fbpx

Ludvig från Östermalm

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 6 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Med uttrycket money management menas på vilket sätt Du hanterar de pengar Du har avsatt för ett visst syfte. I detta fall gäller det valutahandel eller din trading på nätet. Det som är viktigt är att Du gör en konkret plan du börjar trada och Du kan utfå ifrån dessa punkter när du påbörjar detta arbete, inte minst under för att optimera trading möjligheterna under Covid-19:

  • Sätt mål
  • Hur ska Du uppnå målen?
  • Vad är viktigt för att uppnå målen?
  • Vad har Du för tillgångar att använda?
  • Hur ska Du göra för att använda dina tillgångar på bästa sätt?


Detta är några exempel på lämpliga frågor som Du bör ställa dig för att förbättra din trading och få möjlighet att bli ekonomiskt oberoende. Om Du exempelvis sätter en budget på 50 000 kronor att handla med, vad händer då om Du kommer in i en period med förluster och förlorar allt? Då är Du helt ute ur marknaden och har inte någon möjlighet att kunna ta igen dina förluster.

Det är mycket viktigt att inse att alla som handlar med finansiella instrument har perioder där De går med förlust och det är då det avgörs vilka som kan fortsätta att handla trots att de har en dålig period.
Kvinnlig investerare
Kapital avsatt för trading ska vara pengar som Du kan klara dig utan och det skall vara pengar som Du inte använder till annat än att ”spekulera” med. Handlar Du valuta efter ett system är det viktigt att studera vad den maximala drawdown som systemet har haft historiskt för att veta hur stora positioner Du ska ta för att klara av nedgångar och ändå kunna leva på valutahandel, oavsett om du är man eller kvinna, erfaren eller oerfaren.

Förhållandet mellan risk och avkastning ska motsvara sannolikheten att Du gör en vinst- resp. förlustaffär, vilket givetvis även bygger på ifall du spekulerar eller investerar. Låt oss anta att Du gör vinst 50 procent av dina trades och förlust på de övriga 50 procenten. Om Du då förlorar lika mycket vid en förlustaffär som Du tjänar när Du gör en vinstaffär, kommer Du i det långa loppet ligga kvar på samma summa som Du startade på. Om Du istället ändrar din handel så att 70 procent är vinstgivande affärer och 30 procent förlustaffärer där vinstaffärerna genererar mindre vinst än förlustaffärerna behöver Du inte tjäna lika mycket på varje affär för att ändå gå med vinst. Låt oss anta att Du vid varje vinstgivande affär gör 50 pips i vinst och vid varje förlustaffär förlorar 80 pips.

Vi får då följande uträkning:
(0,7 * 50) – (0,3 *80) = 35 – 24 = 11

Detta innebär att för varje trade Du gör tjänar Du i genomsnitt 11 pips. Men detta innebär inte att Du tjänar 11 pips på varje trade utan detta är ett genomsnitt på ett stort antal affärer. Meningen med detta system är att Du kommer ta många ”småvinster” så att Du har råd att ta vissa större förluster. Genom valutatrading med majors så har du ofta bättre möjligheter att lyckas, då spreaden är som lägst, likviditeten superhög och förutsättningarna för att hitta köp och säljlägen betydligt enklare. Prova en proffsig skandinavisk grundad valutamäklare såsom Skilling för att få en transparent, trevlig och spännande upplevelse.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla mobilt hos Skilling, en av marknadens bästa och mest använda tradingmäklare 2020. Kom igång med BankId på under 1 minut!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


En annan aspekt som är otroligt viktig är att det kan vara svårt (om inte omöjligt) att fatta korrekta beslut i din trading om Du handlar med pengar som Du inte har råd att förlora. Tänk dig en situation där Du vet att om nästa affär går fel har Du inte kapital till att betala dina räkningar. Det är förmodligen ganska svårt att inte påverkas psykologiskt av situationer som denna. Risken att fatta ett felaktigt beslut under sådana premisser är klart överhängande.

