fbpx

Kristoffer från Malmö

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 3 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Riksbanken fortsätter att testa möjligheterna för en eventuell svensk e-krona och i veckan släpptes en rapport från projektets andra etapp, meddelar Valutahandel.se. Fokus har bland annat legat på tekniska lösningar för att integrera e-kronan i bankers egna system samt möjligheten till offlinebetalningar, för vilka blandade resultat har kunnat konstateras.

Projektet med en svensk statlig e-krona löper på enligt plan. Nyligen avslutades etapp två, vilken inleddes i februari 2021, och för vilken det huvudsakliga fokuset har legat på att utreda tekniska lösningar för integrationer och offlinebetalningar, men inte direkt på valutahandel med växling till och från andra valutor.

Inför uppstarten av den tredje etappen släppte Riksbanken tidigare i veckan en sammanfattande rapport där resultaten från testerna i etapp två redovisas och utvärderas. Enligt rapporten ser möjligheterna för banker att integrera en e-krona i sina egna befintliga system mycket bra ut. Även offlinebetalningar kommer att kunna genomföras, men här konstateras att vissa risker kommer finnas och att dessa måste hanteras innan projektet med e-kronan går från idé till verklighet – då den svenska kronan slutligen blir digital.

Integrationstester i samarbete med Handelsbanken och TietoEVRY

Att utreda möjligheten för banker och andra betaltjänstleverantörer att integrera e-kronans tekniska lösning i sina egna redan befintliga system har varit ett av de huvudsakliga syftena med e-kronaprojektets andra etapp. Idag finns en färdig teknisk lösning för e-kronan, men innan projektet kan gå vidare måste undersökas om lösningen kan implementeras i andra system och hur pass kompatibel den i sådana fall är. För att det ska bli ett fungerande, sömlöst och smidigt system måste det tekniska stödet för en e-krona kunna integreras med de system som banker redan har.

Sedan etapp två inleddes för drygt ett år sedan har Riksbanken testat integrationsmöjligheter för e-kronan i samarbete med svenska Handelsbanken och finska bolaget TietoEVRY – ett av Nordens ledande IT-serviceföretag. Testerna har haft en lyckosam utgång. E-kronan kan, så som den tekniska lösningen ser ut idag, framgångsrikt integreras med bankers interna IT-system så att dessa ansluts till e-kronans centrala nätverk. Något som framförallt gör det möjligt för bankkunder att växla mellan vanliga kronor på bankkonton och digitala e-kronor, åt bägge hållen.

Benny Johansson, Handelsbankens chef för nordiska betalningar gav följande uttalande när samarbetet om e-kronan inleddes – “Riksbanken och den nordiska betalmarknaden ligger i framkant och för Handelsbanken innebär samarbetet att vi får en möjlighet att utvärdera nyttan samt möjligheten att skapa värde för banken, våra kunder och samhället i stort.”

I dagsläget är Handelsbanken den enda av de svenska storbankerna som deltagit i testerna, men längre fram kommer sannolikt fler banker att involveras för att säkerställa en fungerande integration även där.

Även offlinebetalningar kommer fungera

Utöver test av systemintegrationer har man under det senaste året också undersökt möjligheterna för offlinebetalningar. Nuvarande prestanda erbjuder fullgott stöd för transaktioner i e-kronor såväl online som offline. I Riksbankens rapport konstateras däremot att offlinetransaktioner medför vissa risker som måste ses över och hanteras innan en e-krona släpps live.

Upptäck handel med digitala tillgångar – bli kund hos Skilling och trada kryptovalutor med låga spreads.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Modern CFD-trading med krypto, valutor, aktier och råvaror. Fantastiskt utbud av Metaverse coins till låg spread. Prova Skilling du med!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


E-kronan skulle bli en digital form av kontanter

Vilken typ av tillgång en eventuellt kommande e-krona skulle klassificeras som har tidigare inte varit helt fastställt, och är inte nu heller riktigt. Det senaste året har Riksbanken emellertid lagt ned ett idogt arbete på att se över hur ett juridiskt ramverk för en svensk e-krona mest lämpligt skulle kunna se ut och vilket tillgångsslag en digital krona bäst skulle kunna anses tillhöra.

Något definitivt beslut har ännu inte fattats i frågan, men av rapporten framgår att e-kronan, om den blir verklighet, mest troligt skulle klassas som en digital form av kontanter. Värdet skulle motsvara det för den fysiska svenska kronan – det vill säga att en e-krona alltid kommer att motsvara en vanlig krona.

Projektet fortskrider med etapp 3

Något officiellt beslut om att lansera en svensk e-krona finns ännu inte, men projektet löper på och går nu in i en tredje etapp. Syftet med projektet som helhet, vilket främst består av utredningar och tester, är att ge Riksbanken ökad kunskap om och insikt i hur en den tekniska lösningen för en svensk e-krona skulle kunna se ut, vilka funktioner e-kronan skulle fylla och hur den skulle kunna användas. Man tittar också på vilka säkerhetskrav som behöver ställas och vilka juridiska aspekter som finns att ta hänsyn till – dels för själva e-kronan, men också om vissa delar av befintlig svensk lagstiftning skulle behöva anpassas.

De resultat man kommer fram till i projektets olika etapper och tester innebär inga definitiva svar på hur en e-krona kommer se ut och fungera – om den släpps – men ger likväl värdefull vägledning för framtagandet av en slutlig produkt.

I den tredje etappen, som väntas pågå under hela 2022, kommer man bland annat titta på vilka krav som skulle behöva ställas på en e-krona och hur dessa skulle kunna uppfyllas på bästa sätt.

Vad skulle en e-krona innebära för det svenska samhället och allmänheten?

Lanseringen av en svensk centralbanksutgiven e-krona skulle innebära ytterligare ett steg mot ett kontantlöst samhälle. Framförallt skulle digitala betalningar och transaktioner förenklas och bli smidigare. Sveriges Riksbank är långt ifrån den enda centralbanken som utreder möjligheterna för en elektronisk centralbanksvaluta tillgänglig för allmänheten, men måhända skulle implementeringen kunna gå enklare och snabbare här än på många andra håll. Detta eftersom Sverige redan ligger betydligt längre fram än de flesta andra länder vad gäller övergång från kontanta betalningar till elektroniska.

Vad är skillnaden mellan e-krona och en vanlig kryptovaluta?

Släpps en svensk e-krona bli denna en centralbanksutgiven valuta som, liksom fysiska kronor, står under statlig kontroll. E-kronan blir alltså inte en decentraliserad valuta likt konventionella kryptovalutor, utan kommer om den släpps att finnas på Riksbankens balansräkning samt vara lika viktig för svensk penningpolitik som fysiska kronor. En elektronisk krona skulle ligga under statliga Riksbankens ansvar – bland annat vad gäller inflationsmål och köpkraft – vilket är en distinkt skillnad mot konventionella kryptovalutor som i istället är menade att stå helt utanför statlig påverkan och insyn.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.