fbpx

Greger från Sundsvall

Registrerade sig hos valutamäklaren Pepperstone för 8 minuter sedan.

» Prova Pepperstone du med.
75.9% av alla retail investerkonton förlorar när de handlar CFDs med Pepperstone.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Sommar, sol och semestertider brukar vanligtvis innebära lägre volatilitet på såväl aktiemarknader som valutabörsen och finansiella marknader generellt.

Hittills har maj månad dock bjudit på mer turbulens än vanligt, vilket skulle kunna innebära att även juni, juli och augusti blir mer volatila än tidigare år. Måhända kan ett klassiskt volatilitetsindex som VIX vara en attraktiv kandidat för trading i sommar? Häng med när Valutahandel diskuterar begreppen och berättar var man kan handla med VIX index.

Stökiga tider på börsen bringar oro för många traders och investerare, men öppnar också upp för möjligheten att tjäna pengar på de svängningar som sker – dels i faktiska tillgångar, men också genom handel med volatilitetsindex. Nedan kan du läsa mer om vad ett volatilitetsindex är, hur trading på volatilitet fungerar och var du kan trada på volatilitet.

Vad är volatilitet på börsen eller valutamarknaden?

Begreppet volatilitet brukas inom finansvärlden för att beskriva prisrörligheten på olika marknader och finansiella tillgångar – till exempel valutor, aktier, kryptovalutor eller råvaror. Enkelt förklarat talar volatiliteten om hur mycket värdet på en tillgång varierar, det vill säga hur mycket priset svänger upp och ned. När priset på en tillgång ligger relativt stabilt, utan några större förändringar vare sig upp eller ned, är volatiliteten låg. Varierar priset däremot kraftigt, både mycket och snabbt, är volatiliteten istället hög.

Vanliga fiatvalutor är exempel på tillgångar som generellt har ganska låg volatilitet, medan kryptovalutor är det tydligaste och bästa exemplet på tillgångar som istället har extremt hög volatilitet.

Volatilitetsindex mäter volatilitet i ett vists börsindex

Volatilitet är alltså ett mått på prisvariationer på en viss tillgång och/eller en viss marknad. Index som följer dessa variationer och mäter sannolikheten för prisrörelser för ett antal tillgångar på en viss marknad, kallas för volatilitetsindex. De påminner om vanliga börsindex, men istället för att mäta kursutvecklingen som exempelvis OMXS för Stockholmsbörsens 30 störta bolag, mäts istället volatiliteten – det vill säga hur mycket de inkluderade tillgångarnas värde svänger samt förväntas svänga.

Eftersom volatilitetsindex mäter sannolikheten för volatilitet i börsindex, kallas de också för volatilitetsmått.

Varför handla med volatilitetsindex?

För traders och investerare kan volatilitetsindex användas i ett par olika syften – dels som ett verktyg för att bedöma trolig risk på en specifik marknad, dels som ett instrument att handla med. För riskbedömning är volatilitetsindex användbara då de visar hur mycket eller lite volatilitet marknaden förväntar sig i de given tillgångarna framgent. Utifrån det kan handlare få hjälp att göra en avvägning om huruvida en kort eller lång position kan vara lämplig.

Tradingmässigt är volatilitetsindex negativt korrelerade med den marknad de inkluderade tillgångarna är listade på. Tack vare detta ger positioner i dessa index möjlighet till bredare diversifiering i portföljen samt ett potentiellt skydd mot eventuella nedgångar i vissa aktier. Låt oss ta ett exempel.

Ponera att du äger aktier i ett bolag som du på sikt tror kommer öka i värde och generera en bra avkastning. Långsiktigt är chanserna goda att så sker eftersom de flesta aktier ökar i värde med tiden – förutsatt att bolaget sköts rätt och en efterfrågan på marknaden finns förstås – men kortsiktigt kommer viss volatilitet alltid att förekomma. Värdet på dina aktier kommer att svänga både upp och ned.

Vill du hedga dig mot eventuell volatilitet är en lång position i ett volatilitetsindex som inkluderar din aktie ett bra alternativ, eftersom detta inte korrelerar med börsen som aktien är listad på. Går volatiliteten i dina aktier upp kan större förluster eventuellt förhindras om du också har en position i ett volatilitetsindex där bolaget ingår (volatilitetsindex ökar i värde när volatiliteten ökar). Skulle volatiliteten inte gå upp, och du istället går back i din indexposition, kan förlusten jämnas ut av att värdet på aktien istället går upp.

Vidare kan volatilitetsindex förstås också tradas med korta positioner för att utnyttja pågående och/eller förväntad volatilitet och förhoppningsvis gå med vinst på det. Stora prisrörelser medför alltid viss oro, men samtidigt är det när värdet svänger som snabbast och mest som störst vinster kan göras.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla VIX-index samt 1000 andra tillgångar med snäv spread och snabba avslut. Prova Skilling!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


Exempel på kända volatilitetsindex att handla

Precis som det finns olika börsindex med olika aktier inkluderade, finns också olika volatilitetsindex som följer dessa börsindex. Somliga är dock mer kända än andra.

Det amerikanska volatilitetsindexet VIX, vilket är skapat av Chicago Board Options Exchange (CBOE) är världens största volatilitetsindex och också det som för många kommit att bli synonymt med volatilitetsindex överlag. Det är det mest handlade indexet i sitt slag. Trots att det egentligen bara följer volatiliteten för börsindexet S&P 500, fungerar det likväl också som ett benchmark index för volatilitet på hela den amerikanska aktiemarknaden.

CBOE:s VIX är ett realtidsindex som med en procentsats visar förväntad volatilitet för S&P500 under de kommande 30 dagarna. Procentsatsen beräknas utifrån gällande optionspriser på S&P500. Går VIX upp indikerar det att S&P500 sannolikt kommer att gå ned kommande 30-dagarsperiod (volatiliteten ökar), medan en nedgång i VIX istället visar att S&P500 mest troligt kommer att ligga stabilt i pris kommande månad.

Som det största och mest tongivande volatilitetsindexet på marknaden finns VIX att handla hos majoriteten av alla väletablerade och seriösa mäklare med indexprodukter i utbudet – däribland svenska Skilling, hos vilka du kan trada VIX med CFD:er och 1:20 i hävstång och riktigt låg spread. Här kan du öppna ett konto hos Skilling och börja trada VIX-index redan nu. Förutom VIX finns ett tusental andra instrument också att tillgå.

Andra kända volatilitetsindex är VXN Nasdaq 100 som mäter volatiliteten i indexet Nasdaq 100, VXD Dow Jones samt VSTOXX som mäter prisvariationer i indexet EURO STOXX 50.

Kommer vårens volatilitet att hålla i sig över sommaren?

Som inledningsvis nämndes är volatiliteten generellt lägre på försommaren och sommaren, med mer stabilitet och mindre berg och dal-bana. Maj månad har dock hittills varit mer volatil än vanligt, varför mer svängningar också skulle kunna förväntas under kommande sommarmånader. I skrivande stund pekar värdet på VIX uppåt den senaste veckan (dock en viss nedgång senaste dygnet), vilket indikerar ökad volatilitet under de närmaste 30 dagarna – det vill säga en bra bit in i juni. Eftersom måttet beräknas i realtid och bara visar marknadens förväntningar på volatilitet 30 dagar fram, är det viktigt att följa VIX utveckling för att kunna göra säkrare prognoser som sträcker sig längre över sommaren.

Fler artiklar om VIX och volatilitet hittar du här på Valutahandel.se.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2023 www.valutahandel.se All Rights Reserved.