fbpx

Lars från Gävle

Registrerade sig hos valutamäklaren IG för 12 minuter sedan.

» Prova IG du med.
74% av alla icke-professionella investerare förlorar pengar på CFD-handel hos IG.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Idag ska vi på Valutahandel gå igenom några faktorer som påverkar den relativa växelkursen för norska kronor. Till vår hjälp har vi ett antal diagram och oljeexperten Erik Forsell.

Under lång tid så har NOK varit klart starkare än svenska kronor, men sedan mars 2020 så har den svenska kronan blivit starkare igen. Som mest krävdes 1.139 NOK för att köpa 1 SEK. Men idag så är valutan tillbaka vid 1.01 NOK/SEK, delvis tack vare en uppgång för oljan samt ökad efterfrågan av olja och även norska kronor.

Sett från den amerikanska dollarns perspektiv (USD) verkar den norska kronan (NOK) drivas av två huvudfaktorer:
1) oljepriset (figur 1) och
2) det relativa värdet på andra europeiska valutor.

NOK/USD och WTI

Det är inte så förvånande med tanke på att råolja och dess raffinerade produkter står för 30,5 procent av Norges export, och naturgas står för ytterligare 26 procent. Över 75 % av den totala exporten gick till Europa (4 % till Danmark, 8,5 % Sverige, 20 % Storbritannien och 43 % euroområdet).

Jämfört med olja och andra europeiska valutor har NOK underpresterat, särskilt de senaste sex åren. Detta gäller mot den svenska kronan (SEK) (figur 2), euro (EUR) (figur 3) och brittiska pundet (GBP) (figur 4).

Varför underpresterar NOK? Dags att vända snart?

Skälen till att den norska kronan har underpresterat är inte de vanliga orsakerna. Vanligen beror det på centralbankens politik, överdriven skuld eller dålig ekonomisk utveckling när en valuta underpresterar.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla en valuta som är undervärderad? Prova med Skilling!

Riskvarning: 73% av retail kunder förlorar pengar.


I fallet med den norska kronan beror det på två enskilda orsaker, minskande oljeproduktion (figur 5) och senare fallande oljepriser. Nok/USD och SEK/USD

Två andra valutor som också följer utvecklingen på oljemarknaden är dels kanadensiska dollar (CAD), men även den ryska rubeln mot dollarn är en valuta att hålla koll på när du investerar i oljebolag.

I slutändan så är ju råvaror ett bra komplement till valutahandel. Är du osäker på hur man handlar? Kom igång med valutahandel på några minuter. Eller är du mer sugen på att handla med råvaror hemifrån? Visste du att handel med olja på nätet kan vara riktigt kul, spännande och lärorikt på samma gång.

Utöver fallande oljeproduktion och lägre oljepriser har en riklig amerikansk naturgasproduktion och export lett till att det europeiska priset på naturgas sjunkit, vilket konvergerar med det mycket lägre nordamerikanska priset. Detta drar av naturliga orsaker ned Norges exportintäkter.

Holländska sjukan

Oljeproduktionen gjorde Norge till ett av världens rikaste länder. NOK/USD vs EUR/USDDet gjorde emellertid att landet också drabbades av det fenomen som nationalekonomerna brukar kalla för ”Den holländska sjukan”. Begreppet holländska sjukan används för att beskriva länder med stora reserver av olja eller andra råvaror som har övervärderade valutor. Dessa länder tenderar att fokusera en stor del av sin ekonomi på råvaror, något som i sin tur hämmar utvecklingen av andra konkurrerande exportindustrier.

Norges grannländer, Sverige och Danmark, har utvecklat en mängd andra industrier, till exempel telekom, bilar, elektronik, möbler och Lego. Norge däremot är fortfarande starkt beroende av naturresursindustrier som olja, naturgas, gruvdrift och fiske. Nedgången i NOK gentemot andra valutor är ett resultat av Norges minskande oljeproduktion i kombination med det senaste prisfallet i oljan. Det kommer att dramatiskt sänka Norges exportintäkter.

NOK/USD vs GBP/USD
Trots den utmanande miljön för olja och naturgas ser Norges ekonomi stark ut i andra avseenden, särskilt när det gäller den offentliga sektorns balansräkning. Norges statsskuld uppgick till 32 procent av BNP från och med tredje kvartalet 2019 – mycket låg i alla avseenden. Dessutom tar denna skuld inte hänsyn tillgångarna i statens pensionsfond, den så kallade oljefonden. Dess tillgångar har ett värde som uppgår till nästan 200 procent av Norges BNP. I grund och botten är Norges totala offentliga tillgångar minus den totala offentliga skulden lika med cirka 165 procent av landets BNP, en extraordinär finansposition. Även om Norge tvingas till extraordinära underskottsutgifter som svar på Coronavirusutbrottet skadar det inte Norges starka offentliga finanser väsentligt.

Kan den rejäla valutareserven utgöra ett problem?

Norge förfogar över utländska tillgångar till ett värde om 560 miljarder dollar, vilket både är en styrka men valutareserven kan också utgöra ett problem. Om detta kapital repatrieras till Norge ger det stöd till den norska kronan. Det skulle emellertid också leda till att den norska kronan blev övervärderad gentemot sina peers. Det senare skulle skada den ekonomiska konkurrenskraften i Norges redan underutvecklade industrisektor. Att använda valutareserven för att stödja statens utgifter skulle således kunna stödja ekonomisk aktivitet på kort sikt men kan stärka valutan, vilket gör det svårare för Norge att utveckla andra tillväxtkällor utöver naturresurser.

Norges privata skuld är en annan historia. Hushållens skuldsättningsgrad är hög, och den uppgår till 100 procent av Norges BNP. Även företagens skuldsättning är hög, motsvarande 132 procent av landets BNP. Nu är emellertid BNP kanske inte den bästa måttstocken för företagens skuldsättning eftersom en del av dessa skulder stöds av företagens intäkter utanför Norge.

Detta betyder att vissa av Norges hushåll och företag kan komma att få problem med att betala sina skulder, även om deras finansiella ställning troligen är mindre utsatt än den för företag och hushåll på andra håll i Europa eller USA.

Hur blir framtiden för Norge?

Norges ekonomi såg bra ut innan Coronapandemin, men vi har inte tillräckligt med data för att bedöma hur landet går på relativt grund eftersom COVID-19 stängde ner stora delar av den norska och globala ekonomin. Kombinationen av lockdowns, både inhemska och globala, och lägre oljepriser kan komma att för sätta Norges ekonomi i en allvarlig ekonomisk lågkonjunktur. I detta sammanhang borde en svagare NOK, även om den är svagt inflationär för Norge, bidra till att buffra ekonomin mot några av de negativa ekonomiska effekterna av pandemin. Dessutom kan på sikt en svagare NOK hjälpa Norge att utveckla industrier utanför naturresurssektorn. Slutligen skulle de största uppåtriskerna för NOKUSD troligen vara en ökning av oljepriserna och en återgång i valutorna hos Norges europeiska peers.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Upplev en transparent & användarvänlig trading plattform. Bäst för trading med norska kronor. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 73% av retail kunder förlorar pengar.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.