fbpx

Nils från Göteborg

Registrerade sig hos valutamäklaren eToro för 14 minuter sedan.

» Prova eToro du med.
81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Låt oss titta på efterfrågan på platina, och fördjupa oss i varför det går att argumentera att priset på denna ädelmetall kommer att accelerera “betydligt” inom de närmaste fem åren som globala miljö- “klimatförändringstryck” får dragkraft, i kombination med ständigt åtdragande avgaskrav och utsläppsnormer.

I detta avseende är det troligt att marknadsbalansen kring platinaförsörjning och efterfrågan kommer att leda till ett underskott, menar Erik Forsell på Valutahandel. Det är viktigt att notera att det globala ”kontinuiteten” i utbudet av platina är inte utan risk, eftersom utbudet är starkt beroende av den sydafrikanska PGM-industrin, vilken levererar cirka 73, 37 respektive 82 procent av globalt platina, palladium respektive rodium (Johnson Matthey JM). Under dessa omständigheter finns det anledning att tror att en miljö med ständigt ökande efterfrågan kopplad med nedåtriktad leveransrisk framöver oundvikligen kommer att leda till uppåtgående tryck som påverkar priset på platina.

Sugen på trading? Skilling har numera platina bland sitt utbud av råvaror. Alternativt, läs vidare och upptäck mer om den unika metallen med allt från utseende, till hur den minskar skadliga utsläpp och hur den kan användas som investering eller för trading på nätet.

Platina klump

Hur ser en klump platina ut?

Färgmässigt så ser platina ut ungefär som silver. Uppe till höger (bredvid översikten) så ser du exempel på en klump som nyss tagits upp från en gruva i Sydafrika och ligger på en vit bakgrund. Detta är alltså utseendet för den råa metallen platina, men det kan givetvis komma att ändras när metallen behandlas.

PT - det kemiska namnet för platina

Vad är den kemiska beteckningen för Platina?

Det engelska och latinska ordet för platina är platinum. Elementet betecknas Pt och har den atomiska numret 78 i den periodiska tabellen inom kemi. För ytterligare detaljer så rekommenderas att du tittar i Ptable som beskriver egenskaperna på ett tydligt sätt. Låt oss istället gå vidare på vad platina kan göra för att minska skadliga utsläpp i världen.

Minskning av skadliga utsläpp

Det är viktigt att titta på både användningen av och efterfrågan på platina (palladium, rodium). I dag används den unika ädelmetallen som en katalysator för minskning av skadliga utsläpp från avgasrör.
Som svar på införandet av fordonsreglering och standarder för kontroll av avgasutsläpp från skadliga gaser (US Clean Air Act från 1970) introducerade fordonstillverkare katalytisk omvandlingsteknik till att uppfylla dessa standarder genom att använda platina, palladium och rodium (PGM) i olika förhållanden för att katalysera (neutraliserar) skadliga gaser såsom kolmonoxid och kväveoxider.
Skadliga utsläpp i Sverige
Fordonsutsläppsnormerna har gradvis skärpts genom reglering över hela världen sedan 1970, inte minst tack vare Naturvårdsverket i Sverige. Som svar har fordonstillverkare tvingats öka innehållet (lastnings- och lastförhållanden) i palladium, platina och rodium (PGM) i autokatalysatorer för att möta de strängare gränserna. Marknaden förväntar sig att autokatalysatorbelastningarna ökar i samtliga regioner för att följa strängare fordonsutsläpp och teststandarder. De strängare kraftiga utsläppsreglerna och teststandarderna håller på att bli gradvis infördes (2019 och 2024). Dessa standarder kommer att gälla på större fordonsmarknader.

Det är viktigt att notera att en palladium- och rodiummetallblandning används i bensinkatalysatorer, medan en platina-, palladium– och rodiummetallblandning används i dieselkatalysatorer. Observera är att de första bensinkatalysatorerna ursprungligen använde platina som den primära metallen i blandningen och över tid platina ersattes med palladium. Platina är den dominerande PGM i metallblandningen vid dieselautokatalys. Det bör också noteras att dieselmotorer är “lean-burn”, vilket innebär att de använder mindre bränsle och mer luft för att uppnå samma prestanda som bensinmotorer. Dessutom släpper de ut cirka 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser, särskilt kodioxid (CO₂). Bland de största utbuden av råvaror som platina återfinns hos Plus500. Prova själv nu!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: EUR100
Beskrivning: Råvaruhandel med Plus500. Bland de största utbuden för trading på nätet. Låg spread. Börsnoterat som PLUS på Londonbörsens huvudlista. Prova nu!

Riskvarning: 79% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar hos denna leverantör.


