fbpx

Frida från Nordstan

Registrerade sig hos valutamäklaren eToro för 20 minuter sedan.

» Prova eToro du med.
68% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Den kanadensiska dollarn (CAD) är en så kallade olje- eller råvaruvaluta.

Den mest unika egenskapen för den kanadensiska dollarn är dess höga positiva korrelation med råvarupriser, nästan 0,6, vilket gör skillnaden mellan valuta- och råvaruhandel minimal. CAD blir något av en “valutabaserad” råvara, vilket är unikt inom valutahandeln. Bara Norges valuta, NOK, har en liknande korrelation med oljepriset.

Nedan så går Valutahandel.se igenom vad som påverkar ekonomin i Kanada, varför valutahandlare bryr sig om ränteskillnader mellan Kanada och USA, vilka viktiga ekonomiska indikatorer som du bör ha koll på och korrelationer mellan CAD och andra valutapar.

Kanada Dollar ikon

Vad påverkar Kanadas ekonomi?

Den kanadensiska ekonomin starkt beroende av råvaruexport, särskilt energi. Stigande råvarupriser tenderar att gynna inhemska producenter såsom Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Enbridge, Husky Energy, Imperial Oil, Suncor Energy och TC Energy, vilka ökar sina inkomster från de exporterade råvarorna. Detta är dock ett tveeggat svärd, eftersom höga råvarupriser i termer minskar den fysiska efterfrågan att handla olja från utlandet, vilket minskar exportvolymerna och minskar exportörernas inkomster. Tips: Aktuella tekniska nivåer för att köpa eller blanka oljan, finns i en av våra nyligen publicerade artiklar.

Banden med USA är väldigt starka, den primära marknaden för kanadensisk export. USA importerar 70% av Kanadas utgående transporter, medan 50% av Kanadas import kommer från USA. Detta understryker det betydande beroende som den kanadensiska ekonomin upplever på den amerikanska ekonomins tillstånd. När det senare accelererar kommer det att behöva mer råvaror, tillverkning av varor och tjänster från utlandet, vilket ökar importen från kanadensiska företag, vilket stimulerar Kanadas ekonomi som helhet. Detta är dock också ett tveeggat svärd, för när den amerikanska ekonomin saktar ner eller sjunker ner i lågkonjunktur kommer handelsvolymerna att minska och den kanadensiska ekonomin kommer att drabbas också, oavsett om dess offentliga finanser eller banksystem är stabila och bättre än deras amerikanska motsvarigheter.

Nordamerikanska fusioner

En annan faktor som påverkar den kanadensiska dollarn är stora fusions- och förvärvsaktiviteter, varav en betydande del involverar amerikanska företag på grund av de två ekonomiernas närhet. M & A-aktivitet leder till betydande penningflöden mellan två länder eftersom den ena valutan säljs i utbyte mot den andra, så att det utländska företaget gör nödvändiga betalningar för transaktionen.

Ränteskillnad – skillnaden mellan Kanadas kontanträntor och korta räntor i andra utvecklade länder övervakas noggrant av handlare som använder den kanadensiska dollarn. Dessa skillnader är ett tecken på potentiella framtida penningflöden eftersom investerare alltid försöker dra nytta av tillgångar med högre avkastning. Skilling CFD-handelOm räntorna på kortfristiga räntebärande tillgångar är högre än andra utländska kommer det således att finnas ett kapitalinflöde från det landet till Kanada, vilket innebär en högre efterfrågan på den kanadensiska dollarn som leder till förstärkning.

Trading med kanadensiska dollar

Allra störst utbud för trading med CAD har globala Capital, som också finns på svenska. Capital bjuder på hela 20 valuta- och kryptopar mot CAD: CAD/JPY, CAD/CHF, CAD/ZAR, CAD/RUB, CAD/MXN, CAD/TRY, CAD/SEK, CAD/SGD, CAD/NOK, CAD/CNH, CAD/PLN, CAD/HKD, USD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD, AUD/CAD, NZD/CAD, BTC/CAD, ETH/CAD, BCH/CAD. Gå till Capital.com's hemsida för att upptäcka mer.

