fbpx

Henrik från Stockholm

Registrerade sig hos valutamäklaren eToro för 15 minuter sedan.

» Prova eToro du med.
81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

DeFi – vilket står för “Decentralized Finance” – är ett decentraliserat finansieringssystem speciellt utvecklat för att minska glappet mellan kryptovalutor och de finansiella tjänster som normalt sett endast är tillgängliga i det traditionella finansiella systemet. Nedan hittar du en informativ och detaljerad guide till hur DeFi fungerar, vad det används till samt vilka olika DeFi coins/applikationer som finns.

Finansieringssytemet DeFi har kommit att bli en betydande gamechanger för kryptohandlare världen över – med nya möjligheter, mindre krångel och bättre flexibilitet. Systemet ger kryptohandlare och investerare enklare, smidigare och mer kostnadseffektiv åtkomst till finansiella tjänster som tidigare endast varit reserverade för fiatvalutor, alternativt att man behövt gå via dyra tredjepartslösningar. Detta möjliggörs genom användandet av så kallade smarta kontrakt, vilka är automatiserade kontrakt eller överenskommelser som inte behöver en bank eller annan tredjepart för att realiseras. Kontrakten designas istället för att köras via en blockchainteknik – exempelvis Ethereum – och automatiskt gå till avslut så fort vissa förutbestämda villkor blir mötta. På detta sätt elimineras behovet av en utomstående tredjepart, vanligen en bank eller en advokat, att validera eller godkänna affären eller transaktionen i fråga.

Med applikationer skapade för DeFi – så kallade dApps – är det nu möjligt att exempelvis ansöka om lån med krypto som säkerhet utan att behöva gå genom en bank, att tjäna pengar i ränta genom att själv vara borgenär och låna ut pengar till andra (Peer 2 Peer-lån), köpa digitala kontrakt på krypto samt trada kryptovalutor, värdepapper och derivatinstrument helt utan mellanhänder.

Till största del utvecklad genom Ethereum

Merparten av de kontrakt och decentraliserade applikationer som skapas för DeFi idag byggs genom Ethereums kryptoplattform. Ethereum har blockchaintekniken som krävs för att skapa de smarta kontrakt som hela idén med DeFi bygger på, varför plattformen således blivit den mest naturliga att använda. Nya möjligheter dyker dock upp hela tiden, och fler och fler dApps för lån, trading, investeringar och kryptokontrakt skapas på andra plattformar som också har möjlighet att erbjuda rätt teknik. Idag finns drygt 300 så kallade dApps skapade på Ethereum samt ett mindre antal utanför Ethereum – men antalet växer hela tiden och nya möjligheter skapas i takt med att DeFi fortsätter att växa och locka alltmer intresse.

Refereras ofta till som Lego-pengar

Möjligheten att använda flera dApps i kombination med varandra för att bygga på och maximera förtjänsten har gjort att DeFi och de applikationer som skapas till det ofta refereras till som Lego-pengar, eller ett Lego-system. Användare kan till exempel investera i en typ av stablecoin genom en dApp (kärnan av DeFi grundar sig på stablecoins istället för renodlade kryptovalutor, i syfte att skapa en så stabil och kvalitativ miljö som möjligt) för att sedan låna ut dem genom en annan och på det sättet erhålla ränteintäkter.

DeFi håller användares anonymitet och integritet högt

Bristen på anonymitet och ett ifrågasättande om varför utlämnade av personuppgifter är nödvändigt för att få nyttja finansiella tjänster, är en av de stora anledningarna till varför det funnits en efterfrågan på ett decentraliserat finanssystem som DeFi. Ska du söka lån eller handla med värdepapper och derivatinstrument på det traditionella sättet är du tvungen att legitimera dig och lämna in en hel rad olika uppgifter om bland annat inkomst, boendesituation, tidigare skulder etc. Eftersom DeFi genom de smarta kontrakten helt utesluter behovet av banker, finansiella institut och andra utomstående mellanhänder är frågan om anonymitet en icke-fråga. Systemet och de applikationer/tokens som utvecklas i DeFi står inte under tillsyn av några regulatorer, varför 100% anonymitet är möjligt. Genom dApps kan du låna, låna ut, trada, investera i kryptokontrakt och mycket mer med andra användare som direkta motparter – helt utan krav på legitimering.

