fbpx

Malte från Djurgården

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 6 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
71% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

EUR/GBP kan nå 0.96 enligt flera analytiker som menar att detta par kan vara bland månadens bästa köp för valutahandel. Detta eftersom Euron kommer att gynnas medan Brexit-risker kvarstår, det sker en snabbt ökande arbetslöshet i Storbritannien och landet är väldigt hårt drabbat av Covid-19 – vilket kan komma att tynga det brittiska pundet avsevärt
Styrkan i valutaparet EUR/USD har varit anmärkningsvärd, men euron har också varit fast mot GBP. Igår så stängde EUR/GBP runt 0.90.

Som en följd av COVID-19 har EU infört nya skatteåtgärder som innebär en betydande emission av gemensamma obligationer. De nya åtgärderna minskar EU:s uppdelningsrisk. Den minskade uppdelningsrisken (och därmed potentialen för högre politisk stabilitet) har hjälpt EUR att vinna mot andra valutor, medan köpkraftsparitetsmodeller antyder att ytterligare uppåtriktning är möjlig för EUR/GBP. Upptäck mer om vad som påverkar valutakurser och hur du snabbt kommer igång med valutahandel här. Alternativt, prova handla med valutor hos Skilling på en gång!

EUR/GBP kan komma att gå till 0.96

OECD: s PPP-modelldata antyder att EUR/GBP kan komma att handlas så högt som 0,900. Även om jag annars inte är så implicit pessimistisk för GBP hittades denna nivå för EUR/GBP under Finanskrisen 2008/09, och jag tror att det verkligen är möjligt för EUR/GBP att handlas lika högt någon gång under 2020 eller 2021. I mars månad så handlades EUR/GBP runt 0.95 och dessa nivåer är inte så långt borta nu.

Det bör dock höjas en varningens finger att GBP också kan överraska positivt på lång sikt. Men för tillfället kvarstår brittiska risker medan EUR-specifika risker tycks ha sjunkit på senare tid. Valutaparet EUR/GBP, som uttrycker värdet på euron i termer av det brittiska pundet, är en viktig signal för valutamarknadens bedömning av eurons värde. Medan EUR/USD vanligtvis betraktas som den viktigaste barometern för euron, kan viktiga USD-trender förvränga perspektivet. Den amerikanska dollarn är fortfarande världens reservvaluta, medan euron faktiskt är en konkurrerande reservvaluta. USD tenderar att representera cirka 60 procent av de stora centralbankernas valutareserver, medan EUR representerar närmare 20 procent. Flera indikationer finns under de sista året att stormakter såsom Ryssland och Kina släpper dollarn, vilket kan gynna Euron.

GBP är också en reservvaluta för den delen då mycket brittiska pund innehas av centralbanker, men i mycket mindre omfattning. Baserat på senaste uppgifter från IMF utgjorde GBP-fordringar cirka 486 miljarder (i USD termer) av de totala tilldelade reserverna i stora centralbanker; cirka 4,4 procent (Q1, 2020). En tumregel har varit att GBP-reserver har representerat cirka 5 procent av valutareserven.

Därför, medan EUR/USD är viktigt, ger EUR/GBP oss en annan bild av euro-värdet som är “oberoende” av större förändringar i USD. Vi har sett en stor förskjutning i USD nyligen, med EUR/USD som rusat uppåt.

Brexit: En nyckelvariabel

I modern tid utgör Brexit en nyckelvariabel i ekvationen för EUR/GBP och övrig online trading. Snarare uppenbart, ju mer pessimistisk marknaden är på Brexit, kan EUR/GBP stiga (på grund av en svagare GBP). Detta kan inträffa tillsammans med en svagare EUR/USD, vilket kan hjälpa till att mildra EUR/GBP uppåt. Icke desto mindre förblir GBP förhållandevis flyktigt själv och sårbart för överraskningar. Till exempel är slutet av 2020 en viktig tidsfrist för Storbritannien att inrätta ett handelsavtal med Europeiska unionen. Det finns fortfarande en hög risk att inget avtal avtalas.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla EUR/GBP med CFD hos en valutamäklare du kan lita på. Skandinaviska, tech-proffs som skapat en enastående plattform. Se själv nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


En annan faktor, oberoende av Brexit och politisk instabilitet, är köpkraftsparitetens ekonomi. Detta är en ganska sofistikerad modell som hjälper till att bedöma värdet på valutor baserat på deras relativa köpkraft. Big Mac-indexet är en sådan modell, om än förenklad, som ser till priserna på McDonalds Big Mac-hamburgare i olika länder. Detta är en intressant modell eftersom priserna i teorin borde vara lika i olika geografier på grund av Big Macs relativa homogenitet internationellt. Om Big Mac-hamburgare kostar mindre i en geografi över en annan (som de gör i euroområdet kontra USA), skulle modellen föreslå att den aktuella valutan (i detta fall EUR kontra USD) är undervärderad.

