fbpx

Johan från Ulricehamn

Registrerade sig hos valutamäklaren eToro för 45 minuter sedan.

» Prova eToro du med.
81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Kvinnliga investerare är ofta lite försiktigare än män när det kommer till valuta- och aktiehandel. En strategi som enligt statistiken har visat sig ge behållning och som kanske är precis just det som gör att kvinnor oftast lyckas bättre.

Kvinnliga investerare och inte minst traders är fortfarande underrepresenterade på aktie- och den gigantiska valutamarknaden. Färsk statistik visar att endast 30% av alla finansiella tillgångar i världen ägs av kvinnor. Inkluderar man reella tillgångar som fastigheter stiger siffran till 40%. Majoriteten av alla som antingen sysslar med valutahandel aktivt eller är passiva sparare är alltså fortfarande män, även om glappet mellan de båda grupperna successivt har börjat minska. Denna trenden kommer troligen fortsätta, i takt med kvinnor tar allt mer plats på arbetsmarknaden generellt, och på högavlönade positioner i synnerhet.

Intressant är dock att när kvinnor väl hittar till börsen tenderar de att bli väldigt framgångsrika och handla på ett sätt som faktiskt ger dem bättre avkastning än männen generellt. Detta gäller såväl unga kvinnor, som medelålders och äldre. Vad beror detta på? På vilket sätt skiljer sig kvinnors trading och investeringar från männens? Ifall du är en kvinna själv, vad har fått dig att inte prova på aktie- eller valutahandel än? Statistiken talar sitt tydliga språk.

Börja trada på en marknadsledande svensk plattform som är extremt transparent och har väldigt bra villkor. Registrera dig hos Skilling idag!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Testa en populär mäklare med låga avgifter och brett utbud av instrument. Börja handla hos Skilling redan idag!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


Långsiktighet och bättre diversifiering tycks vara nyckeln

Vad gäller investeringar tenderar kvinnliga sparare att ha en mer långsiktig approach i de tillgångar de väljer att köpa. Detta är en viktig nyckel till varför de ofta blir mer framgångsrika än män i sin handel. Kvinnor behåller överlag sina positioner längre än män, och handlar betydligt mindre frekvent än vad den genomsnittliga manliga investeraren gör. Det här resulterar i att de ackumulerade avgifterna blir ganska mycket lägre – vilket givetvis har en positiv inverkan på den totala avkastningen över tid.

Vidare visar studier också att kvinnor ofta är mindre impulsiva och att de lyckas bättre med att bredda sin exponering och på så sätt få en bättre diversifiering – det vill säga en bättre riskspridning – i sin portfölj. Riskspridning är som bekant a och o inom all form av finansiell handel – men vissa gånger kanske lättare sagt än gjort att lyckas med? Kan det vara så att kvinnor har lättare att se saker och ting i ett bredare perspektiv rent generellt, och på så vis undvika att snöa in alltför mycket på ett alltför snävt spår? Kvinnor sägs ju överlag vara bättre på multitasking, kanske är det samma kvalitet som visar sig i förmågan att diversifiera innehav?

Större försiktighet är också utmärkande för kvinnlig handel. Riskaptiten är betydligt lägre. Som exempel kan nämnas att kvinnliga investerare till stor del stod över den GameStop-rush som skedde för några veckor sedan. De flesta som hoppade på det tåget var män, vilket kanske inte var det bästa beslutet med tanke på att videospelhandlarens lager har sjunkit med över 80% från slutet av januari.

“Jag tror att vi är lite underrepresenterade, men vi är här”, löd en kommentator i en Reddit-tråd om huruvida kvinnor gick med i WallStreetBets senaste frenesi kring GameStop.

Lågt kvinnligt deltagande i investeringar på aktiemarknaden är dock ett problem, både för kvinnor och finansbranschen. Marknaden gynnas av dynamiken som kvinnligt handelsbeteende tillför, och för kvinnor – som bevisligen har en näsa för investeringar – finns mycket att hämta.

Konsekventa med strategier

Förutom ett mer långsiktigt tänk och bättre riskspridning pekar mycket också på att kvinnor är bättre på att följa den strategi de väljer, både när det kommer till mer kortsiktig handel och långsiktiga investeringar. De tycks också vara mer konsekventa med en eller ett fåtal strategier och blir riktigt duktiga på dem, snarare än att satsa på många spridda skurar som inte leder till några större framgångar i slutändan. En exemplarisk trading-kvinna är InvesterameraMamman (läs intervjun), som följer teknisk analys och har lyckats väldigt bra med det hittills. En annan framsynt och nyfiken investerare är Joanna, som gillar investeringar i banbrytande teknik och Bitcoin.

Exempel på strategier kan vara att köpa undersålda valutor, identifiera överköpta valutor, aktier eller råvaror och blanka dem med hjälp av indikatorn RSI eller den snarlika Stochastics Oscillator. Bollinger Bands är ytterligare en populär indikator. Att ge sig hän och lägga fullt fokus på en strategi i taget ger ofta bättre resultat än att vara inkonsekvent och ha för många bollar i luften på en gång. Ett splittrat sinne resulterar ofta i en splittrad handel.