Som en del av EU: s svar på Kyotoprotokollet 1997 för att minska växthusgasutsläppen, särskilt koldioxid, publicerade EU lagstiftning 2009 om att den kommer att införa betydande påföljder för de EU-fordon tillverkare som inte uppfyller Euro 6-utsläppsnormerna från och med januari 2021. För varje passagerarfordon de säljer, kommer EU-biltillverkare att debiteras 95 € för varje gram CO₂ över 95 g de släpper ut per km.

Platinamarknaden och platinapriset

Det har skett viktiga förändringar i katalysatorteknologin sedan starten, som anges ovan. I detta avseende har PGM-mixen i omvandlaren förändrats avsevärt; till exempel i bensinomvandlare platina har ersatts av palladium över tiden. I dieselomvandlare har platina delvis varit ersatt av palladium. Det bör noteras att prisskillnaden mellan det högre priset på platina mot det betydligt lägre priset på palladium spelade en roll i att motivera denna förändring.

Nettoresultatet av omfördelningen ledde till att nettofterfrågan på platina minskade, vilket delvis motverkades av en ökad efterfrågan på platina från den ökade marknadsandelen för dieselmotorer, inklusive tunga diesel fordon. Som ett resultat har platinapriserna generellt sett sjunkit sedan 2011, medan priserna på palladium har minskat uppvisade en kontinuerlig uppåtgående trend sedan 2011. Denna trend accelererade avsevärt 2017, vilket fick palladiumpriset att rusa genom 2,000 dollar per troy ounce i början av januari 2020 på grund av ökad efterfrågan. Ofta kan det vara rejäla svängningar i prissättningen av platina, så var redo för spänning och ha en tajt stop-loss och en tydligt utsatt vinsthämtningsnivå. Prova själv platina trading genom Skilling med demokonto, helt riskfritt.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Sveriges mest transparenta råvarumäklare 2020. Proffsig, enkel och lättanvänd!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


Förhållandet mellan platina och palladium

Det är intressant att notera att prisförhållandet mellan palladium och platina nådde 1,0 i oktober 2017: sedan dess har förhållandet ökat betydligt, vilket innebär en palladiumprispremie över platina på cirka USD 1 400/ troy ounce i september 2020). Under dessa omständigheter intensifierar fordonstillverkarna forskningen kring potentialen för att palladium ska ersättas med platina i bensintillämpningar. Det finns dock många tekniska hinder att övervinna. Det finns några rapporter som säger att dessa hinder har övervunnits och om det visar sig vara korrekt kan ersättningen hända på så lite som två år. Denna utveckling kommer att vara positiv för efterfrågan på platina.

Det är viktigt att inse att det finns en signifikant skillnad mellan sektorerna och kvantiteten på efterfrågan förknippad med tillämpningen av platina och palladium. Bilden nedan illustrerar dessa skillnader efter tillämpning och efterfrågan. För platina är autokatalysatorer, smycken och investeringar till cirka 37, 26 respektive 10 procents, efterfrågan.

För palladium är samma siffra för autokatalysatorer, elektronik och investeringar 85, 8 respektive -6 procents efterfrågan. Det är uppenbart att efterfrågan på platina också påverkas av smyckesefterfrågan och därför är föremål för de ojämna val och samhällsekonomiska faktorer. Investeringar i både platina och palladium är dock en betydande faktor i efterfrågan, särskilt för platina.

Globala efterfrågeområden för platina respektive palladium

Efterfrågan på platina

Källa: Johnson Matthey

Investeringar med ETFer och CFDer

Fortsatt investeringsefterfrågan på platinatackor eller andra investeringsplattformar, såsom börshandlade fonder (ETF), är en stark indikator på att vissa investerare anser att platina är för lågt värderat och har en positiv grundläggande syn. Investerarnas efterfrågan på ETFer uppbackade av platina förnyades väsentligt, med cirka 900 000 troy ounce under 2019, till totalt cirk 3 300 000 troy ounce vid årsskiftet. Efter årsskiftet har inehaven ökat ytterligare då många investerare valt att köpa platina då de hoppas på en liknande kursuppgång som för silver respektive guld. Den stora skillnaden under de sista två åren är att investerar i allt högre grad sker genom CFD'er inom EU, då flexibiliteten är hög. Många gillar även att använda hävstång som automatiskt kommer vid trading med platina och andra råvaror. Hos Skilling och andra EU-licensierade alternativ så är det maximalt 5-10x belåning vid trading med platina (Pl). Prova själv hos Skilling idag!

