fbpx

Albin från Göteborg

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 27 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
82% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

En viss volatilitet är en förutsättning för att det ska gå att tjäna några pengar på de finansiella marknaderna. Inte minst när det gäller kortsiktig trading. Men vad beror volatilitet på? Vilka faktorer är det egentligen som skapar volatilitet på valutamarknaden och aktiemarknaden?

Volatilitet visar hur mycket en tillgång eller en hel marknad – exempelvis en valuta eller en specifik börsmarknad – generellt har avvikit från sitt eget medelvärde under en viss period. Värdet mäts vanligen under 30 dagar, uttrycks alltid i procent och visar skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet under den aktuella perioden. Ju högre procenttal, desto mer volatilt är VIX instrumentet eller marknaden i fråga.

Hur pass hög eller låg volatilitet som råder på en viss marknad eller för en särskild tillgång är egentligen inte relevant för bedömning av den potentiella långsiktiga avkastningen – men däremot för att prognostisera risknivån på kort tid. För att få en bättre förståelse för marknaden eller instrumentet är det även hjälpsamt att inte bara titta på aktuell volatilitet, utan även historisk och förväntad framtida volatilitet. Handla själv på sänkt eller ökad volatilitet med hjälp av VIX Index.

Fördelar och nackdelar med både hög och låg volatilitet

Enkelt förklarat kan sägas att ju högre volatilitetsvärde ett instrument har, desto mer berg- och dalbana kan man förvänta sig på kort sikt. För dig som trader kan stora svängningar i pris vara såväl en fördel som en nackdel. Hög volatilitet ger å ena sidan chans till stora vinster om du köpt billigt och lyckas sälja dyrt, men samtidigt är risken också stor för en kraftig nedgång.

Oberoende av hur riskbenägen man är som trader eller investerare, är det likväl viktigt att känna till vad som föranleder volatilitet på en marknad. Vilka faktorer som gör att priserna åker upp och ned och varför vissa marknader och instrument generellt sett är mer volatila än andra. Precis som volatilitet är en förutsättning för att kunna gå med vinst i kortsiktig handel, är kunskap om volatilitet och vad det beror på en förutsättning för bra riskhantering och medvetna tradingbeslut.


Betyg: 9.67/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Låt andra hantera volatiliteten med hjälp av copy trading. Följ endast de bästa bland miljontals traders. Prova eToro idag!

Riskvarning: 81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.


Så vad är det då som påverkar marknaderna och skapar rörelse? Framförallt är det de åtta faktorer som listas här nedan:

Rådande marknadsklimat

Med rådande marknadsklimat kan avses såväl det generella ekonomiska läget i världen, som läget för en specifik marknad, bransch eller sektor. Är det överlag oroligt i världsekonomin, som i fjol då pandemin först briserade till exempel, visar det sig vanligen som högre volatilitet på de flesta marknader. Folk blir mer rädda om sina pengar, mer återhållsamma med sin konsumtion och mer oroliga för sina investeringar – vilket skapar ringar på vattnet som kan generera stora svängningar i värde och pris.

Politiska faktorer

Politiska faktorer är i allra högsta grad bidragande när det gäller volatilitet – inte minst på valutamarknaden där politiska beslut om exempelvis räntejusteringar kan få stor effekt på en valutas värde. Politiska oroligheter, ett svagt styre och en dålig ekonomi kan även det bidra till volatilitet för en viss valuta. Detta eftersom ett land som anses vara politiskt instabilt blir mindre attraktivt för utländska investerare, vilket i sin tur påverkar valutans värde.

Ekonomiska resultatrapporter

Ekonomiska delårs- och helårsrapporter som svart på vitt visar hur det hur går för ett bolag påverkar prisrörelserna för framförallt enskilda aktier. Rapporterna ger investerare och traders en nulägesanalys likväl som en föraning av vad de kan förvänta sig framgent, vilket – beroende på vad siffrorna visar – kan vara en antingen negativ eller positiv prognos.

Handla aktier och valutor på en av världens bästa plattformar – bli kund hos iG idag!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Proffsig svensk sajt för att handla volatila instrument som CFD'er. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


Osäker tillgång

Osäker tillgång är framförallt något som orsakar volatilitet på råvarumarknaden – dels för mjuka råvaror som kaffebönor, kakao, bomull, majs och annat som odlas, men även för tillgångar som utvinns genom gruvindustri. Handlar du med mjuka råvaror, antingen med derivatinstrument, fysiska tillgångar eller aktier i råvarubolag, finns alltid risk för haltande tillgångar till följd av exempelvis misskörd. Frost, extrem torka eller stora mängder nederbörd kan förstöra skördar, minska tillgången och föranleda volatilitet på marknaden. Obalans mellan tillgång och efterfrågan bidrar även till volatilitet för olja, naturgas, mineraler, ädelmetaller och andra hårda råvaror som utvinns ur naturen.

Investerarkollektivets förväntningar

Investerares förväntningar på en viss aktie, tillgång eller marknad kan generera prisförändringar på olika sätt. Tar vi kryptomarknanden som exempel, vilken är en ökänt högvolatil marknad, finns goda chanser till stora värdeökningar – men samtidigt är osäkerheten utbredd då krypto är en decentraliserad och helt oreglerad marknad. Riskerna är höga, men så är även förväntningarna på en potentiellt positiv utveckling.

Likviditet

Handlar du med en illikvid tillgång – det vill säga en tillgång med mycket låg omsättning – bör du se upp med kraftig volatilitet. Detta eftersom enstaka köp- och säljordrar i en tillgång som annars handlas mycket lite, kan få stor effekt på priset. Trading med högvolatila instrument kan leda till lönsamma exekveringar om man prickar in rätt timing, men handel med illikvida instrument är sällan en bra idé. Detta eftersom du riskerar att bli stående med en tillgång ingen vill köpa.

Trada på volatilitet och dra nytta av prisförändringar – öppna konto hos Capital.

Nyheter

Viktiga nyheter om ett bolag kan liksom ekonomiska rapporter generera ganska rejäla svängningar i ett aktiepris. Dåliga nyheter genererar osäkerhet som i sin tur kan leda till att många säljer av sina innehav, alternativt att traders blankar, medan positiva nyheter kan göra aktien mer attraktiv varpå priset trissas upp.

Rekommendationer och trender

Vi människor är flockdjur som av naturen gärna följer det någon annan gör eller säger att vi ska göra – så även inom trading och finansiella investeringar. Rekommendationer och tips från experter och analytiker sporrar lätt igång nya marknadstrender, vilka snabbt kan bidra till mer volatilitet på en viss marknad eller i ett visst instrument.

Så handlar du på volatilitet

Handel på volatilitet innebär att du drar nytta av de prisförändringar som sker på en marknad eller i ett instrument. Detta kan göras med ett renodlat volatilitetsinstrument – exempelvis det kända indexet VIX – eller genom att du söker upp marknader där hög volatilitet råder.

Volatilitetsindexet VIX finns bland annat att trada hos Skilling och Capital.

Tips! Mer information om vilka faktorer som påverkar volatiliteten hittar du i vår valutaskola.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Handla kryptovalutapar, VIX och andra instrument med rekordbra spread och marknadens bästa villkor. Testa Capital idag!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2023 www.valutahandel.se All Rights Reserved.