Ifall du är svenska och intresserad att handla med dollarn från Kanada, så är bästa sajten svenska Skilling. De har bankID, svensk support, snabbast avslut, högsta transparens och precis alla valutapar du kan önska: EUR/CAD, USD/CAD, CAD/NOK, GBP/CAD, AUD/CAD, CAD/CHF, CAD/JPY samt NZD/CAD. Vår favorit att handla är USD/CAD samt GBP/CAD. Prova själv trading med kanadensiska dollar hos Skilling idag!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: En helsvensk valutamäklare med BankID. Kom igång snabbt och enkelt med USD/CAD till fördelaktiga villkor. Upplev Skilling nu!

Riskvarning: 80% av retail kunder förlorar pengar.


Viktiga ekonomiska indikatorer

Konsumentprisindex – inflationsmålet för Bank of Kanadas, enligt vilket det bedriver sin penningpolitik, som en ökning av konsumentprisindex jämfört med året, vilket innebär att konsumentinflationen är en av de viktigaste ekonomiska indikatorerna för den kanadensiska dollarn. KPI publiceras av Kanadas statistikavdelning varje månad både på års- och månadsbasis, med en fördröjning på cirka 20 dagar efter referensmånaden. Det finns också ett kärnvärde för samma index, vilket exkluderar de mer volatila kostnaderna för mat, energi, alkohol och tobak. Du kan läsa mer om referensvärden för Kanadas KPI här.

Förutom de siffror som publicerades av Statistics Canada, publicerar landets centralbank en separat uppsättning Core CPI-data, nämligen “Bank of Canada Consumer Price Index Core“. BoC använder denna uppsättning kärnvärden för att se förbi dessa tillfälliga förändringar av den totala KPI-inflationen och för att fokusera på den underliggande inflationen. Det exkluderar de flyktiga priserna på frukt, grönsaker, naturgas, bensin, eldningsolja, inteckning ränta, intercity transport och tobak. Beräkningarna presenteras både på månadsbasis och på årsbasis och kan vara passande att följa ifall du handlar valuta med CAD/USD, CAD/GBP, CAD/EUR eller några andra valutapar med kanadensiska dollar.

Vancouver i Kanada
Nettoförändring i sysselsättning – publicerad av Statistics Canada, indikatorn för sysselsättningsförändring mäter förändringen i antalet sysselsatta i Kanada under referensmånaden. Med mätning av sysselsättning skapar denna indikator en förändring av konsumenternas känslor och utgifter när det finns betydande förändringar, vilket i termer påverkar den totala ekonomiska aktiviteten eftersom konsumentutgifterna är en viktig drivkraft för tillväxten.

Arbetslöshet – Arbetslösheten representerar antalet arbetslösa kanadensare i procent av den totala arbetskraften som aktivt har sökt arbete under föregående månad. Precis som nettoförändringen i sysselsättning är den en ledande indikator och lägre värden, särskilt bättre än väntat, stärker den kanadensiska dollarn bland förväntningarna på ekonomisk tillväxt. Både nettoförändringen i sysselsättning och arbetslösheten är indikatorer för hög volatilitet och släpps vanligtvis inom tio dagar efter referensmånaden (t.ex. siffror för mars publiceras under de första tio dagarna i april).

Bruttonationalprodukten – publicerad av Statistics Canada och WorldBank, är bruttonationalproduktens tillväxt en av de största marknadsförarna. Den mäter det totala värdet av varor och tjänster som produceras i Kanada under referensperioden och är vägledande för den kanadensiska ekonomins hälsa. För att undvika att använda samma produktion två gånger i beräkningen av BNP ingår endast slutliga varor och tjänster, exklusive de som används för att tillverka en annan produkt.

Kanadensisk BNP-tillväxt beräknas på flera baser – månad-till-månad, kvartal-mot-kvartal och ett årligt kvartal-mot-kvartal, och släpps i slutet av den andra månaden efter referensmånad eller kvartal (t.ex. Q1 och avläsningar från månad till månad publiceras under den sista veckan i maj).