Sätt tydliga mål och regler för när Du skall gå in i en affär och när Du skall gå ur den. Detta bör givetvis testas emot hur systemet fungerar. Låt oss säga att Du har ett system som genererar 99 % vinstaffärer. Satsar Du då allt varje gång så kommer Du förr eller senare att förlorat allt. Det kanske fungerar ett tag men statistiskt sett så kommer Du en gång på hundra att ha fel och eftersom Du varje gång satsar allt vad Du äger kommer Du då att förlora allt. Du bör med andra ord anpassa förhållandet mellan avkastning och risk efter hur systemet genererar signaler.

Fördelen med att handla efter ett system är att Du tydligare kan visualisera när Du bör gå in och ur en position och därigenom blir det lättare att realisera förlustaffärer. Systemet blir en hjälpande hand som kan vara ett viktigt stöd när det kommer till att fatta tuffa beslut. Här får Du ett klart och tydligt besked!

Ett exempel på hur det kan gå utan en ordentlig strategi:

En trader tar en position värd 10 000 kr och positionen börjar därefter falla ned till 8 000 kr. Tradern tänker då att förlusten antagligen vänder upp igen inom snar framtid. Han tänker att han har ”råd” att riskera ytterligare 2 000 kr för att ha chansen att göra en god vinst.

När Du befinner sig i en situation med förlustaffärer tar de flesta inte den säkra förlusten utan tar chansen till vinst genom att riskera ännu större förluster, vilket det ofta leder till.

Positionen fortsätter ner och värdet är nu nere i 6000 kr. Nu har han en ansenlig förlust. Vid denna tidpunkt anser han att positionen inte bör gå ner mer och måste ha nått sin botten. Med det som grund väljer han att riskera ytterligare 2 000 kr. Nu är målet oftast inte att göra vinst utan att vinna tillbaka förlusten och få tillbaka insatsen.

Det som händer sedan är att positionen minskar ytterligare i värde och är nu värd 4 000 kr. Tradern kan inte ge upp nu när han varit med så länge, tänker han. Botten borde vara nådd och risken borde nu vara minimal, tror han. Nu vågar han inte sälja, för tänk om det vänder efter att han har sålt?! Han sitter kvar i sin position som inom kort endast är värd 1 000 kr.

Det enda sättet att ta sig ur en sådan fälla är att släppa taget om affären. Det är mycket lättare att släppa taget direkt medan förlusten fortfarande är förhållandevis liten. När förlusten sedan har växt sig stor blir det mycket svårare att realisera förlusten och gå ur positionen.

Självkontroll

I detta avsnitt ska vi ta upp den kanske viktigaste delen av trading, nämligen självkontroll. Disciplin, ansvar, mognad och behärskning är av stor betydelse och traders som tror att det räcker med att kunna läsa några diagram och sedan kasta sig in i affärer kommer att få en mycket otrevlig överraskning…
Självkontroll vid spelande
Du kommer bli tvungen att inse saker om dig själv som Du kanske inte vill erkänna. Tradingen kommer att visa dina dåliga vanor. Ta dig tid och begrunda det som vi tar upp i följande avsnitt, det kan Du tjäna mycket på när Du sedan sätter igång och börjar handla.

Lyckad trading kan delas upp i följande delar: 60 % självkontroll och 40 % riskkontroll. Riskkontrollen består i sin tur av 20 procentenheter marknadsanalys och 20 procentenheter kapitalhantering. Som Du ser utgör endast 20 % analys, ändå är det just det som de flesta traders lägger ner mest arbete på och undviker självkontroll. För att Du ska lyckas med tradingen måste Du börja prioritera självkontroll.

Hur bra Du presterar när Du tradar kan enkelt mätas med hjälp av ditt resultat, dina vinster och förluster. Det går inte att fly från sina resultat. Ditt resultat kan vara antingen vinst, noll eller förlust.

Din självkontroll speglar 60 % av ditt resultat. Om Du går in i marknaden utan att vara mentalt förberedd minskar dina chanser drastiskt att Du ska lyckas. Även om Du lyckas göra vinst utan att vara mentalt föreberedd hade Du kanske gjort ännu större vinst om Du lagt ned mer tid på de mentala aspekterna och redan innan Du gick in i traden tänkt ut hur Du ska agera i olika tänkbara situationer.

