fbpx

Johan från Gävle

Registrerade sig hos valutamäklaren AvaTrade för 14 minuter sedan.

» Prova AvaTrade du med.
71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Här nedan kan man se de åtta populäraste valuta-paren och deras spread. Spread'en anger hur står skillnad det är mellan köp- och säljkursen. Ju mer populära valutorna är desto lägre spread (alltså mindre skillnad mellan köp- och sälj-kurs) är det normalt. Mindre valutapar, som t.ex. de ganska ovanliga SEK/CHF, SEK/NOK eller NOK/HKD har ofta större spread (större skillnad mellan säljpris till köppris), då det är färre som handlar med dem valutaparen.

Svenska kronan (SEK) är i världssammanhang och omsättningsmässigt vid valutahandel en liten och ganska obetydlig valuta för världsekonomin. Därför har ofta valutapar med vår egna SEK oftast i sammanhanget en stor spread. Vid skrivandets stund har t.ex. GBP/SEK en spread på hela 0,0043 [sälj: 11.6356 / köp: 11.6391] i jämförelse med den väldigt populära GBP/USD som har en spread på bara 0,00031 [sälj: 1.28794 / köp: 1.28813]. Då får man dock ta hänsyn till att 1 SEK är mindre värd än 1 USD, så skillnad i spread är ju relativt kursen mellan valutaparen i sig eftersom det är i USD snarare än i SEK. Omräknat till SEK för båda spreadsen är alltså GBP/SEK spread'en på 0,0043 och GBP/USD spread'en 0,0017.

Med detta sagt betyder det inte att man måste avhålla sig från att handla valutapar där SEK ingår. Fördelen från att känna till sin egna valuta och ev. framtida politiska händelser, finansiella beslut eller liknande kan överstiga nackdelen med en liten spread. Detta är något man från fall till fall måste ta ställning till, utifrån de belopp man handlar med och tidshorisonten. Dock är det bra att vara medveten om att man bör rikta sitt intresse mot stora valutor om man vill hitta lägre spreads.

Populäraste valutaparen att handla hos Plus 500 och deras spread

Vad har spreaden för betydelse i valutahandel?

Spreadens roll skall inte underskattas, vare sig det rör sig om valutahandel, råvaruhandel eller någon annan av de finansiella marknaderna. I valutahandel så är spreaden skillnaden mellan köpkursen och säljkursen för ett valutapar. Upptäck Skilling som har lägst spread idag!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Kom igång med valutahandel där spreaden är snäv. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Det finns alltid två priser i ett valutapar, budet (bid, köpkurs) och begärt pris (ask, säljkurs). Köpkursen är det pris till vilket du kan sälja basvalutan, medan säljkursen är det pris du skulle använda för att köpa basvalutan. Skillnaden mellan dessa två priser kallas spread, även känd som ”bid/ask spread”. Spreaden är hur “ingen provision” -mäklare tjänar sina pengar. Istället för att ta ut en separat avgift för att göra en handel är kostnaden inbyggd i köp- och försäljningspriset för det valutapar du vill handla. Ur affärssynpunkt är det vettigt. Mäklaren tillhandahåller en tjänst och måste tjäna pengar på något sätt.

Basvalutan visas till vänster om valutaparet och variabeln, offert- eller motvalutan till höger. Parningen berättar hur mycket av den variabla valutan som motsvarar en enhet av basvalutan. Det noterade köppriset kommer alltid att vara högre än det angivna försäljningspriset, med det underliggande marknadspriset någonstans däremellan.

Mäklarna tjänar pengar genom att sälja valutan till dig för mer än de betalade för att köpa den.

Mäklarna tjänar också pengar genom att köpa valutan från dig för mindre än de får när de säljer den. Denna skillnad kallas spread.

De flesta valutapar på valutamarknaden handlas utan provision, men spread är en kostnad som gäller för alla transaktioner som du gör. Istället för att ta ut en provision, kommer alla valutahandelsleverantörer att införa en spread i kostnaden för att göra en affär, eftersom de beräknar en högre köpkurs i förhållande till säljkursen. Spreadens storlek kan påverkas av olika faktorer, till exempel vilket valutapar du handlar och hur volatilt det är, storleken på din handel och vilken leverantör du använder.

