fbpx

Greger från Malmö

Registrerade sig hos valutamäklaren CEX för 7 minuter sedan.

» Prova CEX du med.
Som vanligt ska man aldrig riskera pengar man inte har råd att förlora.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Den starka svenska kronan steg med 13,8 procent under 2020, vilket gjorde att den var den valuta som utvecklades bäst av världens 36 största valutor. Mot TRY så ökade SEK över 50%, mot Rubeln drygt 30% och vi såg även en uppgång mot många andra valutor som kronan stärktes mot.

Uppgången skedde från en svag start, och beror till viss del att svensk ekonomi klarat av Coronakrisen relativt bra.

Sedan Valutahandel's tidigare SEK rapport som skrevs i juli 2020, så har det funnits mycket mer att hämta för SEK mot dollarn det sista halvåret. Sedan den 8:e februari i år då valutahandel med USD/SEK och dess stöd och motståndsnivåer togs upp, så har kronan stärkts ytterligare. Men vad är förväntansbilden för SEK's under 2021?

Räntepolitik och svensk exportindustri

I december 2019 övergav den svenska Riksbanken minusräntan. Riksbankens hemsidaUnder 2020 har vi sett hur en stor del av världens länder valt att gå den motsatta vägen och övergå till negativa räntor i syfte att stimulera sina ekonomier. Att den svenska Riksbanken har gått tvärsemot världens centralbanker har gjort att internationellt kapital köpt både svenska kronor och svenska tillgångar som fastigheter och aktier i en ”flight to quality”.

Att kronan stärks gynnar traditionellt importen och slår mot exportindustrin, även om den effekten ännu inte varit särskilt stor ännu eftersom den svenska tillväxten fortfarande är stark. Det är emellertid viktigt att ha kontroll på detta eftersom det kan komma att leda till en svagare utveckling för den svenska exportindustrin och en återgång till negativa räntor.

En alltför stark krona leder till billigare import vilket gör att Riksbankens inflationsmål om två procent inte uppfylls. I november 2020 var denna endast 0,2 procent. En starkare krona i kombination med en låg inflation kan komma att leda till en alltmer fientlig Riksbank som tvingas agera hårdare för att bromsa den apprecierande kronan. Tips: Trading med SEK kan med fördel göras på Capital, som har en otroligt användarvänlig sajt för valutahandel. Prova själv registrera dig hos Capital idag!


Betyg: 6.44/10
Minsta insättning: EUR250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Handlar Du safe heaven valutor såsom EUR, NOK eller YEN när kronan är stark? Snabba avslut, med ett klick. Prova Capital idag!

Riskvarning: 84% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna provider.


Analytikers utsikter för kronan: 85% handel med Europa

Under 2021 spås den svenska kronan att fortsätta stärkas ytterligare. SEB tror att vi till sommaren ser att en euro kommer att kosta 9:90, och en dollar 7:80, jämfört med dagens nivåer på 10.03 för EUR/SEK och 8.3 för USD/SEK. Riksbankens försiktiga prognos om kronan förutspår en förstärkning på drygt 5-6% under 2021-22.

Valutahandel.se blir dock verkligen inte förvånade om svenska kronan överträffar prognoserna och blir ännu starkare någon gång under 2021-22. Det bör noteras att kronan fortfarande är i en positiv trend, även om det på sikt kan bli jobbigare för svensk export på grund av detta. Drygt 85% av Sveriges handelspartners finns i Europa, medan endast 8% återfinns i Asien och 7% i Nordamerika. När det är risk-off på marknaden, så brukar folk fly svenska kronor. Men när risknivån är hög, så brukar kronan gå bra.

Hur har det då gått 2021?

Covid-19 släpper inte taget. Den utdragna smittspridningen och försenade vaccinleveranser har gjort att återhämtningen i den svenska ekonomin förblir dämpad. I en nyligen publicerad konjunkturprognos från SBAB framgår att banken tror att vi kommer att få se hur antalet konkurser ökar i spåren av den långdragna smittspridningen. Addera en påskyndande strukturomvandling, en svagt stigande inflation samt en stigande Bruttonationalprodukt orsakad av konsumtion.

Det skall här beaktas att hushållens konsumtion minskade med 6,3 procent i december 2020 jämfört med samma månad föregående år. Trots den kraftiga minskningen var nedgången ännu djupare under april, maj och juni under 2020.

I både april och maj 2020 föll konsumtionen med omkring 10 procent. I december var nedgången något mindre, -6,3 procent, men ändå betydande. Konsumtionen har utvecklats olika inom olika områden.

Ett fåtal branscher har dock delvis gått mot strömmen. Till exempel ökade hushållens konsumtion inom branschgruppen ”Detaljhandel, brett sortiment mest livsmedel o dryck” med 1 procent i december. Betyder det att svensken lagt allt mer pengar på mat och dryck, eller var det endast en tillfällighet att julhelgen ligger i december?

