tid.

Vissa tekniska analyser indikerar dock att både USD/SEK och EUR/SEK kan närma sig säljläge snart – med ett RSI på drygt 70 i USD/SEK, som tyder på att dollarn börjar bli överköpt, och flera värden i EUR/SEK som också indikerar att kronan är översåld – däribland STOCH (11,804) och STOCHRSI (10,912).


Betyg: 9.44/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Handla valutor, aktier, krypto och index med låga spreads och grymma villkor. Testa AvaTrade nu!

Riskvarning: 71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.


Vilka är utsikterna för SEK? Kan kursen försvagas ytterligare?

Framgent ses kronan som en osäker och riskfylld investering av många, med utrymme för ytterligare försvagning innan läget vänder. Det råder fortfarande obalans i tillgång och efterfrågan, och även om räntan nu är högre och avkastningen därmed bättre för utländska investerare är utsikterna fortfarande osäkra.

Inflationen är fortsatt hög och tar längre tid än väntat att få bukt med, och trots att SEK är en av världens mest handlade valutor är den de facto betydligt mindre än bjässar som USD och EUR. Kronan ses inte som en trygg och stabil tillgång att luta sig mot när det är turbulent i världsekonomin – snarare tvärtom. Så länge det fortsätter att vara svajigt globalt, är sannolikheten stor att många väljer större valutor framför SEK att placera i.

Slutsats: Är SEK märkligt svag, eller i själva verket översåld?

Det mesta pekar på att svenska kronans svaga kurs är ett berättigat resultat av en serie beslut och åtgärder, och till viss del även oförutsedda omständigheter, som vidtagits under 2010-talet och fram till idag.

Många prognoser visar att kronan sannolikt kommer att fortsätta vara svag även ett bra tag till, även om den globala situationen stabiliserar sig. Den svaga SEK-kursen är ingenting som kommit plötsligt över en natt eller kortare period och för vilken enbart kriget och pandemin kan beskyllas. Det har tagit flera år att komma till det läge SEK är idag, varför det lär ta tid att också komma till ett annat läge. Kronan ses fortfarande av många som en riskabel placering.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.