fbpx

Ludvig från Haninge

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 42 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
82% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Valutamarknaden är enorm och väldigt konkurrenskraftig, vilket är bra för dig som valutahandlare. Du får nämligen extremt bra villkor vid valutahandel, något som ofta inte kan sägas om andra instrument.

Det finns flera valutapar som svenskar kanske inte är så bekanta med. Idag ska Valutahandel.se gå igenom den tredje mest handlade valutan, japanska yen (¥).

Tidigare så har bland annat nummer 2 – euron – samt den 9:e mest handla valutan (Hong Kong Dollar) och den 20:e mest handlade valutan, brasilianska real (BRL), tagits upp.

För att effektivt kunna handla valuta på grundläggande basis måste traders vara kunniga när det gäller de stora utländska valutorna. Denna kunskap bör inte bara omfatta den aktuella ekonomiska statistiken för ett land utan också grunden för respektive ekonomi och de speciella faktorer som kan påverka valutorna, såsom inflation, råvaruhandel och råvarurörelser samt ränteförändringar.

Mynt nummer tre

En introduktion till Yen: Den 3:e mest handlade valutan

Blott sju valutor står för 83% av valutamarknaden, och den japanska yenen är en av de största valutorna när det gäller internationell handel och valutahandel. Yenen svarar för 17 procent av all valutahandel. Japan är en av de största ekonomierna i världen med en av de högsta BNP bland nationer; det är också en av de största exportörerna, i dollar termer. Det anses allmänt att den japanska yenen är den tredje mest omsatta valutan på Forex-marknaden efter dollarn och euron. Yenens valutakod är JPY och symbolen för ser ut så här: ¥.Japanska flaggor

Yenens popularitet innebär att den vanligtvis har goda handelsförhållanden till följd av dess höga likviditet – vilket kan inkludera lägre spreadar och snabbare exekvering. Det täcks också extremt bra i analys- och handelsprognoser, vilket skapar en mängd information som du kan använda för att komma igång.

Alla de stora valutorna på valutamarknaden har centralbanker bakom sig. När det gäller den japanska yenen är det Bank of Japan (BoJ). Liksom de flesta centralbanker i utvecklingsländerna har Bank of Japan ett mandat att agera på ett sätt som uppmuntrar tillväxt och minimerar inflationen, vilket lyckade valutahandlare givetvis håller koll på, tillsammans med övriga faktorer i guiden med gratis valutautbildning.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Upptäck trading med japanska yen. Sätt in VISA, Mastercard eller Swish. Testa Skilling nu!

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.


I Japan har emellertid deflationen varit ett ihållande hot under många år, och BOJ har följt en politik med mycket låga räntor i hopp om att stimulera efterfrågan och ekonomisk tillväxt. Vid olika tidpunkter under 2010-talet var de faktiska räntorna i Japan faktiskt negativa. Än idag så ligger räntan på -0.1% i Japan. Men landet förväntas få en trevlig tillväxt under 2021-22 och många investerare är redo att handla japanska yen. Du kan handla både USD/JPY eller EUR/JPY hos Skilling. Du kan vara igång på någon minut. Prova Skilling idag!

Tokyo: En översikt med skyline

Japans ekonomi

Japan har en av de största ekonomierna i världen, rankad på tredje plats när det gäller bruttonationalprodukt (BNP) och femte plats för export. Landet är mest känt för sin produktion av konsumentelektronik, bilar och teknik. När det kommer till den japanska elektronikindustrin så känner du säkert till bolag såsom Sony, Canon, Fuji Electric, Sharp, Nintendo, Panasonic, Hitachi och Toshiba – som alla tillhör de världsledande inom sin sektor, från kameror till tv-spel eller skrivare.

När det kommer till bilar så är Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Suzuki och Lexus några av bilmärkena som exporteras över hela världen från Japan.

Bank of Japan kontrollerar den japanska yenen och agerar för att uppmuntra tillväxt och hålla inflationen i schack. Landet har emellertid upplevt låga ekonomiska tillväxttakt sedan 1990, då aktie- och fastighetsmarknaderna kollapsade.

Som ett resultat har Japan haft nästan 25 år av finanspolitiska stimulanspolitik för att starta ekonomin, vilket gör deflationen till en konstant källa till oro kring Yen. För att öka efterfrågan på sin valuta eftersträvade BOJ låga räntor – till och med negativa realräntor – under 2010-talet, men detta hade liten inverkan på den ekonomiska tillväxten. Japans BNP steg inte med mer än 2,1% mellan 2011 och 2019.

Denna period med låg ekonomisk tillväxt förvärrades ytterligare av COVID-19-pandemin, som tog sitt prägel på Japans tillverknings- och turistindustri under de första månaderna 2020. Japans ekonomi krympt bara med 8,2% av andra kvartalet 2020. Men i november 2020 resulterade en ökning av den globala efterfrågan på bärbara datorer och kommunikationsutrustning – tillsammans med en mega-handelsavtal mellan det asiatiska blocket – att Japans BNP växte med 5%. Det här är den snabbaste tillväxttakten för Japan.