Andra faktorer snedvrider värdet på PPP-modeller, till exempel den relativa lönen i olika länder. Till exempel, på en rå PPP-basis, ses den indiska rupien ofta som extremt undervärderad, men ändå är den inte så mycket undervärderad när vi anpassar oss för skillnader i BNP per capita (per person). En hamburgare kan vara mycket billig i Indien, men arbetarna betalas i genomsnitt mycket mindre. Vi måste redogöra för dessa skillnader.

På BNP-anpassad basis är euron i princip ganska värderad enligt Big Mac-indexet (i juli 2020), uppenbarligen övervärderat med 2%.

Euron är övervärderad med 14 procent i förhållande till det brittiska pundet

Samtidigt antyder Big Mac-indexet att euron är övervärderad med 14 procent i förhållande till det brittiska pundet. Detta är intressant eftersom vi kan förvänta oss att USD kommer att hitta en premie, kanske till och med på en BNP-justerad bas i förhållande till euron, på grund av USD:s antagna världsreservalutatestatus. Det faktum att euron är måttligt övervärderad på en BNP-justerad bas i förhållande till USD (dvs med 2% som ovan), och uppenbarligen övervärderat med 14% i förhållande till GBP (se nedan), tyder på en potentiell övervärdering av EUR i större utsträckning – åtminstone om man litar på priserna för hamburgare som indikator.


Betyg: 9.44/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Handla EUR med AvaTrade, en av de mest ansedda valutamäklarna. Allt på svenska, med bra support. Prova nu!

Riskvarning: 71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.


Men tack och lov är våra världsekonomier inte bara baserade på hamburgare. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tillhandahåller en bredare PPP-modell. Med hjälp av deras data jämförs priset på EUR/GBP i förhållande till årlig förändring av OECD:s PPP-implicerade kurs.

Som vi har förstått så har den allmänna riktningen över tid gynnat eurons styrka och faktiskt har EUR/GBP stigit över tid tillsammans med denna trend. Ibland har emellertid premien (eller rabatten) förändrats (i och utanför eurons fördel). Det är detta som försvårar att förutsäga valutor: massor av faktorer spelas, och även om PPP-modeller är användbara eftersom de kan ge oss en långsiktig partiskhet som stöds av grundläggande handelsfaktorer, är de fortfarande bara guider. Diagrammet nedan kartlägger den underförstådda EUR-premien (eller rabatten) i förhållande till GBP fram till slutet av 2019.

Motsäger Big Mac Index-modellen något

Från diagrammet ovan kan anta att euron fått lite stöd från marknaden. Det har handlat, till och med relativt GBP, till en rabatt (med avseende på dess PPP-värde). Naturligtvis verkar detta motsäga Big Mac Index-modellen något, även om Big Mac Index-uppgifterna är nyare (juli 2020) och riktningen för The Economists (över-) värdering av euron (relativt GBP) rörde sig nedåt till och med 2019 precis som vår OECD-modell verkar ha inneburit detsamma. Med andra ord, i riktning verkar dessa modeller vara i harmoni.

Och detta leder oss till en annan faktor: politisk stabilitet (eller brist på den). Marknaderna har historiskt sett vägt ner euron på grund av risken för ett EU-uppbrott. Men under senare tid är det Storbritannien som står inför risken för ett uppbrott, och mer allmänt kan detta förväntas påverka både EUR och GBP. Därför verkar det att sätta samman dessa två valutor att lägga mer risk på GBP (eftersom det är det mindre landet som ska förlora de omedelbara fördelarna med frihandelsområdet etc.).

Samtidigt har EU: s återhämtningsfond, effektivt inrättat som svar på COVID-19-krisen och dess efterverkningar, inlett planer för storskalig, gemensam utgivning av obligationer om 750 miljarder euro över fem år, som har beskrivits som potentiellt signalering av en ny era för Europa. I slutändan är detta nettopositivt för euron. Tyskland har under lång tid varit finansiellt försiktigt, vilket har medfört tyska obligationsräntor även under ECB: s inlåningsränta på -0,50 procent. Ökade utgifter, innebär potentiellt högre avkastning och framför allt en minskad risk för ett EU-uppbrott.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla med EUR/GBP hos Skilling, ett spännande och roligt valutapar. Supersnabba avslut. Prova nu!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.


Valutamarknaden har tvingats omvärdera euron

Med andra ord har marknaderna varit tvungna att omvärdera euron; en hausseartad euro på kort sikt betyder inte att marknaderna plötsligt nu ser euron som en paragon eller ett föredöme utan snarare att de EUR-specifika riskerna har fallit. När vi ser på OECD: s PPP-modellpris på cirka 0,9634 (från och med 2019) och återstoden av 2020 (särskilt när Brexit-tidsfristen närmar sig), finns det en stor sannolikhet för att EUR/GBP ska handla högre, närmare 0.9600.

EUR/GBP handlas för närvarande runt 0,90. Om Storbritannien kan lyckas navigera i sitt nyfunnna oberoende utan ett formellt EU-handelsavtal, så finns det över tiden en viss potential för EUR/GBP. Den senaste styrkan i EUR kontra USD och andra stora valutor bör fortsätta att spillas ut till EUR/GBP.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.