Innehav i platina och palladium hos de börshandlade fonderna

Fonders innehav utav Pt

Källa: Bloomberg

Bilden ovan illustrerar ETF-innehav av platina och palladium sedan 2008. Det är intressant att notera att jämförelsen mellan den allmänna rörelsen i platina- och palladium-ETF-innehav är olika över tiden och ligger i olika ändar av skalan. När det gäller investerarnas stämning kring platina köper investerare till låga priser på förväntningar om en positiv förändring i efterfrågan. I fallet med palladium har investerare tagit hem vinster som priset på palladium stigit.

Det globala utbudet

Det globala utbudet av platina (och PGM) beror starkt på den sydafrikanska PGM-industrin. Sydafrika levererar cirka 73, 37 och 82 av allt globalt platina, palladium respektive rodium. Marknaden anser att det finns en ökande risk för minskat utbud från sydafrikanska PGM-gruvor då ådror och gruvor når slutet på sin livstid och/eller har blivit ekonomiskt olönsamma.
Platinum gruva i Sydafrika
Dessutom har branschen tidigare mött många utmaningar som främst orsakats av de kombinerade effekterna av långvarig industriell åtgärd och brist på el, ökade kostnader, en betydande minskning av investeringar och en negativ rättslig och politisk miljö. Branschen upplever för närvarande dagliga och långvariga elavbrott, vilket har en negativ inverkan på den primära leveransen av PGM.

Det finns inget som talar för att dessa risker kommer att minska inom de kommande fem åren. I detta avseende kommer den negativa effekten på utbudet att sätta upp press på PGM-priserna.

Efterfrågan

Sammanfattningsvis är det sannolikt att anta att efterfrågan på PGM har drivits och kommer att fortsätta att drivas av gradvis strängare fordonsstandarder genom reglering över hela världen. Som svar har fordonstillverkare varit tvungna att öka halten (lastnings- och lastförhållanden) av palladium, platina och rodium (PGM) i autokatalysatorer för att möta de strängare kraven och därigenom öka efterfrågan successivt. Fordonstillverkare har skiftat avsevärt till införandet av elektrifiering, hybrider och FCEV i ett försök att följa strängare utsläppsstandarder.

Den ökade efterfrågan på platina begränsades dock ”två gånger” under den mellanliggande perioden. För det första genom att ersätta platina med palladium i bensin-autokatalysatorer och partiell substitution av platina med palladium i diesel-autokatalysatorer. För det andra av Dieselgate, vilket resulterade i en förlust av dieselmarknadsandel från 2016, vilket i sin tur påverkade platinaefterfrågan. I detta avseende minskade efterfrågan på autokatalysator med – 2,3% (CAGR) mellan 2007 och 2019f (JM). Som jämförelse ökade efterfrågan på palladiumautokatalysator med 6,7% (CAGR) under samma period.

Regelverket kring växthusgaser (CO₂) kommer sannolikt att påskynda PGM-efterfrågan, särskilt efter platina. Hybriddieselbilar, som innehåller platina som primärmetall i sina autokatalysatorer, avger mindre koldioxid och är mer bränsleeffektiva än bensinhybridfordon. Dessutom kräver hybridfordon, bensin och diesel, ytterligare belastningar av palladium och platina.

Det är emellertid oundvikligt att förbränningsmotorer (bensin- och dieselförbränningsmotorer) sannolikt kommer att fasas ut snabbare än vad som allmänt förväntas och kommer att ersättas av BEV och FCEV och en kombination av hybridfordon.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Nu med platinahandel. Bättre än någonsin. Prova Skilling själv!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


Hur ser marknadsbalansen ut?

Fundamenta för utbud och efterfrågan för platina är svåra att bortse från jämfört med utbud och efterfrågan för palladium. På den långsiktiga makronivån har platina uppvisat ett genomsnittligt årligt nettobeloppsbalansunderskott på cirka 110 000 oz och ett totalt underskott på cirka 1 450 000 oz mellan 2007 respektive 2019.

Mellan 2013 och 2016 noterades betydande underskott. Under 2013 ökade marknadens underskott till cirka 800 000 oz, främst på grund av en ökning av investeringarna och efterfrågan på platina. År 2014 registrerades ett underskott på cirka c700 000 oz huvudsakligen på grund av en minskad tillgång på över 1 300 000 oz platinaproduktion efter en fem månaders strejk vid stora sydafrikanska gruvor. Under 2015 minskade marknadsunderskottet till cirka 40000 kg, främst på grund av tillväxt i autokatalysator och efterfrågan på investeringar. Som nämnts ovan framkallade Dieselgate en motreaktion mot diesel vilket resulterade i en förlust av dieselmarknadsandel, vilket i sin tur påverkade efterfrågan på platina.