Ivey Inköpschefsindex – utarbetat av Richard Ivey School of Business och Inköpshanteringsföreningen i Kanada, denna indikator ger en bedömning av affärsförhållandena i Kanada. Precis som andra PMI har Ivey PMI en tröskelnivå på 50 som skiljer expanderande från upphandlande ekonomisk aktivitet. Den släpps under den första veckan efter referensmånaden, t.ex. läsningen för april släpps under den första veckan i maj. Ett resultat över 50 ses logiskt sett som positivt för den kanadensiska dollarn, men det är inte bara värdet som betyder, utan också förändringen från föregående månad. Om den senaste avläsningen är 51 skulle den fortfarande befinna sig i expansionszonen, men om siffran under föregående månader stod på 57, skulle den 6-punkts avmattade tillväxten tas med avseende på och kan till och med ha en negativ effekt på den kanadensiska dollarn , så är tolkning situationell och kan involvera analys av flera faktorer.

Kanada: berg och sjöar
Handelsbalans – släppt av Statistics Canada, handelsbalansen mäter den monetära skillnaden mellan landets export och import av varor och tjänster under en viss period. Om exporten överstiger importen har vi ett handelsöverskott, medan det motsatta fallet kallas handelsunderskott. Det omfattar handel med produkter som varor, tillverkade varor samt resor och transporter. Om ett land har ett handelsöverskott (det exporterar mer än det importerar) betyder det generellt sett att fler varor köps med kanadensiska dollar från utlandet i motsats till att varor importeras mot utländsk valuta, och därmed efterfrågan på den inhemska valuta är högre. Landets totala export och import, liksom det underskott eller överskott de har bildat, rapporteras mellan 35 och 40 dagar efter referensmånaden, t.ex. Handelsdata från januari publiceras under de första tio dagarna i mars.

Bortsett från indikatorerna som beskrivs ovan, är andra av relativt stor betydelse för kanadensiska dollarrörelser bostadsdata – Nytt bostadsprisindex, bostadsstart och bygglov, samt råvaruprisindex, industriproduktprisindex och Kanadas nuvarande konto.

Detaljhandel – utarbetad av Statistics Canada, detaljhandel mäter förändringen i det totala värdet av inflationsjusterad försäljning i butiker av olika typer och storlekar. Denna indikator uppfattas som det viktigaste måttet på konsumenternas förtroende och utgifter, som står för den största delen av den ekonomiska aktiviteten. Detaljförsäljningen och kärnsiffrorna för detaljhandeln, som exkluderar de flyktiga bilköpen, släpps varje månad med en fördröjning på cirka 50 dagar efter referensmånaden (t.ex. januari-behandlingen släpps runt den 20 mars)

USD / CAD Forex Trading Strategi

Som du väl vet är den amerikanska dollarn världens största reservvaluta, som stod på ena sidan av 87% av alla transaktioner på valutamarknaden i april 2013, enligt en rapport från Bank for International Settlements. Den kanadensiska dollarn, å andra sidan, om än inte lika populär, har också sin rättmätiga plats bland de mest omsatta valutorna. Och ännu viktigare är att det är en av få så kallade råvarubaserade valutor. Mer om det lite senare.

Enligt Bank for International Settlements är den kanadensiska dollarn, även känd som loonie, den sjunde mest populära valutan eftersom den låg på ena sidan av 4,6% av alla transaktioner på valutamarknaden. Under tiden uppgick USD/CAD-paret var det femte mest populära paret och svarade för 3,7% av marknadens totala omsättning.

USA:s ekonomi

USA är världens största ekonomiska makt med en nominell bruttonationalprodukt (BNP) till ett värde av 16,8 biljoner dollar 2013. Det representerar nästan 25% av den globala nominella BNP. Det är också världens näst största handelsnation.