Några av de stora valutaparen inkluderar:

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

Vad betyder spread?

På valutamarknaden mäts spreaden i pips, vilket är en liten rörelseenhet i priset på ett valutapar, och den sista decimalpunkten på prisuppgiften (lika med 0,0001). Detta gäller för de flesta valutapar, förutom den japanska yenen där en pip är den andra decimalpunkten (0,01).

När det finns en större spread betyder det att det finns en större skillnad mellan de två priserna, så det finns vanligtvis låg likviditet och hög volatilitet. En lägre spread å andra sidan indikerar låg volatilitet och hög likviditet. Således kommer det att uppstå en mindre kostnad när du handlar ett valutapar med en stramare spread.

Vid handel kan spread antingen vara variabel eller fast. Index har till exempel fasta spreadar. Spreaden för valutapar är variabel, så när valutaparets köp- och säljkurser ändras, ändras också spreaden.

Vilka typer av spreadar finns i Forex?

Vilken typ av spreads som du ser på en handelsplattform beror på valutamäklaren och hur de tjänar pengar.

Det finns vanligen två typer av spreadar:

  • Fast
  • Variabel (även känd som “flytande”)

Några av fördelarna och nackdelarna med dessa två typer av spreadar beskrivs nedan:

Vad är fasta spreadar i Forex?

Fasta spreadar är desamma oavsett marknadsförhållandena vid en given tidpunkt. Med andra ord, oavsett om marknaden är volatil eller tyst som en mus, påverkas inte spreaden. Det förblir detsamma.

Fasta spreads erbjuds vanligtvis av mäklare som fungerar som en market maker eller arbetar med en ”trading desk” -modell medan variabla spreadar erbjuds av mäklare som driver en “non-trading desk” -modell. Med hjälp av ett mäklarbord, köper mäklaren stora positioner från sin likviditetsleverantör och erbjuder dessa positioner i mindre storlekar till ina egna valutakunder. Detta innebär att mäklaren fungerar som motpart till sina kunders affärer. Ett mäklarbord tillåter detta valutamäklaren att erbjuda fasta spreadar eftersom de kan kontrollera de priser de visar sina kunder.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Trading med låg, variabel spread. Testa Skilling nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Vilka är fördelarna med att handla med fasta spreadar?

Fasta spreads har mindre kapitalkrav, så handel med fasta spreads erbjuder ett billigare alternativ för handlare som inte har mycket pengar att börja handla med.

Handel med fasta spreadar gör också att det är mer förutsägbart att beräkna transaktionskostnaderna. Eftersom spread aldrig förändras är du alltid säker på vad du kan förvänta dig att betala när du öppnar en affär.

Vilka är nackdelarna med att handla med fasta spreadar?

Requotes kan förekomma ofta när du handlar med fasta spreads eftersom prissättningen kommer från bara en källa, din mäklare. Det kommer att finnas tillfällen då valutamarknaden är volatil och priserna förändras snabbt. Eftersom spreadarna är fasta kan mäklaren inte bredda spreaden för att anpassa sig till nuvarande marknadsförhållanden.

Så om du försöker göra en affär till ett visst pris kommer mäklaren kanske att “blockera” handeln och be dig acceptera ett nytt pris. Du kommer att “Requotas” med ett nytt pris. Requote meddelandet kommer att visas på din handelsplattform så att du vet att priset har flyttat sig, och frågar dig om du är villig att acceptera det priset eller inte. Det är nästan alltid ett pris som är sämre än det tidigare priset.

Slippage är ett annat problem. När priserna går snabbt kan mäklaren inte konsekvent upprätthålla en fast spread och det pris som du äntligen hamnar efter att du börjat handla kommer att vara helt annorlunda än det avsedda ingångspriset.

Vad är variabla spreadar i Forex?

Som namnet antyder förändras alltid variabla spreadar. Med variabla spreadar förändras ständigt skillnaden mellan köp- och säljpriserna på valutapar. Variabla spreads erbjuds av icke-handelsdiskmäklare. Icke-handelsdiskmäklare får sin prissättning av valutapar från flera likviditetsleverantörer och vidarebefordrar dessa priser till traders utan ingripande från en handelsdisk.

