fbpx

Jonas från Stockholm

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 12 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Vi har tidigare skrivit om den roll som dollarn spelar på spannmålsmarknaden, något som har fått flera av våra läsare att höra av sig och fråga om valutaeffekterna på oljemarknaden. Vad ska man tänka på vid valutahandel med oljevalutorna eller råvaruvalutorna som de ofta benämns? Är oljan och vissa av dessa länders valutor på väg att stiga igen? I denna artikel så tar vi upp 10 oljevalutor som kan handlas med från Sverige och berättar om länderna och vad som påverkar valutorna som förekommer i oljeländerna.

Generellt så handlas olja i allmänhet i dollar. Det finns ett par undantag som emellertid inte är så vanligt förekommande. En vanlig tumregel är att när dollarn stiger så sjunker råvaror i pris. Historiskt sett är priset på oljamarknaden omvänt relaterat till priset på den amerikanska dollarn. Men vad bygger denna korrelation på?

Förklaringen till detta förhållande byggde på två välkända faktorer

Ett fat olja prissätts i amerikanska dollar över hela världen. Olja i dollar När den amerikanska dollarn är stark behöver du färre amerikanska dollar för att köpa ett fat olja. När den amerikanska dollarn är svag är oljepriset högre i dollarn.

USA har historiskt sett varit en nettoimportör av olja. Stigande oljepriser får USAs handelsbalansunderskott att öka när fler dollar behöver skickas utomlands för att köpa oljan. Är du också sugen på att gå lång eller kort i olja? Kolla vår topplista över råvarumäklare då!

I dag gäller det förstnämnda, men tack vare horisontell borrning och frackingsteknik har den amerikanska skifferrevolutionen ökat den inhemska oljeproduktionen dramatiskt. I själva verket blev USA en nettoexportör av raffinerade petroleumprodukter 2011 och har nu blivit den största producenten av råolja och gått förbi både Saudiarabien och Ryssland. I själva verket är det nu så att ett högt oljepris bidrar till att minska ett amerikanskt handelsunderskott eftersom USA i dag exporterar en stor del olja. Landet är i dag till cirka 90 procent självförsörjande på olja, även om vissa typer av olja fortfarande importeras.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla olja med hos Skilling. Enkelt och smidigt. Prova nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Bensinfabrik

Har dollarn blivit en petrovaluta?

Förhållandet mellan olja och USA verkar förändras, vilket återspeglar landets växande roll i den globala oljeindustrin. Har dollarn kommit att bli en petrovaluta, en term som getts valutor i länder som Kanada, Ryssland och Norge som exporterar så mycket olja att oljeintäkterna utgör en stor del av deras ekonomi.

USA har blivit den nya ”swingproducenten” av olja, vilket innebär att dess produktionsnivåer har mest inflytande över de globala oljepriserna. Innan skifferrevolutionen var det Saudiarabien som hade denna roll.

USA kan börja handlas mer som en petrovaluta under de kommande åren. När USA fortsätter att öka andelen oljeexport jämfört med importen, kommer inkomster från olja att spela en större roll i den amerikanska ekonomin och den amerikanska dollarn kan börja uppträda som en råvaruvaluta vilket betyder att när oljepriset stiger, så gör också valutan det.

Att förstå varför dollarn historiskt har handlat omvänt mot oljepriset och varför korrelationen har försvagats nyligen kan hjälpa handlare att fatta mer informerade handelsbeslut när den globala ekonomin fortsätter att utvecklas.

Det är också värt att notera att en oljeproducent i till exempel Norge har kostnader i norska kronor, och denne därigenom gynnas av att dollar stiger, alternativt att den norska kronan faller. Det relativa värdet på den olja som produceras i Norge kommer då att öka i värde.

De mest populära petrovalutorna

Det finns en rad olika valutor som brukar benämnas som råvaruvalutor, och av dessa är ett antal att betrakta som petrovalutor eftersom de enskilda ländernas ekonomier till så pass stor del är knuten till oljan.


Betyg: 9.67/10
Minsta insättning: 2500 kr
Beskrivning: Handla en oljevaluta som är undervärderad? Prova med IG!

Riskvarning: 70% av alla icke-professionella investerare förlorar pengar på CFD-handel hos IG.


Kanadensiska dollar

USAs nordliga granne Kanada har en dynamisk, modern ekonomi. Landet har den sjunde högsta levnadsstandarden i världen, bland annat tack vare stora mängder råvaror inklusive naturgas, virke och olja. Samtidigt som detta är en styrka gör det Kanadas ekonomi mycket utsatt för råvarupriserna. En stor del av Kanadas export går till USA vilket gör att både oljepriset och den amerikanska dollarn har en stor påverkan på Kanadas ekonomi och den kanadensiska dollarn (CAD).
Industriell fabrik på natten
Kanada också nytta av sitt geografiska läge strax norr om USA, världens största ekonomi. På grund av denna närhet går en stor del av Kanadas export går direkt till USA. Därför är den kanadensiska ekonomin också nära kopplad till tillståndet i den amerikanska ekonomin, eftersom en svagare tillväxt i USA kan leda till minskade exporten för Kanada.

