fbpx

Tess från Umeå

Registrerade sig hos valutamäklaren Degiro för 15 minuter sedan.

» Prova Degiro du med.
Över hälften av alla användare förlorar pengar hos denna mäklare.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Att diversifiera sin investeringsportfölj med valutahandel kan vara ett bra sätt sprida riskerna och navigera ett osäkert ekonomiskt klimat i tider av inflation. Viktigt är dock att välja rätt valutor utifrån stabilitet såväl som portföljens exponering i sin helhet. Valutahandel diskuterar några av uppsidorna med diversifiering genom valutahandel och hur man som investerare kan tänka med de förutsättningar som råder nu.

Diversifiering med valutahandel ger exponering mot världens största finansiella marknad. Det ökar möjligheterna till bättre avkastning, samtidigt som en bra diversifierad investeringsportfölj också blir mindre sårbar för nedgångar i en eller ett par specifika marknader. Detta är alltid viktigt, men i tider av inflation där värdet på tillgångar urholkas är det desto viktigare.

För den som ännu inte har några valutor i sin börsportfölj finns fördelar med att utöka innehållet med just forex trading för att bättre kunna parera rådande ekonomiska läge, med hög inflation och en svag svensk krona. Val av tillgångar är emellertid viktigt, såväl som att man sätter sig in i hur valutamarknaden fungerar och vilka faktorer som påverkar den.

Vilka fördelar finns med diversifiering genom valutahandel – generellt och vid inflation?

God diversfiering är en av de mest grundläggande investeringsreglerna överlag, vare sig det råder inflation eller inte. Att lägga alla eller de flesta av sina ägg i samma korg är sällan en bra idé då sårbarheten ökar markant och risken för stora förluster blir betydligt större. Med exponering mot flera olika finansiella marknader, med olika tillgångar och olika faktorer som påverkar, ökar istället möjligheterna till avkastning från flera håll, samtidigt som riskerna sprids även sprids på flera håll.

Generellt bidrar valutamarkanden med tillgångar som påverkas av andra faktorer – främst ränteläge och geopolitiska faktorer – än aktiebörsen, och som också är lågt eller negativt korrelerade med börsen. Kortsiktigt påverkas växelkurser av förändringar på de finansiella marknaderna, men långsiktigt är det framförallt penningpolitiken som styr. När styrräntan i ett land höjs tenderar valutan att stärkas, men på börsen blir effekten den motsatta. Högre ränta leder ofta till mer återhållsamhet på börsen med sjunkande värde som resultat. I tider av inflation tvingas många göra andra prioriteringar i sin ekonomi, där sparande på börsen får stå tillbaka för att kunna täcka grundläggande levnadsomkostnader för mat, boende, el och bränsle.

Tack vare ickekorrelationen till aktiebörsen kan investeringar i valutor alltså bli ett smart komplement till portföljen för möjligheten att hedga sig mot värdeförluster på börsen. Investeringar i andra starkare valutor kan också vara fördelaktigt när svenska kronan är så pass svag som den är.

Diversifiera din portfölj med ett stort utbud av valutor, aktier, råvaror, krypto och index – börja handla hos topprankade mäklaren Skilling!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Proffsig valutahandel för alla nivåer. Alltid till schyssta villkor och med snabb registrering med BankID. Prova Skilling du med!

Riskvarning: 73% av retail kunder förlorar pengar.


Vad ska man tänka på vid valutahandel i tider av inflation?

Valutahandel kan användas som skydd mot inflation förutsatt att man är noggrann med vilka tillgångar man väljer att investera i. Mer ingående om detta kan du läsa i vår artikel från tidigare i veckan om just valutahandel som hedgeskydd mot inflation. För att valutor ska kunna serva som en bra diversifiering i din portfölj är det förstås viktigt vilka valutor du satsar på. För svenska investerare måste man se till utsikter i förhållande till den svenska kronan.

Investeringar på valutamarknaden kan precis som på börsen göras mer riskfyllt eller mer safe. För vana, erfarna valutahandlare kan spekulation i mer exotiska valutor vara intressant, men i osäkra tider som nu kan det oftast vara mer fördelaktigt, oavsett nivå och erfarenhet, att satsa på mer säkra kort. Klassiska säkra valutor som USD, EUR och CHF blir betydligt mer efterfrågade i kristider. Sett till svenska kronan har värdet på samtliga tre ökat avsevärt senaste året. USD och EUR lockar med mer trygghet kopplat till storlek, och CHF har historiskt hållit värdet stabilt tack vare betydande guldreserver.

Valutor som du tror kan vara översålda och undervärderade kan också vara bra för diversifiering, dock med ett högre risktagande. Turkiska liran skulle till exempel kunna vara en sådan kandidat, med potential att kunna återhämta sig ifall den nya centralbankschefen styr finanspolitiken i en annan riktning. Givet de senaste årens instabilitet i TRY är det dock en riskfylld satsning.

Lästips! Lär dig allt om valutahandel i vår valutaskola.

Viktigt att se till portföljens exponering som helhet

För att uppnå god diversifiering med valutor är det viktigt att se till portföljens exponering som helhet när du väljer tillgångar. Har du exempelvis bara aktier och fonder i USD kan en investering i dollarn som valuta potentiellt ge en för snäv exponering mot den amerikanska marknaden. Å andra sidan skulle investeringar i USD som valuta kunna hedga mot värdeförluster i amerikanska aktier. Överhuvudtaget är det viktigt att se hur olika tillgångar och marknader korrelerar med varandra och hur en investering i en valuta påverkar den sammanlagda diversifieringen i din portfölj. Har du till exempel stora innehav i olja kan investeringar i oljekänsliga valutor påverka portföljens totala diversifering.

Vid valutahandel köper och säljer du dessutom alltid i par – en valuta köps eller säljs mot en annan. Till exempel EUR/USD, USD/SEK eller NOK/SEK. Således är det viktigt att bedöma en valutas potential i förhållande till en annan. Hur ser svenska kronans utsikter ut i förhållande till den amerikanska dollarn, eller euron? Eller euron i förhållande till dollarn. Som exempel.

Summar summarum kan valutahandel vara ett utmärkt sätt att diversifiera din investeringsportfölj i alla lägen – och kanske i synnerhet i tider av inflation då börsen påverkas negativt och behovet av andra icke börskorrelerade tillgångar som väger upp blir större. Valutor stiger ofta i värde av räntehöjningar, vilket också är det främsta vapnet att åtgärda en stigande inflation med.

Som alltid är det givetvis också nödvändigt att se till riskerna. Valutamarkanden kan vara volatil och svår att förutspå. Det faktum att många olika faktorer påverkar, och att olika faktorer också påverkar olika valutor, bidrar med komplexitet. Riskhantering är viktigt, liksom att se till hur valutainvesteringar påverkar portföljens sammanlada exponering utifrån hur olika tillgångar och marknader korrelerar med varandra.


Betyg: 8.7/10
Minsta insättning: 500 SEK
Beskrivning: Upptäck framtidens valutamarknad med decentraliserade tillgångar – testa krytpoinvesteringar hos svenska Safello!

Riskvarning: Över hälften av alla användare förlorar pengar hos denna mäklare.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.