Det skall även betänkas att tillväxten inte var så stark. Sveriges ekonomi växte med 0,5 procent fjärde kvartalet 2020, säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det visar SCBs BNP-indikators tidiga sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2019 minskade BNP med 2,6 procent.

SBAB skriver att det är just konsumtionen från hushållen som bidragit till att vi ser en BNP-tillväxt, därefter kommer näringslivets investeringar. SBAB tror, precis som många andra att vi ser en fortsatt låg inflation och att den svenska Riksbanken, precis som många andra, väljer att inte höga reporäntan de kommande åren. Att behålla räntorna låga är ett sätt för världens centralbanker att erbjuda stimulansåtgärder och tvinga fram en tillväxt i den egna ekonomin.

BNP-tillväxten spås öka med 2,8 procent i år

SBAB räknar med att den svenska bruttonationalprodukten ökar med 2,8 procent i år och 3,2 procent nästa år, det vill säga 2022. Under 2020 tros tillväxten i den så kallade Eurozonen med vilken Sverige handlar mycket, ha minskat med drygt 7 procent. Globalt spås världens ekonomier ha minskat med 4 procent det sista året.

SBAB tror att arbetslösheten väntas stiga från 8,5 procent 2020 till 8,8 procent i år, för att därefter sjunka till 8,2 procent 2022. Andra aktörer tror emellertid att sena leveranser av vaccin kommer att ha en långdragen effekt på det svenska näringslivet, och att det riskerar att slå ut de svagaste företagen som inte har tid att vänta på en förbättring i andra länders ekonomi.

SBAB skriver att banken tror att KPI-inflationen väntas stiga från 0,5 procent 2020 till 1,2 procent i år och 1,4 procent 2022. Först 2024 väntas inflationen nå Riksbankens mål om 2 procent. Å andra sidan är det risk för att bostadspriserna, som inte ingår i inflationsmålet, kommer att driva upp kostnaderna för svensken. SBAB noterar samtidigt att osäkerheten om bostadsprisernas utveckling är mycket stor framöver. Enligt prognosen, som är ”mycket osäker, ökar bopriserna med mellan 5 och 6 procent i år, men sett till prognosen för boräntorna och hushållens inkomster borde bopriserna öka ”betydligt mindre”. Å andra sidan, alla som har följt bostadsmarknaden, både sedan Corona startade, och sedan ett årtionde tillbaka vet att den svenska bostadsmarknaden följer sina egna regler och inte avstannar mer än kortvarigt. Att stanna är aldrig bra. Passa istället på att ta tillvara på alla möjligheter i marknaden. Missa in kryptohandel när folk räds centralbankerna. Handla aktier provisionsfritt hos eToro idag!


Betyg: 9.5/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Handla aktier, krypto och valutor med flexibel hävstång som CFD. Enormt användarvänlig plattform. Testa eToro nu!

Riskvarning: 81% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.


Coronaparadoxen

”Det som skulle kunna kallas coronaparadoxen i bostadspriserna ser ut att ha fortsatt i början av året. Trots en svag svensk ekonomi och hög arbetslöshet bidrar det ökande intresset för att bo ändamålsenligt under pandemin till bostadspriser som stiger mer än vad fundamentala faktorer som boräntor och hushållsinkomster motiverar. Det återstår att se i vilken utsträckning detta förändrade konsumtionsmönster består när pandemin klingar av”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.

Chefekonomen påpekar att det kraftigt ökade intresset för bostäder under pandemin kan leda till en ännu större prisuppgång än i prognosen, men också lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. ”En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor värd att beakta”, säger Robert Boije.

SBAB räknar också med att antalet påbörjade bostäder kommer att falla med omkring 4.000, till drygt 46.000, i år till följd av att antalet bygglov föll kraftigt under förra året. Vi tror snarast att det öakde intresset för bostäder, framförallt litet större sådana med trädgård, eller nära till naturen, kommer att leda till ett ökat antal bygglov och i förlängningen ytterligare påbörjade bostäder.

Som ett exportberoende land är en framtida återhämtning i Sverige därmed inte enbart beroende av hur smittspridningen utvecklas inom landet utan också hur det går för ekonomierna i vår omvärld. Därmed är den svenska kronan just nu att betrakta som ett derivat på den globala ekonomin. Går resten av världen bra kommer den svenska kronan att stärkas, vilket kan komma att drabba Sverige negativt. Just det, en för stark krona kommer att drabba de svenska företagen eftersom Sverige är en exportberoende ekonomi. Det bästa för den svenska ekonomin och den svenska kronan är således en kontrollerad återhämtning. En annan sak som är bra att kontrollera är sin trading. Hos Skilling kan du just nu handla aktier med noll avgifter, även vid hävstång.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Trada USD hos en ledande plattform. Kom igång från med Skilling redan idag!

Riskvarning: 71% av retail kunder förlorar pengar.Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.