Normalt växer spreadarna inför ekonomiska data och andra perioder då likviditeten på marknaden minskar som under semestrar.

Till exempel kanske du vill köpa EUR/USD med en spread på två punkter, men precis när du ska klicka på köp släpps den amerikanska arbetslöshetsrapporten och spread växer snabbt till 20 punkter.

Vilka är fördelarna med att handla med variabla spreadar?

Variabla spread eliminerar upplevelse av requotes. Detta beror på att variationen i spreadfaktorer i prisförändringar på grund av marknadsförhållanden. Handel med valutor med variabla spreadar ger också en mer transparent prissättning, särskilt när man tänker på att tillgång till priser från flera likviditetsleverantörer vanligtvis innebär bättre prissättning på grund av konkurrens.

Vilka är nackdelarna med att handla med variabla spreadar?

Variabla spread är inte perfekta för scalpers. De vidgade spread kan snabbt äta in alla vinster som en scalper gör. Variabla spread är lika dåliga för nyhetshandlare. Spreaden kan vidgas så mycket att det som ser ut som lönsamt kan bli ett olönsamt inom ett ögonblick.

Fasta vs variabla spreadar: Vilket är bättre?

Frågan om vilket som är ett bättre alternativ mellan fasta och variabla spreadar beror på den enskilde tradern. Det finns handlare som anser att fasta spreadar bättre än att använda mäklare med variabel spread. Det omvända kan också vara sant för andra handlare.

Generellt sett kommer handlare med mindre konton och som handlar mindre ofta att dra nytta av fasta spreadar. Handlare med större konton som främst handlar under toppmarknadstimmar när spreads är som minst kommer att dra nytta av variabla spreads. Handlare som vill ha snabb handel och behöver undvika requotes bör handla med variabla spreadar.

Hur beräknas spreaden?

Spreaden beräknas med hjälp av de sista stora siffrorna i köp- och försäljningspriset. När du handlar forex, eller någon annan tillgång via ett CFD-konto, betalar du hela spreaden i förskott. Detta jämförs med den provision som betalas vid handel med aktier, som betalas både när man inleder eller avslutar en affär. Ju strammare spread desto bättre värde får du som trader.

Till exempel:

Köpkursen är 1,26739 och begärt pris är 1,26749 för valutaparet GBP/USD.

Om du subtraherar 1.26739 från 1.26749 är det lika med 0.0001, vilket är din spread. Eftersom spreaden baseras på det sista stora numret i prisuppgiften, motsvarar det en spread på 1,0.

För de flesta valutapar är en pip lika med 0,0001.

Ett exempel på en 2-pip spread för EUR/USD skulle vara 1.1051/1.1053.

Valutapar som involverar den japanska yenen kvoteras endast med två decimaler (såvida det inte finns bråkdelar, är det tre decimaler). Till exempel skulle USD/JPY vara 110,00/110,04. Denna priskvotring indikerar en spread på 4 punkter.

I kvoteringen ovan kan du köpa EUR/USD till 1.1053.och sälja EUR/USD till 1.1051. Det betyder att om du skulle köpa EUR/USD och sedan omedelbart stänga det, skulle det leda till en förlust på 2,0 punkter.

För att räkna ut den totala kostnaden multiplicerar du kostnaden per pip med antalet objekt du handlar. Så om du handlar en minilot (10 000 enheter) är värdet per pip en dollar, så din transaktionskostnad skulle vara 2,00 USD för att öppna denna affär. Pipkostnaden är linjär. Detta innebär att du måste multiplicera kostnaden per pip med antalet lotter du handlar.

Om du ökar din positionsstorlek ökar också din transaktionskostnad, vilket återspeglas i spreaden. Till exempel, om spreaden är 1,4 punkter och du handlar 5 minipartier, är din transaktionskostnad 7,00 USD.Forex-indikatorer

Spreadindikatorn visas vanligtvis som en kurva i ett diagram för att visa spreadriktningen i förhållande till köp- och säljkurs. Detta hjälper till att visualisera spreaden i valutaparet över tiden, med de mest likvida valutaparen som har strammare spreadar och de mer exotiska paren har bredare spreadar.