USA:s ekonomi är främst serviceinriktad, eftersom nästan 80% av BNP produceras av sektorer som fastigheter, transporter, finansiella tjänster, andra företagstjänster och hälsovård.

Landet är den näst största tillverkaren i världen med en industriproduktion på 2,43 miljarder dollar under 2013, eller större än produktionen från Tyskland, Frankrike, Indien och Brasilien tillsammans. Stora industrier är petroleum, stål, bilproduktion, flyg-, bygg- och jordbruksmaskiner, kemikalier, elektronik, telekommunikation.

Från och med 2013 är USA den tredje största oljeproducenten (8 453 000 fat per dag, eller 9,97% av den totala globala oljeproduktionen) och den största naturgasproducenten (66,5 miljarder kubikfot per dag).

Med hänsyn till den stora storleken på den amerikanska ekonomin och dess starka pelare kan man tydligt förstå effekten av ekonomiska data från dessa sektorer på US-dollarn och i sin tur på den globala valutamarknaden. När allt kommer omkring står greenbacken på ena sidan av 87% av alla affärer, enligt BIS.

Viktiga ekonomiska indikatorer

– Non-farm Payrolls

– Konsumentprisindex

– Producentprisindex

– Handelsbalans

– ISM Icke-tillverkande

– ISM-tillverkning

– Federal Reserve Protokoll

– Konsumentförtroende (Conference Board och Thomson Reuters / University of Michigan survey)

– Detaljhandel

– Industriell produktion

Berg i Kanada

Kanadensisk ekonomi

Kanada är den fjortonde största ekonomin i världen, med en BNP (köpkraftsparitet) uppskattad till 1,518 biljoner dollar 2013. Kanada liknar mycket USA med sitt marknadsinriktade ekonomiska system, produktionstyper och höga levnadsstandard med en BNP per invånare på 43 100 $ 2013, enligt vilken den rankas 19 (jämfört med 52 800 $ i USA, som rankas 14: e).

Kanadas ekonomi är vanligtvis känd som en resursbaserad ekonomi eftersom den ursprungliga utvecklingen förlitade sig mycket på exploatering och export av dess naturresurser. Och även om den moderna kanadensiska ekonomin är väl diversifierad, med BNP per sektorfördelning typiskt för ett utvecklat land, förblir den kanadensiska dollarn med en hög positiv korrelation med priserna på de mest exporterade kanadensiska råvarorna, såsom råolja.

Ändå kommer mer än två tredjedelar av Kanadas bruttonationalprodukt från dess tjänstesektor, som sysselsätter tre fjärdedelar av landets arbetskraft. Bruttonationalproduktens sammansättning efter ursprungssektor såg ut 2013 enligt följande:

– jordbruk – 1,7%

– industri – 28,4%

– tjänster – 69,9%

Kanada har omfattande handel med USA tack vare 1989 års frihandelsavtal som tog bort majoriteten av handelstarifferna mellan de tre länderna. Fem år senare utvidgade det nordamerikanska frihandelsavtalet 1994 genom att lägga till Mexiko.

Kanada är en av få högutvecklade ekonomier, som är en nettoexportör av energi, vilket understryker vikten av den globala energisektorn för landets ekonomi och loonies-värdet. Dessutom är Kanada den största importören av råolja i USA, som förutom det totala handelsflödet dessutom understryker vikten av den amerikanska ekonomin hälsa för sin granne till norr.

Viktiga ekonomiska indikatorer

– Konsumentprisindex

– Nettoförändring i sysselsättning

– Arbetslöshet

– Bruttonationalprodukt

– Ivey Index för inköpschefer

– Handelsbalans

– Detaljhandel

Korrelationer till andra par

I finans avser korrelation sambandet mellan två tillgångar och hur de rör sig i förhållande till varandra. Som en nyckelkomponent i avancerad portföljhantering är korrelation avgörande för att uppnå maximal riskjusterad avkastning. Sträcker sig mellan -1 och +1, innebär en korrelation nära den övre gränsen att de två valutorna rör sig i nästan perfekt konsonans, vilket möjliggör nästan ingen diversifiering, och vice versa. En korrelation på 0, som i finansvärlden praktiskt taget inte existerar, innebär att de två tillgångarnas rörelse är helt slumpmässig.