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: En snabbväxande ekonom och en valuta som många handlar och följer. Prova 10+ valutapar med JPY hos Capital idag!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Ekonomin bakom yenen

Den japanska ekonomin har några speciella och märkliga attribut som yenhandlare behöver förstå. För det första, trots sin storlek, har Japan haft en avsevärd brist på tillväxt sedan kollapsen av dess aktie- och fastighetsbubblor 1990. Författare hänvisar ofta till de efterföljande åren som ett “förlorat decennium” i Japan på grund av denna anledning. Sedan dess har tillväxten sällan överstigit 2% i Japan mellan 2001 och 2011 och minskade 29% från 2012 till 2015. Japan har faktiskt upplevt deflation under mycket av de senaste 20 åren.

För det andra är Japan också en av de äldsta stora ekonomierna i världen och har en av de lägsta fertilitetsnivåerna. På grund av detta började Japan, som en gång var ganska stängt för invandring, nyligen öppna sina gränser för utländska arbetare för att hantera brist på arbetskraft

Slutligen är Japan också en avancerad ekonomi med en välutbildad arbetskraft. Även om industrier som varvsindustrin något har migrerat till länder som Sydkorea och Kina, är Japan fortfarande en ledande tillverkare av konsumentelektronik, bilar och tekniska komponenter. Detta har lämnat Japan med betydande exponering för den globala ekonomin.

Mt Fiji, Japan

Yenens historia

Historiskt sett skulle alla de feodala regionerna i Japan ge ut sina egna valutor som hade helt andra valörer. Detta system togs bort 1871, och sedan introducerades japansk yen först som den nya decimala valutan. Emellertid behöll de regionala makterna fortfarande rätten att trycka sin egen valuta fram till 1882 då BoJ infördes för att kontrollera penningmängden.

Efter andra världskriget, när den japanska valutan förlorade det mesta av sitt värde, var yenkursen kopplad till den amerikanska dollarn till 360 yen per USD. Systemet med fast valuta avskaffades så småningom 1971 och yenen blev fritt flytande. Valutans värde sjönk efter denna punkt och lyckades bara nå en topp av 271 per USD 1973.

Efter kollapsen på aktie- och bostadsmarknaden på 1990-talet har den japanska regeringen försökt hålla värdet på yenen låg för att förbli konkurrenskraftig utomlands. Men den finansiella krisen 2008 vänt på deflationsvågen och ledde till behovet av att uppdatera den japanska yenen.

Yenen som vi känner den idag introducerades 2009 som en del av en moderniseringspolitik från regeringen. Regeringen är fortfarande känd för att ha ingripit på valutamarknader, även om den inte har gjort det sedan 2011.

Vad styr kursen på yenen

Det finns flera teorier som försöker förklara valutakurser. Köpkraftsparitet, ränteparitet, Fisher-effekten och betalningsbalansmodellerna förklarar alla “rätt” växelkurs, baserat på faktorer som relativa räntor, prisnivåer och så vidare. I praktiken fungerar inte dessa modeller särskilt bra på den verkliga marknaden – de verkliga marknadens växelkurser bestäms av utbud och efterfrågan, vilket inkluderar en mängd olika marknadspsykologiska faktorer.

Stora ekonomiska data inkluderar publiceringen av BNP, detaljhandel, industriproduktion, inflation och handelsbalanser. Investerare bör också notera informationen om sysselsättning, räntesatser (inklusive planerade möten i centralbanken) och det dagliga nyhetsflödet. naturkatastrofer, val och ny regeringspolitik kan alla ha betydande effekter på växelkurserna.

När det gäller Japan- och yenhandlare är Tankan-undersökningen särskilt anmärkningsvärd. Många länder rapporterar information om företagens förtroende, och Tankan är en kvartalsrapport som publiceras av Bank of Japan. Tankan ses som en mycket viktig rapport och rör ofta handel med japanska aktier och yenen.

I många avseenden bedriver BoJ-policyer handel över hela världen. Carry trading avser att låna pengar i en miljö med låg ränta och sedan investera dessa pengar i tillgångar med högre avkastning från andra länder. Med en uttalad politik om nästan noll räntor har Japan länge varit en viktig kapitalkälla för den handeln. Det betyder dock att samtal om högre räntor i Japan kan skapa krusningar över valutamarknaderna.

Unika faktorer för den japanska yenen

Medan BoJ har upprätthållit låga räntor sedan Japans fastighetsbubbla kollapsade, har banken också varit inblandad i valutainterventioner – genom att sälja yenen för att hålla den japanska exporten mer konkurrenskraftig. Detta ingripande har haft politiska konsekvenser tidigare, så banken är relativt tveksam att ingripa på valutamarknaderna.