Så kan du använda DeFi – nu och i framtiden

Så, smarta kontrakt, blockchainteknik, legopengar och summa summarum – ett decentraliserat finanssystem designat för att återskapa och efterlikna det traditionella systemet i fråga om tjänster och möjligheter, men med mindre krångel, mindre byråkrati och lägre kostnader. Att förstå DeFi, vad det verkligen är och hur man som kryptohandlare egentligen kan använda det är kanske inte helt glasklart – så för att förhoppningsvis göra det lite enklare punktar vi upp det viktigaste och mest centrala:

Låna ut och ta lån:Att låna pengar är ofta förknippat med tidsödande processer, mängder av dokument och långa ansökningsformulär som ska fyllas i, krav på legitimering och tillhandahållande av en rad olika personuppgifter. Med DeFi slipper du de stegen, tack vare att blockchaintekniken och de smarta kontrakten eliminerat behovet av en tredje part. Genom olika lending-appar utvecklade för DeFi kan du snabbt och smidigt både låna och låna ut kapital i form av krypto helt anonymt och 100% Peer 2 Peer. Ett effektivt sätt att erhålla ränteintäkter.

Handla krypto med digitala kontrakt:En av de mest populära funktionerna som gör kryptovalutor smidigare att handskas med. Genom att köpa digitala kontrakt på kryptovalutor äger du rättigheter till kapitalet, istället för kapitalet som sådant. Syftet med dessa dApps är att förenkla användandet av kryptovalutor och göra det smidigare att nyttja ett innehav som till exempel säkerhet för lån eller liknande.

Skapa och trada derivatinstrument för icke-kryptotillgångar:Till exempel valutor, ädelmetaller och så vidare. Ingen omvandling till fiat-valutor nödvändig, inget behov av externa tradingplattformar, banker eller nätmäklare.

Betting på sport och andra evenemangDecentraliserad Peer 2 Peer-betting på idrottsevenemang och andra händelser av alla möjliga slag – till och med utsikterna för världsekonomin.

Ovanstående tjänster finns alla tillgängliga att nyttja idag liksom ett flertal ytterligare, men framgent förutspås också DeFi kunna integreras och nyttjas för det “icke digitala livet” – såsom exempelvis möjligheten att få bolån genom en dApp och köpa en bostad med kryptotillgångar som säkerhet.

Fördelar och nackdelar med DeFi

Fördelar

+ Möjliggör nyttjandet av finansiella tjänster helt utan mellanhänder
+ Användare kan vara anonyma – bättre integritetsskydd
+ Minskar glappet mellan kryptovärlden och det traditionella finanssystemet
+ Smarta kontrakt ger snabbare, smidigare och billigare processer
+ Inget bank- eller myndighetsmonopol – hundratals applikationer tillgängliga med Peer 2 Peer-system
+ Möjlighet att kombinera och bygga ihop flera applikationer med varandra för att maximera intäkter

Nackdelar

– Avsaknad av reglering och det faktum att applikationerna är Peer 2 Peer-baserade innebär ett högt risktagande

Populära DeFi coins

Som inledningsvis nämndes finns idag flera hundra olika applikationer – så kallade coins eller tokens – att använda genom DeFi för olika tjänster och syften. Följande fem tillhör några av de största och mest populära:

Aave
Kyber Network
Dai
– Ren
– Compound

Klicka på respektive länk för att komma till detaljerade sidor om var och en av ovanstående fem DeFi coins. Vill du istället köpa någon av alla kryptovalutor så bör du kolla in vår topplista med de allra bästa crypto exchanges här.