Tursam kvinnlig trader

Färre kvinnor inom trading, men de har mer flyt

Kvinnor som tradar är tråkigt nog ännu färre än de som investerar – men även här visar statistik att de som faktiskt är aktiva i regel lyckas betydligt bättre än män. Som nämndes ovan är kvinnliga traders bättre på att använda strategier – framförallt hur de använder dem – vilket tydligt visar sig på de resultat de gör.

Varför kvinnor är mer underrepresenterade i den kortsiktiga handeln hänger förmodligen ihop med det mer återhållsamma sätt många kvinnor föredrar att handla på. Kvinnor tenderar att vara mer försiktiga och placerar helst kapital i reella tillgångar som kontanta medel eller fastigheter, alternativt fonder eller obligationer. Aktier, råvaror och inte minst krypto lockar dessvärre inte särskilt många kvinnor – vilket är synd för såväl kvinnliga handlare som marknaden rent generellt. I synnerhet som läget ser ut på marknaden idag, med ett extremt lågt ränteläge som ger en närmast obefintlig avkastning om man väljer alltför restriktiva och försiktiga placeringar.

Av de tillgångar som kvinnor överlag föredrar att trada när de väl gör det ligger valutor klart i topp, följt av CFD'er. De flesta föredrar också enkla, moderna plattformar med inriktning på forex.

Sidor som den breda Capital.com eller svenska Skilling's webtrader som har BankID, gör mycket för att demokratisera industrin och har fått fler kvinnor att börja handla.

Varför bör kvinnor uppmuntras att ta större plats på börsen?

Ett restriktivt sparbeteende är gynnsamt då det räddar en från att ta orimliga risker, men ett visst risktagande är också nödvändigt om man ska få någon riktig behållning av sina investeringar i framtiden.

Det här är inte minst viktigt när det kommer till pensionen. Det allmänna pensionssystemet blir alltmer urholkat och mer ansvar läggs på den enskilda individen att ordna tillräckligt med kapital till ålderns höst. Kvinnor lever överlag längre än män och behöver således mer pengar – men med alla besparingar på ett vanligt bankkonto eller i försiktiga räntefonder är risken stor att man får en rejäl kallsup den dag det är dags att sluta jobba. Här kommer några tips från Emelie på Valutahandel om vad tjejer ska tänka på vid valutahandel.

Har man en lång sparhorisont finns utrymme för ett högre risktagande i syfte att få en högre potentiell avkastning. Kvinnors förmåga att diversifiera väl och vara långsiktiga är mycket goda förutsättningar för att nå framgång på börsen. Kom igång med investeringar och tradig redan idag hos en skandinavisk, kvalitetssäkrad mäklare – testa Skilling du med.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Brett utbud av aktier, valutor och andra instrument. Börja handla hos Capital idag!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Vilka åtgärder vidtas för att locka mer kvinnor till aktiemarknaden?

Kvarvarande ojämställdhet på arbetsmarknaden är en stor bidragande orsak till varför kvinnliga investerare är underrepresenterade. Kvinnliga löner är fortfarande, år 2021, lägre än männens. Kvinnor är också föräldralediga i betydligt större utsträckning än män, vilket givetvis påverkar deras inkomster. Lägre inkomster tycks således vara det största hindret till varför fler kvinnor inte investerar på börsen. Man vet nämligen att högre inkomst och bättre finansiella förutsättningar är starkt korrelerat med en ökad risktolerans. Givet detta måste fokus på jämställdhetsfrågor ökas än mer.

Vidare tycks en generell uppfattning bland kvinnor också vara att jargongen i marknadsföring och kampanjer från aktiemäklare och tradingplattformar är patriarkalisk och, om än outtalat, främst riktad till män. Många upplever också att kampanjer riktade specifikt till kvinnor blir förminskande och nedlåtande snarare än uppmuntrande.

Problemen uppmärksammas dock och flera mäklare har framgångsrikt lyckats locka fler kvinnliga användare till sina plattformar genom att anpassa marknadsföring och göra tradingmiljön mer inbjudande för bägge könen.

Vissa handelsplattformar har exempelvis gjort ett bra jobb med att attrahera fler kvinnor under pandemin. Bland annat var drygt en tredjedel av Robinhood-användarna kvinnor i början av 2021, vilket är en ökning från 20,5% ett år tidigare, enligt Cardify. Positivt förstås, om än fortfarande en frustrerande långsam utveckling för marknaden i stort.

Kvinnlig trader

Trading för kvinnor: 3 populära online trading sajter att testa

+Skilling: Modern, enkel och helsvensk sida med ett brett utbud av såväl valutor som andra instrument samt säker inloggning med BankID. Prova Skilling med noll avgifter och courtage idag!
+Capital: Global mäklare men med en sida som kan ställas in på svenska. Mångsidig, innovativ och användarvänlig. Flest instrument i klassen. Mest flexibel plattform. Prova Capital idag!
+AvaTrade: Tydlig plattform på svenska, generöst utbud av tillgångar och det unika riskhanteringsverktyget AvaProtect.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2023 www.valutahandel.se All Rights Reserved.