Japans handelsbalans påverkar också BoJ-politik och valutakurser. Japan har historiskt haft stora handelsöverskott, men mycket stora offentliga skulder och en åldrande befolkning. En stor andel av den skulden hålls dock inhemskt, och japanska investerare verkar vara villiga att acceptera låga avkastningar.

Medan Japan har mycket höga skuldnivåer tenderar traders att vara mer bekväma med Japans skuldsaldo. Dessutom balanserar handelsmän ofta Japans höga skuldnivå med det vanliga höga handelsöverskottet, även om devalveringen av dollarn och yenens “safe haven” -status har lett till att den japanska valutan blivit så starkt att det hotar själva handelsöverskottet det gör det attraktivt. Faktum är att de under det senaste decenniet har kännetecknat en allt större underskott.

Valutaintervention

BoJ har kontinuerligt sålt yenen för att hålla valutans värde lågt och göra exporten konkurrenskraftig globalt. Den japanska regeringen har inte ingripit på valutamarknaden sedan 2011 – när en tsunami och jordbävning skickade yenen till 75 per dollar. Coronaviruspandemin orsakade emellertid att Yen uppfattades som en safe haven, vilket såg att valutan nådde 100 yen/dollar-priset några gånger under 2020. Den japanska regeringen har sagt att 100 yen per dollar är när de skulle överväga att gå in igen.

Populära japanska valutapar ihop

Det finns tre lite större valutapar mot yenen, vilka beskrivs nedan:

USD / JPY

USD/JPY är kombinationen som representerar värdet av den amerikanska dollarn gentemot den japanska yenen – ofta kallad ‘The Gopher'. Det är den näst mest omsatta valutaparningen i världen – efter EUR/USD.

Paret visar hur många yen du behöver för att köpa en amerikansk dollar. Till exempel, om den aktuella växelkursen var 103,60, skulle du behöva 103,60 JPY för att köpa en enhet USD. Men var kan man med fördel handla USD/JPY då? Lägst spread för USD/JPY har AvaTrade. Du kan själv handla med minimal spread efter du har registrerat dig på AvaTrade.


Betyg: 9.44/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Lägst spread för privatpersoner. Prova USD/JPY trading hos AvaTrade!

Riskvarning: 71% av icke-professionella investerarkonton förlorar pengar när de handlar hos AvaTrade.


Den bästa tiden på dagen att handla USD/JPY-paret är när sessionerna i London och New York är öppna – mellan 07:00 och 11:00 EST. Detta beror på att den högre handelsaktiviteten ofta leder till stramare spreadar och ökad volatilitet.

EUR/JPY

EUR/JPY är kombinationen för euron mot den japanska yenen. Det visar hur många yen du behöver för att köpa en euro. Det är det sjunde mest populära valutaparet på marknaden och utgör cirka 3% av valutatransaktioner över hela världen. Paret upplever ofta volatilitet, vilket kan ge handelsmöjligheter för kortvariga spekulanter.

EUR/JPY-paret är mest volatilt under de asiatiska och europeiska sessionerna, särskilt mellan 2:30 och 10:30 EST. Det finns bara en tidsram på två timmar när de två marknaderna överlappar varandra, och även om detta normalt ökar aktiviteten är det inte alltid fallet med de euro-asiatiska marknaderna. Ofta är det en av de långsammaste delarna av handelsdagen.

GBP / JPY

GBP/JPY är kombinationen för det brittiska pundet mot yenen. Det kallas vanligtvis ‘Geppy', ‘Beast' eller ‘Dragon', till stor del för att det är ett extremt volatilt par som är bäst att närma sig med försiktighet. Geppys volatilitet gör den riskabel men också extremt populär.

Handel med GBP/JPY rekommenderas ofta inte för traders som just börjar på sina valutaresor, men för dem med lämplig expertis och riskhantering på plats kan paret ge en rad möjligheter. GBP/JPY har varit känt för att röra sig i genomsnitt 150 punkter per dag, vilket innebär att en stop loss måste ställas in tillräckligt bred för att inte avsluta en trade för tidigt.

Skillnaden mellan räntorna i Storbritannien och Japan, med den tidigare mycket högre än den senare, gör också GBP / JPY till en extremt vanlig carry trade.

Den bästa tiden på dagen att handla GBP/JPY är kring viktiga ekonomiska utsläpp, som är kl 01:30, 02:00, 08:30 och 10:00 EST, och när de asiatiska och europeiska sessionerna överlappar mellan 00:00 och 03:00 EST.

Börja handla den japanska yenen

Du kan handla den japanska yenen mot andra större valutor som US-dollar, euro, brittiska pund och australiska dollar, samt 80+ andra par, via CFD. Ta ställning till om valutapriserna kommer att stiga eller falla i framtiden utan att behöva köpa den underliggande tillgången.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Kom igång med yen trading genom en svensk valutamäklare, som är enkel, transparent och intuitiv. Prova Skilling idag

Riskvarning: 82% av retail kunder förlorar pengar.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2023 www.valutahandel.se All Rights Reserved.