fbpx

Pelle från Huddinge

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 20 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
82% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Euron (EUR) hamnar på andra plats efter den amerikanska dollarn (USD) när det gäller global likviditet för valutahandel, följt av den japanska yenen (JPY) och det brittiska pundet (GBP). Dessutom ingår euro i det mest handlade valutaparet, EUR/USD, som på bara 22 år gått från att vara ett helt nytt valutapar till ett av de två viktigaste i världen.

Valutahandlare spekulerar i EUR-styrka och svaghet genom valutapar som fastställer jämförande värde i realtid. Även om betydande valutamäklare erbjuder dussintals relaterade korsningar, fokuserar de flesta kunder på de sex mest populära valutaparen:

Amerikanska dollar (USD) – EUR / USD.

Schweizisk franc (CHF) – EUR / CHF.

Japansk yen (JPY) – EUR / JPY.

Brittiskt pund (GBP) – EUR / GBP.

Australisk dollar (AUD) – EUR / AUD.

Kanadensisk dollar (CAD) – EUR / CAD.

Trading skärm med valutahandel

Euron har långa öppettider, låg spread & signifikanta vinstmöjligheter

EUR (€) handlas kontinuerligt från söndag kväll till fredag eftermiddag i USA och erbjuder betydande vinstmöjligheter. Volym och volatilitet kan emellertid variera kraftigt i varje 24-timmarscykel, där bid/ask-spreadarna i de mindre populära paren vidgas under tysta perioder och minskar under aktiva perioder. Medan förmågan att öppna och stänga positioner när som helst markerar en viktig fördel med forex, utvecklas majoriteten av handelsstrategier under aktiva perioder.

Många valutahandlare fokuserar sin fulla uppmärksamhet på EUR/USD-korset, den mest populära och likvida valutamarknaden i världen. Detta valutakryss upprätthåller en låg spread under 24-timmarscykeln, medan flera intradagskatalysatorer säkerställer att prisåtgärder kommer att sätta upp handelstrender i båda riktningar och längs alla tidsramar. Lång- och kortsiktiga svängningar fungerar också extremt bra med klassiska intervallsbunden strategi, inklusive swing trading och handelskanaler.

Den bästa sajten för svenskar att handla EUR/USD är enligt oss på Valutahandel.se den svenska sajten Skilling, som har BankID, bäst transparens i klassen, snabbast avslut och svensk support. Prova själv registrera dig på Skilling idag! Det är gratis och tar bara 15 sekunder att bli kund, med ett demokonto att prova direkt efter start.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Valutahandel på ett enkelt vis. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


Eurosedlar och mynt

Euro-priskatalysatorer

Den bästa tiden att handla med euro sammanfaller med offentliggörandet av ekonomiska data, liksom öppettiderna på aktie-, options- och terminsbörser. Att planera framåt för dessa datautsläpp kräver dubbelsidig forskning eftersom lokala (eurozon) katalysatorer kan flytta populära par med samma intensitet som katalysatorer i var och en av de andra valutaparen. Dessutom kan amerikanska ekonomiska data ha störst inverkan på alla valutor på grund av den övervägande betydelsen av EUR/USD-paret.

Vidare är EUR-korsen utsatta för ekonomiska och politiska makrohändelser som utlöser mycket korrelerade prisåtgärder över aktier, valutor och obligationsmarknader runt om i världen. Kinas devalvering av yuanen i augusti 2015 ger en perfekt illustration. Även naturkatastrofer har makten att generera denna typ av samordnat svar, vilket framgår av den japanska tsunamin 2011.

Störst utbud för trading med euro har Capital.com. Den utmärkta sajten har 27 olika valuta- och kryptopar mot Euron, såsom EUR/AUD, EUR/TRY, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/NZD, EUR/CHN, EUR/PLN, EUR/CZK, EUR/HUF, EUR/DKK, EUR/SEK, EUR/RON, EURO/SGD, EUR/ILS, EUR/MXN och EUR/RUB. För kryptovalutor finns även Bitcoin/EUR, Ripple/EUR, ETH/EUR och LTC/EUR. Prova själv Capital med ett demokonto idag! Du är igång på under 1 minut och har tillgång till ett enastående utbud för Euro trading.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Hela 24 valutapar och 3 krypto-par med Euron. Testa Capital nu!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Europeiska Centralbanken (ECB)

Viktiga ekonomiska släpp och nyheter för euron

Eurozonens månatliga ekonomiska data offentliggörs vanligtvis klockan två Eastern Time (ET) i USA, eller klockan 08,00 svensk tid. Tidsegmentet från 30 till 60 minuter före dessa utgåvor och en till tre timmar därefter belyser en enormt populär period att handla EUR-par eftersom nyheterna kommer att påverka minst tre av de fem mest populära korsningarna. Det överlappar också uppgången till den amerikanska handelsdagen och drar in en betydande volym från båda sidor av Atlanten.

