fbpx

Niklas från Umeå

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 2 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Är du nyfiken på vad som verkligen påverkar och styr oljepriset? Då har du kommit rätt. Här hos Valutahandel så kommer oljeexperten Erik Forsell gå in på djupet om 13 olika faktorer som bestämmer priset på olja.

Råolja är grunden för många typer av bränsle. Den används vid produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Vid sidan om dess användning som bränsle används råolja också som bas för motoroljor, gödselmedel, asfalt och många andra användningsområden.

Vid handel med olja är det alltid viktigt att ta hänsyn till OPEC, de stora exportländerna och deras politiska situation för att avgöra vilka risker som är involverade i priset. När det gäller olja har några länders agerande en enorm effekt på priset.

I slutändan så är ju hårda råvaror ett bra komplement till valutahandel, men även mjuka råvaror kan vara det. Är du osäker på hur man handlar? Kom igång med valutahandel på några minuter. Eller är du mer sugen på att handla med råvaror hemifrån? Visste du att handel med olja på nätet kan vara riktigt kul, spännande och lärorikt på samma gång.

Prisfaktorer

Priset på råolja som alla råvaror baseras i allmänhet på balansen mellan utbud och efterfrågan. Det finns vissa faktorer som kan påverka denna balans.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla olja hos Skilling. Enkelt och smidigt. Prova nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Reserver

Råoljereserverna i länder och företag påverkar priserna på råolja. Tänk inte bara på de reserver som hålls av länder utan också på mängden råolja som ännu inte har upptäckts och utvunnits. På grund av denna osäkerhet om reserverna kommer många spekulanter på marknaden att köra priserna utifrån deras förväntningar, utan att känna till det aktuella leveranstillståndet. Vår rekommendation är därför att endast handla olja online och alltid med CFD'er istället för terminer. Prova Brent olja genom Skilling här!

Utbytesvaror

På grund av den ökande efterfrågan på mindre förorenande bränslen och de effektivare produktionsmetoderna för alternativa bränslen blir dessa ett alltmer attraktivt substitut för råolja. Denna ökande användning av alternativa bränslen påverkar efterfrågan på råolja och därmed priset på råolja. Alternativa bränslen uppmuntras också av olika länder som ger skatteincitament till förare av fordon som har en mindre skadlig inverkan på miljön. På detta sätt ökar efterfrågan på alternativa bränslen, vilket resulterar i en minskande efterfrågan på råoljor.


Betyg: 9.22/10
Minsta insättning: 2200 kr
Beskrivning: Börsnoterad sajt som gör allt på en hög nivå. Prova NAGA nu!

Riskvarning: 75,43% av alla användare förlorar pengar när de handlar CFD'er med denna mäklare.


Utbud och tillförsel

På grund av det begränsade antalet platser där råolja kan utvinnas är antalet leverantörer också begränsat. Därför kan utbudet ha stor inverkan på priset. Mellanöstern är till exempel en stor exportör av råolja, men på grund av oron i detta område kan priserna på råolja stiga. På grund av deras betydelse för det totala utbudet får deras sjunkande produktion att balans mellan utbud och efterfrågan flyttas längre ifrån varandra. Detta resulterar i ett stigande pris. Bortsett från utvinningen spelar de olika raffinaderiernas raffineringskapacitet en viktig roll för att möta kraven. När kraven ökar snabbt kanske raffinaderier inte kan uppfylla dessa höga krav. Detta kommer att resultera i ett stigande pris på grund av det begränsade utbudet.

Det finns olika oljekvaliteter och länder där dessa produceras under olika förhållanden. Tolv nationer som producerar olja runt om i världen utgör OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). OPEC täcker cirka 40 procent av den globala oljeproduktionen. De påverkar prisutvecklingen på råolja när de begränsar eller ökar mängden de producerar. Regeln är: När utbudet minskar men efterfrågan förblir hög blir utbudet så mycket mer värdefullt och dyrt.

Under de senaste fem åren har tillgången på olja ökat dramatiskt utanför OPEC-länderna – särskilt i USA. De senaste åren har USA förvandlats från en av de största importörerna av energi till en viktig energiproducent och nettoexportör. Den främsta anledningen är fracking. “Fracking är den teknik som gjorde skifferoljeproduktion lönsam i USA”, säger Johannes Benigni från forsknings- och konsultcentret JBC Energy. Nya oljekällor öppnades, så utbudet har ökat. Produktionen av naturgas och råolja i USA har ökat med 50 respektive 75 procent sedan 2005, säger konsulten. Det blir svårare att beräkna priset eftersom utbudet inte längre kommer exklusivt från OPEC, nu har också andra länder ett starkt inflytande.

Tillförseln påverkas dock också av de förhållanden under vilka olja produceras. Priset på att producera ett fat kan variera mellan några USD per fat och upp till 80 USD. Regeringens riktlinjer som miljöregler eller svåra geografiska förhållanden ökar produktionskostnaderna. ”Några av de dyraste tunnorna är de på svåra platser som djuphavet. Produktion i utmanande geologiska formationer höjer också priset på utbudet, säger Johannes Benigni. ”När efterfrågan är liten och oljepriset därmed lågt, lönar sig inte jämförelsevis” dyr ”produktion längre. Detta minskar sedan utbudet, vilket påverkar oljepriset.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Trading med tydliga kostnader. Har BankID. Testa Skilling med demokonto nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Efterfrågan

Hur mycket olja som behövs beror också på den globala ekonomiska utvecklingen. Just nu drivs marknaden främst av utvecklingen i Asien. Efterfrågan i exempelvis Kina och Indien har ökat kraftigt under de senaste två decennierna, eftersom ekonomin växer snabbare där än i Europa. En ökning av befolkningstillväxten kan också öka efterfrågan på energi – och därmed olja – på lång sikt.