Kreditratingföretaget Fitch Ratings nedgraderade nyligen Kanadas långfristiga skulder (IDR) till AA+ från det tidigare högsta betyget AAA. Utsikterna är stabila. Orsaken till nedgraderingen är att Kanadas regering stängt ned en stor del av landet vilket minskat skatteintäkter och BNP samtidigt som ett lågt oljepris slagit hårdare på Kanada än andra länder då dessa lands olja till stor del är tyngre och behöver bearbetas mer innan den kan användas som till exempel bränsle.

Shell oljefabrik

Norska kronor

Norska kronor eftersom råolja har en så pass stor betydelse för Norges ekonomi. Den norska kronan är sannolikt den valuta som är mest känslig för oljeprisets förändringar, men likt andra länder så är givetvis vanliga makrofaktorer också viktiga, t. ex nuvarande och förväntad arbetslöshet, tillväxt, räntenivåer och inflation. Valutahandel har tidigare skrivit om utsikterna för NOK/SEK, samt berättat att Goldman Sachs ser NOK som en safe heaven valuta. Även om den inte är bland världens starkaste valutor idag, så kan framtiden troligen se en rejäl uppgång de närmaste åren. Kanske oljevalutan NOK når topp 30 bland världens starkaste valutor innan 2025?

Brasilianska real

Brasilien är precis som Kanada ett land som är mycket rikt på råvaror, som olja men också jordbruksprodukter som majs, sojabönor, socker, kaffe och nötkött. Vad gäller olja sker en stor del av Brasiliens oljeproduktion till havs, vilket är mer kostsamt än att utvinna olja till lands. Den brasilianska realen har sedan lång tid befunnit sig i en nedåtgående trend mot den amerikanska dollarn. Även om den senaste räntesänkningen var negativ för real, så är Brasilien fortfarande en potentiell carry trading valuta med dagliga ränteintäkter för valutahandlare, vilket kan ge ökat intresse de närmaste åren.

Ryska rubel

Ryska rubel eftersom råolja har en så pass stor betydelse för Rysslands ekonomi. Ryssland har också väldigt stora tillgångar av ädelmetaller som guld och platina.

Även den ryska rublen är känslig för oljepriset förändringar, men den ryska centralbanken har sedan många år köpt guld, och landet är dessutom en stor exportör av råvaror som platina och spannmål. Du kan handla rubel hos Skilling, som har transparens prissättning och extremt snabba avslut.

Mexikansk peso

Mexiko är en stor oljeproducent genom sitt statliga oljebolag Pemex. Den mexikanska regering behandlar Pemex som en viktig inkomstkälla varför Pemex otillräckligt kapital för att utveckla nya och dyrare resurser på egen hand och kan inte ta utländska partner att leverera pengar och teknik som den saknar.

Den mexikanska peson har drabbats hårt av Coronaviruset, eftersom både turism och olja är sektorer som lider hårt under denna pandemi. Emellertid var de mexikanska oljehandlarna förutseende nog att sälja landets oljeproduktion på termin under 2020. Nu när Brent har vänt, så är detta en fördel för landet.

Indonesisk rupie

Sedan 1990-talet har Indonesiens råoljeproduktion upplevt en stadig nedåtgående trend på grund av brist på prospektering och investeringar i denna sektor. Under de senaste åren bidrog landets olje- och gassektor faktiskt till att dra ned den nationella BNP-tillväxten.

Oljeproduktionsmål, som fastställts av regeringen i början av varje år, har inte uppnåtts på ett antal år i rad eftersom de flesta oljeproduktionen kommer från mogna oljefält. Idag har Indonesiens totala oljeraffinaderier ungefär samma sammanlagda kapacitet som för ett decennium sedan, vilket indikerar att det har varit begränsade framsteg inom oljeproduktionen, vilket resulterar i det nuvarande behovet av att importera olja för att möta den inhemska efterfrågan.

Nedgången i Indonesiens oljeproduktion i kombination med ökad inhemsk efterfrågan förvandlade Indonesien till en oljeimportör från 2004, vilket innebar att landet var tvungen att säga upp sitt medlemskap i OPEC. Indonesien kom dock att återinträda i OPEC i december 2015.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Upplev en transparent & användarvänlig trading plattform. Bäst för trading med råvaruvalutor. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Som kuriosa kan nämnas att Swedbank i början av 2010-talet hade flera produkter som kallades SPAX Råvaruvalutor BAS är avkastningen kopplad till kursutvecklingen för en korg av valutor från råvaruproducerande länder mot den amerikanska dollarn (USD). De valutor som ingick var till exempel Mexiko (MXN), Indonesien (IDR), Australien (AUD), Brasilien (BRL), Ryssland (RUB) och Norge (NOK). Sugen på att dra nytta av volatiliteten för olja? Prova oljehandel genom turbowarranter hos IG idag!


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.