Amerikanska ekonomiska utgåvor tenderar att släppas mellan kl. 08.30 och 10 på morgonen ET och generera också extraordinära EUR-handelsvolymer, med höga odds för starkt trendande prisrörelse i de mest populära paren. Japanska datautgivningar får mindre uppmärksamhet eftersom de tenderar att komma ut kl. 16.30. och 22:00 ET, när euroområdet är mitt i sömncykeln. Ändå kan handelsvolymen med EUR / JPY- och EUR / USD-paret öka kraftigt runt dessa tidszoner.

Öppettider för euro och aktier

Scheman för många EUR-handlare följer ungefär växlingstider och centrerar sin aktivitet när aktiemarknaderna i Frankfurt och New York samt Chicago futures- och optionsmarknader är öppna för affärer. Denna lokalisering genererar en ökning av handelsvolymen runt midnatt på den amerikanska östkusten, fortsätter hela natten och in i den amerikanska lunchtiden när valutahandeln kan sjunka kraftigt.

Centralbanksagendorna förskjuter emellertid denna aktivitetscykel, med valutahandlare runt om i världen som stannar vid sitt skrivbord när Federal Reserve är planerad att släppa klockan 14.00. ET-räntebeslut eller protokollet från föregående möte. Bank of England (BOE) utfärdar sina räntebeslut klockan 07.00 ET, medan Europeiska centralbanken (ECB) följer klockan 07.45 ET, och båda utsläppen äger rum i centrum för EUR-volymaktivitet.

Sju faktorer som påverkar eurokursen

För att förstå vilka faktorer som påverkar euron, måste vi först och främst ta reda på vad denna valuta egentligen är och hur dess växelkurs bestäms totalt sett. Som grund för alla valutor så gäller 55-faktorer som nämns i valutaskolan. Här kommer en förkortad version, som Erik

Euro är en officiell valuta i Europeiska unionen som omfattar 19 medlemsländer. Det är också bland de mest likvida valutorna i världen. Enligt ISO's valutakoder (International Organization for Standardization) betecknas den som EUR eller med symbolen €. Europeiska centralbanken (ECB) är den myndighet som reglerar denna valuta.

Vad som bestämmer valutakursen

Ett antal faktorer (ekonomiska, politiska, miljömässiga osv.) påverkar valutakursen. Alla är sammanflätade och beskrivs ingående i vår valutaskola. En av de viktigaste faktorerna är centralbankernas åtgärder. Dessa myndigheter fattar relevanta beslut om räntesats för att justera ekonomiska indikatorer och växelkurser.

Tre typer av växelkurser är kända. Dessa är:

1. Fast växelkurs, en officiellt fastställd andel av valutor i olika länder. Det är baserat på paritet mellan nationella valutor.

2. Fluktuerande växelkurs, en fritt förändrad växelkurs, som beror på utbud och efterfrågan.

3. Flexibel (eller flytande) växelkurs som beror på staten som kan införa restriktioner för import och export av utländsk valuta. Denna typ av växelkurs legitimerades vid Jamaicakonferensen 1976.

Nyckelfaktorer som påverkar priset på euro

Euron är världens näst mest populära valuta. Förutom dess popularitet behåller euron sin position på valutamarknaden, varför det är viktigt att förstå vad som påverkar dess värde.

1. Europeiska centralbanken

Denna oberoende myndighet har ansvaret för att kontrollera växelkursen med olika finansiella hävstångseffekter, den viktigaste är räntan, som reglerar inflationen och den ekonomiska tillväxttakten.

ECB beslutar om växelkursen och ändrar den genom att analysera mängden pengar i omlopp, tillväxtdata och index förknippade med förändringar i konsumentpriserna i EU.