Nedan ser du en tabell som innehåller par med några av de starkaste positiva och negativa korrelationerna i förhållande till USD / CAD. Statistiken härrör från dagliga marknadsdata som omfattar 300 perioder, som sträcker sig från och med den 8 januari 2015.

Top 5 positiva korrelationer
USD/SGD 0.95
USD/JPY 0.85
USD/TRY 0.84
USD/RUB 0.83
USD/DKK 0.78

 

Top 5 negativa korrelationer
EUR/USD -0.76
AUD/CAD -0.78
NZD/USD -0.86
GBP/USD -0.92
AUD/USD -0.94

Volatilitet

Volatilitet i Forex avser de fluktuationer som en valuta uppvisar under handel. I sin tur påverkar dessa fluktuationer direkt den risk som en näringsidkare utsätts för, men också hans avkastning. En högre volatilitet innebär att valutan potentiellt kan utföra en plötslig och drastisk rörelse i endera riktningen över en kort tidsperiod.

Däremot innebär låg volatilitet att växelkursen inte har potential för stora fluktuationer och istället rör sig i en stadig takt över en längre tidsperiod. Lägre volatilitet medför mindre risk för marknadsaktörerna, men det är också mycket svårare att dra nytta av, särskilt av kortare handlare som scalpers och daytraders.

Carry trades

Carry trades är en av de mest populära handelsstrategierna som används på Forex-marknaden. När en Carry trade utförs, säljer en trader vanligtvis en valuta med en relativt låg ränta medan han köper en högre avkastning. Målet är att dra nytta av skillnaden i räntor, som kan vara betydande, särskilt när hänsyn tas till hävstång. “.

Även om USD / CAD-paret för närvarande ger viss vinst från ränta, är det i allmänhet inte lämpligt att användas för transaktioner. Jämförelse räntor i USA och Kanada skiljer sig inte tillräckligt och Federal Reserve har flyttat för att strama åt penningmängden, efter att ha avslutat sitt kvantitativa lättnadsprogram och förväntas i stort sett höja räntorna 2015. Den amerikanska dollarn ökar mot dess stora handelspartners, inklusive den kanadensiska dollarn. Dessutom förväntas utsikterna för lägre oljepriser under de kommande åren, med tanke på det nuvarande globala överutbudet, lägga ytterligare tryck på loonien.

Handelsstrategier

Olika strategier kan användas vid handel med USD / CAD-paret. Paret är mest flytande under USA: s handelssession, med tanke på att USA och Kanada delar samma tidszoner. Logiskt sett kommer den mest intensiva handeln att ske vid publiceringen av ekonomiska rapporter, såsom USA: s icke-gårdslön och arbetslöshet, ekonomisk känsla, tillverknings- och icke-tillverkningsaktivitetstillväxt, beställningar av varaktiga varor, konsumentinflation, detaljhandel etc. och respektive viktiga data från Kanada.

Att handla de viktigaste ekonomiska utsläppen och andra händelser utan hjälp av teknisk analys görs i princip med tre allmänna strategier – med en proaktiv, en reaktiv eller en blandad strategi. Proaktiv handel föreslår att du går in i en position före publiceringen av uppgifterna och baserar ditt beslut på analytikerprognoser, medan det reaktiva tillvägagångssättet innebär att komma in på marknaden efter att uppgifterna har publicerats. Logiskt sett kombinerar en blandad strategi de två föregående.

Teknisk strategi

En enkel och ändå ganska effektiv handelsstrategi för USD / CAD baserat på teknisk analys är att handla studsar från en trendlinje. Det är universellt och tillämpligt på andra handelsinstrument, så använd det också för andra valutakors.

Ps. Du kan se valutakursen i realtid för CAD hos oss.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2022 www.valutahandel.se All Rights Reserved.