Faktorer som kan påverka valutaspreadar inkluderar marknadsvolatilitet, vilket kan orsaka fluktuationer. Stora ekonomiska nyheter kan till exempel få ett valutapar att stärkas eller försvagas – vilket påverkar spreaden. Om marknaden är volatil kan valutapar drabbas av gap eller valutaparet blir mindre likvid, så att spreaden kommer att öka.

Att hålla ett öga på en ekonomisk kalender kan hjälpa dig att förbereda dig för möjligheten till bredare spreadar. Genom att hålla dig informerad om vilka händelser som kan orsaka att valutapar blir mindre likvida kan du göra en adekvat förutsägelse om huruvida deras volatilitet kan öka och därmed om du kan se en större spread. Det kan dock vara svårt att förbereda sig på nyheter eller oväntade ekonomiska data.

Det kommer också att finnas en lägre spread för valutapar som handlas i stora volymer, till exempel de större par som innehåller USD. Dessa par har vanligen högre likviditet men kan fortfarande riskera att öka spreadarna om det finns ekonomisk volatilitet.

Under de större marknadshandelssessionerna, som i London, New York och Sydney, är det troligtvis lägre spreadar. I synnerhet, när det finns en överlappning, till exempel när London-sessionen avslutas och New York-sessionen börjar, kan spridningen fortfarande vara smalare. Spreaden påverkas också av det allmänna utbudet och efterfrågan på valutor, om det finns en hög efterfrågan på euron kommer värdet att öka.

Spreadar och marginal

Om valutaspreaden ökar dramatiskt riskerar du att få ett margin call och i värsta fall likvideras positionen. Ett margin call inträffar när ditt kontovärde sjunker under 100 procent av marginalnivån, vilket signalerar att du riskerar att inte längre täcka handelskravet. Om du når 50 procent under marginalnivån kan alla dina positioner likvideras.

Det är därför viktigt att mäta hur mycket hävstång du handlar med och storleken på din position. Forex-par handlas vanligtvis i större mängder än aktier, så det är viktigt att vara medveten om ditt kontosaldo. Det enda sättet att skydda dig själv under tider med bredare spreadar är att begränsa mängden hävstång som används i ditt konto. Ibland är det också fördelaktigt att hålla fast vid en handel under spridningstider tills spridningen har minskat.

Skillnaden mellan en hög och en låg spread

Det är viktigt att notera att spreaden kan variera under loppet av dagen, mellan en ‘hög spread' och en ‘låg spread'. Detta beror på att spread kan påverkas av flera faktorer som volatilitet eller likviditet. Du kommer att märka att vissa valutapar, som valutapar för tillväxtmarknader, har en större spread än majors. Dina större valutapar handlas i högre volymer jämfört med valutor på tillväxtmarknader och högre handelsvolymer tenderar att leda till lägre spreadar under normala förhållanden.

Dessutom är det välkänt att likviditet kan torka upp och spreadar kan öka i ledning fram till större nyhetshändelser och mellan handelssessioner.

Hög spread

En hög spread innebär att det finns en stor skillnad mellan köp- och säljkurs. Valutapar för tillväxtmarknader har i allmänhet en hög spread jämfört med majors.

En högre spread än normalt indikerar i allmänhet en av två saker, hög volatilitet på marknaden eller låg likviditet på grund av off hours handel. Innan nyhetshändelser eller under stora chocker (Brexit, amerikanska val) kan spread öka kraftigt.

Låg spread

En låg spread innebär att det finns en liten skillnad mellan köp- och säljkursen. Det är att föredra att handla när spreads är låga som under de större valutasessionerna. En låg spread indikerar i allmänhet att volatiliteten är låg och likviditeten är hög.

Håll ett öga på förändringar av spreaden

Nyheter brukar innebära en osäkerhet på marknaden. Nyhetssläpp från den ekonomiska kalendern sker sporadiskt och kan, beroende på om förväntningarna uppfylls eller inte, orsaka att valutakurserna fluktuerar snabbt. Precis som vanliga traders känner de stora likviditetsleverantörerna inte till resultatet av nyhetshändelserna innan de släpps. På grund av detta kompenserar de en del av sin risk genom att bredda spreadarna.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.