Priset på en euro bestäms beroende på den höjning eller sänkning av räntan som fastställts av ECB. Ju högre det är, desto starkare växer euron.

2. Förhållandet mellan euron och den amerikanska dollarn

Händelser relaterade till den amerikanska dollarn har en direkt inverkan på euron, vilket gör att priset varierar. Efterfrågan på den amerikanska valutan, politiska eller ekonomiska förändringar i USA påverkar hela tiden euron. Negativa händelser leder till att priset på euron stiger, medan de positiva trenderna i förhållande till dollarn bidrar till nedgången i eurons värde.

3. Stabilitet i Europa

Euro är den officiella valutan i nitton europeiska länder, vilket innebär att priset på en euro beror på ekonomisk och politisk stabilitet i dessa länder såväl som i hela EU. Nedan följer de faktorer som du bör vara uppmärksam på när du analyserar EU:s ekonomiska och politiska miljö:

• Inflationsnivån i euroområdet

• Index över arbetsliv och inkomst

• Ekonomiskt klimat i varje EU-land, men i synnerhet i Tyskland.

• Dynamik mellan exliort och imliort

• Liublicering av index och räntor

• Banksystemets stabilitet

• Uttalanden gjorda av ombud från liolitiska krafter och ledande politiker och tjänsteman i Europa.

4. Analytiska myndigheter

Prognoser är ett kraftfullt verktyg som kan orsaka kaos på finansmarknaden. Med det sagt står det att nämna att deras inverkan vanligtvis är kort eftersom alla uppgifter måste bekräftas omedelbart, och om detta inte händer kommer marknaden snabbt att stabiliseras.

Prognoser för ytterligare utveckling av händelserna i euroområdet, växelkursen, de åtgärder som kritiska politiska och ekonomiska aktörer vidtar kan dock påverka euron och dess pris. Dessa prognoser kan utlösa övergripande panik, uppköp och försäljning av valutan och orsaka euroinstabilitet.

5. Makroekonomisk statistik

Denna statistik bestäms av nedanstående indikatorer:

• Gdli

• Arbetslöshet

• Industriell liroduktion

• EMU om inflationsutmaningar

• Handelsbalans

Notera

För att säkerställa en stabil växelkurs för euron måste de ovannämnda ekonomiska indikatorerna vara positiva.

6. Aktiemarknaden

Europeiska aktiemarknadsindex hjälper till att bestämma trenderna i euroområdets ekonomier. Med hjälp av dem kan du identifiera orsakerna som påverkar euron.

De kurser som aktiemarknaden visar sig vara en av indikatorerna på förändringar i växelkursen. En brant nedgång eller ökning av korsräntan med den japanska yenen kan ändra EUR/USD-parets rörelseriktning under den europeiska handelssessionen.

Se därför till att noga följa valutparen EUR/GBP och EUR/CHF under den europeiska sessionen. Ett stort antal affärer kan ändra priset på euron dramatiskt. Värdet på denna valuta beror i hög grad på kraftbalansen på marknaden.

7. Politiskt klimat

Priset på en euro är ett resultat av politiska beslut och relationer mellan många länder. Beslut som antagits av EU, dess ledare, partners, stiftelser och organisationer är det som påverkar stabiliteten i euron.

Det är inte ovanligt att ECB och nationella banker i ledande europeiska länder inte når en överenskommelse om en viss politisk fråga som leder till destabilisering av euron.

Låt oss komma ihåg Europeiska unionens beslut att övervinna skuldkrisen som de perifera länderna i euroområdet står inför. Bristen på en konsekvent strategi ledde till en nedskrivning av euron 2011.

Med tanke på det ovan nämnda är det säkert att säga att europriset påverkas av en mängd olika faktorer som bestäms av nyckelaktörerna, såsom länder, banker, politiska ledare, analytiska byråer och börser.

Om du handlar euron måste du hålla koll på trenderna och analysera dem. Tänk på att vissa faktorer kan skapas artificiellt för att destabilisera valutamarknaden. Så håll dig fokuserad och handla försiktigt. Men i slutändan så har EUR/USD den lägsta spreaden och är en favorit bland många valutahandlare. Är du nästa expert på EUR/USD trading? Prova registrera dig hos Skilling idag och upptäck möjligheterna!


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Full transparens. Ett bolag med skandinaviska ägare. Allt på svenska. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.