Både platina och palladium har återspeglat årliga underskott, vilket antyder att båda metallerna uppvisar obalanser i utbudet, men priset på palladium har ökat kraftigt och priset på platina har befunnit sig i fritt fall. Det är uppenbart att denna situation är oförenlig och strider mot alla finansiella normer. De finansiella marknaderna kommer troligen inte att prissätta dessa metaller ceteris paribus.

Det framgår bilden ovan att majoriteten av platinamarknadsbalansunderskotten har en stor del av investeringsefterfrågan, vilket har fungerat som en svängningsfaktor i beräkningen av marknadsbalansen. Det ä sannolikt att anta att denna situation sannolikt kommer att förändras med den snabba introduktionen av FCEV och hybridfordon. I detta avseende är det sannolikt att marknadsbalansen på platina kommer att visa ett underskott 2022/2023 utan investeringsefterfrågan. Med denna bör underskottet bli ännu större. Sibanye-Stillwater räknar med ett överskott på marknadsbalansen fram till 2022 och därefter återgår till ett kontinuerligt underskott som blir betydande från 2025.

Vad innebär dessa trender och hur de kommer att påverka priset på platina

Den kommande prisrörelsen kommer sannolikt att stödjas av kombinationen av ett antal marknadsindikatorer som kännetecknas av stark konsumentefterfrågan och stram fysisk tillgänglighet, i kombination med ett kontinuerligt underskott på balans- och utbudsmarknaden efter 2022, vilket accelererar från 2025. Priset är dock sannolikt att utvecklas uppåt, med viss volatilitet, före 2022. Följande faktorer talar för detta

  • Det primära utbudet från Sydafrika minskar.
  • Kontinuiteten i den sydafrikanska produktionen är inte säker: för närvarande sker det nästan dagliga strömavbrott i Sydafrika. Dessa strömavbrott kommer sannolikt att fortsätta i minst fem år och kommer att påverka platinaproduktionen.
  • Förfrågan på platina kommer att accelerera “avsevärt” inom de närmaste fem åren när globala miljötryck “klimatförändringar” får dragkraft i kombination med ständigt skärpande utsläppsnormer för fordon. Fordonstillverkare har varit tvungna att öka halterna av palladium, platina och rodium (PGM) i autokatalysatorer för att uppfylla de strängare gränserna.
  • Det är oundvikligt att förbränningsmotorer med bensin och diesel (ICE) kommer att fasas ut snabbare än allmänt accepterat och ersättas av BE-fordon och FCEV och en kombination av hybridfordon. Hybriddiesel kräver en ökning av autokatalysatorplatina.
  • Palladiumprispremien över platina har ökat betydligt till cirka 1 400 USD per troy ounce. Under dessa omständigheter försöker fordonstillverkarna att ersätta palladium med platina i bensintillämpningar. Substitution kan mycket väl ske på så kort tid som två år. Denna utveckling kommer att vara positiv för efterfrågan på platina.
  • Investeringarna i platina har ökat väsentligt, bara 2019 köpte de börshandlade fonderna 900 000 troy ounce. Denna ökade efterfrågan innebär att investerare ser med det låga priset och positiva fundamentala utsikter för platina.

Platinum trading hos Skilling

Vad kan mer driva priset på platina

Bilföretag brukade använda platina i alla autokatalysatorer men bytte över med palladium i bensinbilar för mer än ett decennium sedan eftersom det var billigare. Till exempel utgjorde dieselfordon en gång nästan 50 procent av Europas bilförsäljning. Den nuvarande miljön med lägre palladiumförsörjning och högre priser har dock gett vissa inom platinabranschen hopp om att bilindustrin skall byta tillbaka till platina.

Den bästa skandinaviska alternativet för platina trading

Skilling erbjuder sedan bara några dagar handel med platina. Kortnamnet är XPT/USD, och som namnet antyder prissätts denna råvara i dollar.
Du hittar den genom sökfunktionen på Skilling och kan skriva in “Platinum”, som är det engelska namnet – eller så använd kortsymbolen XTP.

Att köpa tio troy ounce kräver endast en kontantinsats om 746 Euro med dagens kurs. Till höger så ser du ett exempel på hur trading kan se ut. Den dagliga räntekostnaden för ett köp av 10 troy ounce (31,10 gram) platina med 10x hävstång ligger på modesta 67 eurocent. I detta exempel så har det valts att sälja 10 enheter (motsvarande 311 gram). Oavsett om du köper eller säljer så är det viktigt att sätta ut stop-loss och vinsthämtning när du handlar på nätet. Sätt upp en plan innan du börjar trading med XTP. Det kan bli en spännande resa. Lycka till!


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2023 www.valutahandel.se All Rights Reserved.