Senaste från OECD

Tidigare i år skrev vi om OECD och IMF och hur de ser på framtiden för världens ekonomi. Då skrev vi att världsekonomins tillväxt kunde sakta ner lite grand inom de närmaste 18 månaderna, men ganska nyligen publicerade OECD en ny rapport.

Vi vill inte göra en höna av en fjäder, men nya siffror visar att toppen redan har nåtts och tillväxten redan tagit en törn.

Senaste från OECD

Västvärldens ledande ekonomiska organisation, OECD, rapporterar om världens välfärd och ekonomiska stabilitet flera gånger varje år. En rapport som släpptes i maj lyfte ett varningens finger om att världens ekonomiska utveckling kunde komma att stagnera fram mot 2020. Den senaste rapporten lanserades nyligen, och den är inte lika positiv.ekonomiska rapporter från oecd

Den Paris baserade organisationen har sänkt prognoserna för 2018 och 2019, något som inte bådar gott för 2020. För 2018 har det förväntade resultatet kapats med 0.1%, ett årligt resultat om 3.7%. För 2019 har det förväntade resultatet kapats med 0.3%, ett årligt resultat på precis samma siffra som detta året.

Prognosen gjorde att organisationen uppmanade världens ledande ekonomier att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra en protektionistisk mentalitét. Tillväxten har troligtvis nått sin högsta punkt, och resultaten ligger precis under nivåer som generellt anses vara normen precis innan en lågkonjunktur.

Världens ekonomiska tillväxt

I lite mer detalj rapporterar OECD att Storbritanniens förväntade ekonomiska tillväxt har kapats med 0.1% för både 2018 och 2019, något som då resulterar i en årlig tillväxt om 1.3% för 2018 och 1.2% för 2019. Med överhängande Brexit förhandlingar har detta påverkat konsumentförtroendet bland annat, och landet kan vara på väg att “gå in i väggen” rent ekonomiskt.

Två av Eurozonens ledande ekonomier, Tyskland och Frankrike, ser liknande förväntade resultat. Det förväntade resultatet för Tyskland har kapats med 0.2% för 2018 med ett resultat om 1.9% för året. För 2019 förväntas en minskning med 0.3% och ett årligt resultat om 1.8%. Frankrikes förväntade resultat har minskats med 0.3% och 0.1%, årliga förväntade resultat blir då 1.6% för 2018 och 1.8% för 2019.

Föga förvånande kan man sätta fingret på det pågående handelskriget i stilla havet som en av de stora bovarna i dramat. USA och Kina har orsakat en signifikant risk för globala investeringar, arbeten, och levnadsstandards. OECD säger att världen genast måste sluta vända sig mer mot protektionism och förstärka det regelbaserade internationella handelssystemet.

Huruvida den senaste rapporten förstärker tron om en ny lågkonjunktur eller inte lämnar de osagt, men sämre resultat än förväntat hjälper sällan. Ser vi till historiken gällande lågkonjunkturer så blir det svårt att påstå att vi har en positiv ekonomisk framtid.

Värt att nämna är att du alltid kan göra pengar på den ekonomiska marknaden. Med CFD:er får du avkastning på dina investeringar även om marknaden rasar. Hitta en pålitlig valutamäklare i vår lista och börja planera för tuffa tider.

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.