fbpx

Algot från Haninge

Registrerade sig hos valutamäklaren Degiro för 32 minuter sedan.

» Prova Degiro du med.
Över hälften av alla användare förlorar pengar hos denna mäklare.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

För att till fullo kunna förstå både valutahandeln och råvaruhandeln så krävs det en inblick i vem det är som handlar med valutor och varför. Aktörerna på valutamarknaden är som bekant egentligen inte en utan flera delmarknader som i sin tur består av undergrupper för valutahandel. För att göra det hela mer komplicerat så handlas vissa valutor på ett antal olika marknader världen över, ibland annat New York, London och Dubai. Här hittar du öppettiderna för valutahandel.

De olika marknadernas skillnader och geografiska läge till trots så har det visat sig att det går att särskilja tre olika typer av aktörer som handlar på marknaden.

Hedgare – I första hand utgörs denna grupp av företag som gör affärer i den aktuella valutan och vill vara säkra på att de får ut det pris som de behöver för att visa vinst, eller i alla fall inte förlora för mycket pengar. Hur märkligt det är låter kan vissa företag välja att fortsätta att producera trots att marginalkostnaden överstiger marknadspriset. Orsaken ligger i att det blir för dyrt för dessa företag att stänga ned sin produktionsanläggning, i alla fall på kort sikt, och att de därför väljer att fortsätta sin produktion.

Spekulanter – även om vi ogillar ordet spekulanter så sammanfattar det denna grupp väl. Det kan röra sig om allt från daytrader som handlar på kort sikt, vanliga privatpersoner med en bestämd åsikt om hur dollarpriset kommer att utvecklas under de kommande året till institutioner som väljer att placera en del av sitt förvaltade kapital på vautamarknaden i syfte att minska volatiliteten i sin portfölj och därmed få en lägre risk då råvaror tenderar att inte korrelera med aktiemarknadens utveckling.

Finansiella företag – I denna grupp ingår till exempel sådana företag som BNP, Commerzbank, Royal Bank of Scotland och SEB, aktörer som på den svenska marknaden agerar på valutamarknaden och ger ut olika typer av värdepapper och finansiella instrument baserade på hela eller delar av denna. Bland de olika produkter som dessa ger ut kan nämnas certifikat, minifutures, Minifutures BEST och warranter bland mycket annat.

Ingen marknad kan existera och blomstra utan att alla dessa tre typer av aktörer deltar, detta gäller oavsett om det rör sig om en börs där det handlas aktier, råvaror eller valutor. Tillsammans skapar dessa tre typer av aktörer en fungerande likviditet som i sin tur attraherar ytterligare deltagare vilket resulterar i en väl fungerande marknad.

Vad är hedging när det gäller valutahandel?

Hedging med valutor är en strategi som används för att skydda sin position i ett valutapar från en ogynnsam rörelse. Det är vanligtvis en form av kortsiktigt skydd när en näringsidkare är orolig för nyheter eller en händelse som utlöser volatilitet på valutamarknaderna. Det finns två relaterade strategier när man pratar om valutasäkring på detta sätt. Det ena är att placera en hedge genom att ta motsatt position i samma valutapar, och den andra metoden är att köpa valutaoptioner.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Hedga valutor genom Skilling Transparent, prisvärt och smidigt. Prova nu!

Riskvarning: 73% av retail kunder förlorar pengar.


Strategi ett

En valutahandlare kan skapa en ”hedge” för att helt skydda en befintlig position från en oönskad kursrörelse i valutaparet genom att hålla både en kort och en lång position samtidigt på samma valutapar. Denna version av en säkringsstrategi kallas en ”perfekt hedge” eftersom den eliminerar all risk (och därmed all potentiell vinst) som är förknippad med handeln medan hedgen är aktiv.

Även om det kan låta konstigt att sälja ett valutapar som du är lång i eftersom de två motsatta positionerna kompenserar varandra, är det vanligare än du kanske tror. Ofta uppstår denna typ av “hedge” när en trader innehar en lång eller kort position som en långsiktig handel och snarare än att avveckla den, öppnar en affär i motsatt riktning för att skapa den kortsiktiga hedgen inför viktiga nyheter eller en större händelse, till exempel ett räntebesked från FED.

Intressant nog tillåter valutahandlare i USA inte denna typ av hedge. Istället krävs att tradern nettar ut de två positionerna – genom att behandla den motsägelsefulla handeln som en “nära” ordning. Resultatet av en “netted out” -handel och en säkrad handel är dock i stort sett densamma.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Sugen på att hedga? Prova med Capital!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Strategi två

En valutahandlare kan skapa en “hedge” för att delvis skydda en befintlig position från ett oönskat drag i valutaparet med valutaoptioner. Strategin kallas en ”ofullkomlig säkring” eftersom den resulterande positionen vanligtvis bara eliminerar en del av risken (och därför endast en del av den potentiella vinsten) som är förknippad med handeln.

För att skapa en ofullkomlig säkring kan en valutahandlare som är lång ett valutapar köpa säljoptionskontrakt för att minska nedåtrisken, medan en trader som är kort ett valutapar kan köpa köpoptionskontrakt för att minska risken som följer av en övergång till uppåtsidan.