Allt som påverkar din prestation kommer även att påverka din trading. Du kommer antagligen vara förkyld någon dag osv. Om Du brukar nå ett nollresultat i vanliga fall och är förkyld en dag, och därmed sänker din prestation, kommer Du kanske göra en förlust istället.

Även om Du brukar göra vinster kan yttre faktorer börja påverka din prestation och Du kan börja generera förluster istället. Sådana faktorer som påverkar ditt resultat kan vara att Du har annat att tänka på. Du kanske har mycket andra, icke trading relaterade, saker som Du måste göra.

Det är viktigt att kunna vara 100 % fokuserad på det Du ska göra så se till att klara av allt annat innan Du börjar handla. Genom att börja dagen med att analysera dig själv kan Du upptäcka dessa faktorer innan det är för sent och vidta lämpliga åtgärder såsom att handla mindre volymer eller kanske till och med inte handla alls.

Analysmetoder

Det finns två huvudgrenar av analys inom finansiell handel. Dessa är Teknisk analys (TA) och Fundamental analys. Vi kommer gå igenom dessa två väldigt ytligt i detta avsnitt.

Vad är Teknisk analys?

Teknisk analys innebär att identifiera den troliga trenden, riktningen, storlek och hastighet på marknaden. Du gör en studie av hur priset har betett sig historiskt och med hjälp av detta kan Du göra en bedömning av hur marknaden bör utveckla sig i framtiden. TA söker enbart en bedömning om hur en marknad kommer att bete sig, med historisk prisdata som bakgrund. Du analyserar vad som kommer att hända, inte varför.

Vad är Fundamental analys?

Med fundamental analys (FA) menas att man gör en värdering av fakta som finns tillgänglig och utifrån denna analysera hur detta rimligtvis kommer att påverka kursen.

Båda analysmetoderna av marknaden försöker förutspå den framtida riktningen på kursen men de försöker lösa samma problem på olika sätt. Den fundamentala studien består av vad som orsakar rörelsen, medan den tekniska delen studerar effekten. De som handlar med teknisk analys anser att effekten är allt vad han/hon behöver veta, orsaken till varför en viss sak händer är oväsentlig. De som handlar med hjälp av fundamental analys vill alltid veta varför.

Mycket av innehållet i teknisk analys och andra studier av marknaden har att göra med psykologi. Mönster i marknaden som har blivit identifierade och kategoriserade under det senaste århundradet återskapar speciella bilder i diagrammen. Dessa bilder avslöjar den positiva eller negativa psykologin av marknaden. Eftersom dessa mönster har fungerat väl historiskt, antas de komma att fungera väl i framtiden. De är baserade på studier om den mänskliga psykologin, vilket har en tendens att hela tiden upprepas. Nyckeln i att förutspå framtiden ligger i att studera historiska data. Du kan också säga att framtiden är en repetition av historien.

Ur en traders synvinkel (på ett kortsiktigt perspektiv) är målet med en teknisk analys att hitta instrument med en potential att få en stor rörelse åt något håll, vilket är nödvändigt för att generera vinst. TA kan också avslöja en bra nivå för att gå in i en affär vilket betyder att Du hittar bästa tiden att köpa eller sälja genom att förutspå prisriktningen och kommande prisnivåer.

För att få en bättre helhetsbild av marknaden bör Du använda dig av båda metoderna i kombination. En teknisk analys tar inte hänsyn till kommande rapporter och andra oförutsägbara omvärldshändelser. Den omvända gäller för fundamental analys som inte tar hänsyn till figurer i diagram och den marknadspsykologiska aspekten. För ännu lite mer tips så läs vår guide om valutahandel på 5 minuter. Alternativt, signa upp för ett demo konto och prova på hur det är med trading på ett riskfritt sätt.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Sveriges kvickaste valutamäklare 2020. Proffsig, flexibel och lättanvänd!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.