Men oljepriset kan sjunka trots en växande ekonomi, för priset bestäms också på efterfrågesidan av andra faktorer som beskattning, väder och miljöregler. International Energy Agency (IEA) förutspår i den nuvarande World Energy Outlook att energibehovet i Europa kommer att minska något. Vi kommer också att se förändringar till följd av en ökande efterfrågan på förnybar energi.

Leveransdatum och plats

Tid och plats för leverans av råolja kan påverka priset. Vid flytande priser påverkar leveransdatumet priset eftersom priset är ett genomsnitt av referenspriserna. Dessa priser kan förändras över tiden och därmed påverka det eventuella priset. Platsen påverkar priset på grund av användning av markeringsrudor, vilket kan variera beroende på plats. Detta resulterar i en möjlig prisskillnad. Dessa faktorer kommer att förklaras i följande avsnitt.

Prissättningsmetoder

Det finns olika metoder för prissättning av råolja. Nedan listas några av de mer konventionella prissättningsmetoderna.

Markörer

Markörer fungerar som ett riktmärke för priset på råoljor och deras terminskontrakt. Dessa råoljor kan användas som ett riktmärke för den globala marknaden, men kan också gälla för ett specifikt område. Användningen av råolja är dock inte obligatorisk. Priserna på terminer kan bestämmas som en skillnad mot råolja.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla olje CFD'er med Skilling. Enkelt och smidigt. Prova nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Fast pris

Ett fast pris kan ställas in på två sätt. Det första sättet är där en regering fastställer ett pris för en tidsperiod. Denna metod kan användas när oljemarknaden i ett land nationaliseras. Det andra sättet är var parterna kommer överens om ett pris under en tidsperiod. Detta är en form av receptfri handel.

Flytande pris

Här är priset inte fast utan bestäms vid leverans. Härmed fastställs ett genomsnitt av oljepriset runt leveranstiden som det slutliga priset. Specialiserade företag analyserar marknaden och sätter så kallade referenspriser, som är medelvärden för en periods prisrörelse. På detta sätt kan kontrakt lätt lösas med hjälp av dessa referenspriser.

Börsen

Råolja handlas i dag på börser världen över, från NYMEX i New York till TOCOM i Japan. Börserna brukar emellertid räknas som last resort för de stora producenterna som säljer sin överskottsolja på termin den vägen.

Många företag inom energibranschen skyddar sig mot prissvängningar med finansmarknadsaktiviteter. Rent finansiella aktörer satsar sedan på prisförändringar och försöker göra vinst på det sättet. Här spelar psykologiska faktorer och förväntningar en roll. På kort sikt kan spekulationer om fallande eller stigande priser mycket väl avgöra prisutvecklingen. Men nästan alla studier visar att det finns ingen eller endast en tillfällig begränsad koppling mellan spekulation och absoluta prisnivåer.

OPEC

Många av de största oljeproducerande länderna i världen är en del av en kartell som kallas Organisationen för oljeexportländer (OPEC). År 2016 allierade OPEC sig med andra oljeexporterande länder som inte är medlemmar i OPEC för att bilda en ännu mer kraftfull enhet med namnet OPEC + eller OPEC Plus.

Kartellens mål är att utöva kontroll över priset på det dyrbara fossila bränslet som kallas råolja. OPEC + kontrollerar över 50% av den globala oljeproduktionen och cirka 90% av de beprövade oljereserverna. Denna dominerande ställning säkerställer att koalitionen har ett betydande inflytande på oljepriset, åtminstone på kort sikt. På lång sikt späds dess förmåga att påverka oljepriset, främst för att enskilda länder har andra incitament än OPEC + som helhet.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Storslaget utbud av oljeprodukter och extremt användarvänligt plattform. Prova Capital nu!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Vilka sajter är bäst för trading med olja?

Du kanske har sett vår topplista över de bästa råvarumäklarna? När det specifikt kommer till just olja, så har vi på Valutahandel några favoriter när det kommer till handel med olja.

Skilling: Det är sanslöst snabbt och smidigt att komma igång med den skandinaviskt grundade trading-sajten Skilling. Börja med ett riskfritt demokonto för att prova på. Sedan kan du handla brent CFD'er eller WTI-cfd'er med riktiga pengar när det är dags. För övrigt så finns det även naturgas CFD'er att handla hos Skilling.

Capital: Med ett extremt stort utbud av oljeprodukter, så är Capital en av våra favoriter. Du kan t. ex handla GUSH, ett index som baseras på oljeaktier i S&P med 3x hävstång. Andra spännande produkter förutom de vanliga olje-cfd'erna är Brent crude futures för varje månad fram till mars, 2021. Prova signa upp med Capital idag och upplev ett fantastiskt utbud och en väldigt användarvänlig plattform.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.