Ofullständig hedge, risker på nedsidan

Säljoptionskontrakt ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att sälja ett valutapar till ett angivet pris (lösenpris) på eller före ett specifikt datum (utgångsdatum) till optionssäljaren i utbyte mot en betalning en så kallad förskottspremie.

Tänk dig till exempel att en valutahandlare är lång EUR/USD på 1,2575, förutser att paret kommer att gå högre men är också orolig att valutaparet kan gå lägre om ett kommande ekonomiskt meddelande visar sig vara baisseartat. Tradern kan säkra risker genom att köpa ett säljoptionsavtal med ett lösenpris någonstans under den aktuella växelkursen, som 1,2550, och ett utgångsdatum någon gång efter det ekonomiska tillkännagivandet.

Om tillkännagivandet kommer och går, och EUR/USD inte går lägre, kan tradern hålla fast vid den långa EUR/USD-handeln, vilket potentiellt kan göra ytterligare vinster ju högre valutaparet går. Tänk på att den kortsiktiga säkringen hedgen en premie som betalades för säljoptionsavtalet.

Om tillkännagivandet kommer och går, och EUR/USD börjar röra sig lägre, behöver inte tradern oroa sig så mycket för den baisseartade rörelsen eftersom puten, det vill säga säljoptionen begränsar en del av risken. Efter att den långa puten har öppnats är risken lika med avståndet mellan parets värde vid köptidpunkten för optionskontraktet och optionens lösenpris, eller 25 punkter i detta fall (1,2575 – 1,2550 = 0,0025) , plus premien som betalats för optionskontraktet. Även om EUR/USD sjönk till 1,2450 är den maximala förlusten 25 punkter plus premien, eftersom putten kan användas för att sälja valutaparet till 1,2550 oavsett vad marknadspriset för paret är vid den tiden.

Ofullständig hedge, risker på uppsidan

Köpoptionskontrakt ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa ett valutapar till ett lösenpris eller före utgångsdatum i utbyte mot betalning av en premie.

Tänk dig till exempel att en valutahandlare är kort GBP/USD till 1,4225, förutser att paret kommer att gå lägre men är också orolig att valutaparet kan gå högre om den kommande parlamentsröstningen visar sig vara hausse. Tradern kan säkra en del av risken genom att köpa ett köpoptionskontrakt med ett lösenpris någonstans över den aktuella växelkursen, som 1,4275, och ett utgångsdatum någon gång efter den planerade omröstningen.

Inte alla valutamäklare erbjuder optionshandel på valutapar och dessa kontrakt handlas inte på börserna som aktie- och indexoptionskontrakt. Skandinaviska Skilling erbjuder emellertid denna tjänst.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Skandinaviska firman Skilling har sedan länge sett att det finns stora krav hos valutahandlarna, och detta företag ser till att lyssna på sina kunder. Skilling ser till att kundernas önskemål uppfylls, något som gör att det går att hedga sin valutahandel hos denna valutamäklare. Pröva själv här nu!

Riskvarning: 73% av retail kunder förlorar pengar.


Om omröstningen kommer och går, och GBP/USD inte rör sig högre, kan Tradern hålla fast vid den korta GBP/USD-handeln, vilket gör vinster ju lägre det går. Kostnaderna för den kortsiktiga säkringen är lika med den premie som betalats för köpoptionskontraktet, som förloras om GBP/USD stannar över strejken och samtalet löper ut.
Om omröstningen kommer och går, och GBP/USD börjar röra sig högre, behöver inte Tradern oroa sig för det hausseartade drag, eftersom tack vare köpoptionen är risken begränsad till avståndet mellan värdet på paret när optionerna köpte och lösenpriset på optionen, eller 50 punkter i detta fall (1,4275 – 1,4225 = 0,0050), plus premien som betalades för optionskontraktet.

Även om GBP/USD stiger till 1,4375 är den högsta risken inte mer än 50 punkter plus premien, eftersom samtalet kan utövas för att köpa paret till 1.4275-lösenpriset och sedan täcka den korta GBP/USD-positionen, oavsett av vad marknadspriset för paret är vid den tiden.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Upptäck hedgning med valuta från Skilling. Prova nu!

Riskvarning: 73% av retail kunder förlorar pengar.


Irland-baserade AvaTrade är en annan ansedd online-mäklare som också tillåter valutahandelskunder att använda säkringstransaktioner. AvaTrade är också reglerat inom EU och överensstämmer med direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och det reviderade MiFIR.

Förutom valutapar ger denna globala mäklare tillgång till mer än 250 omsättningsbara instrument inklusive CFD: er, index, obligationer, ETF: er och kryptovalutor.

IG är en prisbelönt mäklare med en global närvaro som i allmänhet tillåter valutasäkringstransaktioner som utförs av kunder som inte är baserade i USA.

Du kan handla valutapar via denna mäklare, antingen genom att använda avtal för skillnader (CFD) eller dess DMA-tjänst. IG.com erbjuder kundservice dygnet runt med experter.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.