fbpx

Alvin från Stockholm

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 15 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
80% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Planerar du att handla valuta? Om du gör det är en av de saker som kan hjälpa dig att hitta under- eller övervärderade valutakurser om du känner till sambandet mellan växelkurserna och BNP. Detta beror på att i många fall högre eller lägre BNP än väntat, eller ändringar i förväntningar, kan ha en direkt inverkan på räntorna och all valutahandel.

Låt oss ta ett exempel: Rapporter om att Storbritanniens ekonomi expanderade 1,0% under tredje kvartalet (och inte 0,6% enligt tidigare prognos) fick omedelbart pundet att stiga, vilket gynnade människor som planerade att sälja sterling mot andra valutor i realtid. Så hur fungerar förhållandet? Här går vi igenom sambandet mellan BNP och valutahandel på djupet och berättar även har det kan inverka på växelkurserna.

Påverkar växelkursen BNP?

Det första att notera är att växelkursen i sig inte påverkar BNP. Om till exempel pundet klättrar till 1.30 mot euron skulle det inte bara öka BNP eller hjälpa Storbritannien att växa i snabbare takt. Faktum är att förhållandet verkligen är motsatt. Mer än växelkursen påverkar BNP, så påverkar BNP växelkursen. Därför kommer rapporter om att Storbritannien expanderade mer än prognosen under tredje kvartalet hjälpte pundet, men det motsatta skulle inte vara sant.

Fartyg som exporterar

Exporten påverkas dock av växelkursen

Det finns dock ett undantag jag kan tänka mig från regeln att valutakurser inte påverkar BNP, och det gäller internationell handel. Ifall ett lands valuta försvagas tenderar det att exportera mer till andra länder. Det innebär i sin tur att landet producerar mer, vilket ökar dess BNP. På detta sätt kan en försvagad växelkurs ha en indirekt positiv effekt på rikedomen. Men det här är lite invecklat.

Fungerar denna idé i praktiken?

I själva verket är det något som utövas allmänt över hela världen, även om resultaten har blivit blandade. Bank of England har till exempel inlett en offentlig politik för att försvaga pundet i avsikt att öka exporten och därmed hjälpa BNP. Det är en liknande historia i både USA och Japan. Har det fungerat? I själva verket nej, med tanke på att inget av dessa länder hittills har upplevt en tillverkningsboom, knuten till en plötslig ökning av utländsk efterfrågan.

Hur påverkar allt detta dig?

Om du tänker byta valutor är det bara några saker du behöver tänka på när det gäller växelkurser och BNP. Det är det här. God BNP kommer i allmänhet att stärka det berörda landets valuta. Om Storbritannien expanderar i bra takt kommer pundet att stärkas. Om det expanderar mindre övertygande, eller till och med kontrakt, kommer sterling att falla. Därför, om du tänker byta sterling mot andra valutor, är bra BNP något att se upp för!

I vanliga fall anser vi att det är bättre att jämföra siffrorna med sina motsvarigheter året innan. I detta fall har emellertid Coronapandemin ställt till det, varför det innebär att det ger en bättre jämförelse med det andra kvartalet 2020.

Eurozonens ekonomi växte med 12,6 procent under de tre månaderna som slutade i september 2020, och återhämtade sig från en rekordnedgång på 11,8 procent under föregående period och jämfört med tidiga uppskattningar av en uppgång om på 12,7 procent.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Proffsigt trading på svenska med EUR och USD. Starta med Skilling idag!

Riskvarning: 80% av retail kunder förlorar pengar.


Det var den kraftigaste expansionstakten sedan 1995, uppmuntrad av en återhämtning i aktivitet och efterfrågan när lockdowns infördes för att innehålla spridningen av coronaviruspandemin gradvis upphävdes.

Alla större ekonomier i regionen uppvisade rekordhöga BNP-expansion: Frankrike (18,2 procent mot -13,7 procent under andra kvartalet); Spanien (16,7 procent mot -17,8 procent); Italien (16,1 procent mot -13,0 procent); och Tyskland (8,2 procent mot -9,8 procent).

Förra året minskade BNP med 4,4 procent, vilket minskade från en rekordminskning på 14,8 procent under andra kvartalet.Eurozonens ekonomi växte med 12,6 procent under de tre månaderna till september 2020, och återhämtade sig från en rekordnedgång på 11,8 procent under föregående period och jämfört med tidiga uppskattningar av ett förskott på 12,7 procent.

Kina

Den kinesiska ekonomin växte med säsongsjusterade 2,7 procent jämfört med kvartalet under de tre månaderna till september 2020, efter en uppjusterad uppgång på 11,7 procent under föregående kvartal men under marknadsförväntningarna om en expansion på 3,2 procent. Läs mer om hur kinesiska yuan sticker ut inom den exotiska valutahandeln.

Brexit EU flygplats

UK

Storbritanniens bruttonationalprodukt krympte med 9,6 procent jämfört med föregående år under tredje kvartalet 2020, efter en rekordminskning på 21,5 procent under den föregående tremånadersperioden och jämfört med marknadsförväntningarna på en nedgång på 9,4 procent visade en preliminär uppskattning.

Ekonomin började återhämta sig när restriktionerna för rörelse lindrades under juni, juli, augusti och september. Hushållens konsumtion minskade med 12,7 procent (mot -26,2 procent under andra kvartalet) och fasta investeringar minskade med 12,2 procent (mot -22,6 procent under andra kvartalet). Samtidigt minskade de offentliga investeringarna med 10,9 procent (jämfört med -17,8 procent under andra kvartalet) medan den externa efterfrågan netto bidrog positivt till BNP då exporten minskade mindre än importen.

Nu går Storbritannien åter in i lock down, samtidigt som dagen när landet lämnar den europeiska unionen närmar sig allt mer. De flesta bedömmare är av den åsikten att Storbritannien kommer att lämna EU, frågan är bara hur. Kommer den att bli en hård eller en mjuk övergång? Kommer Storbritannien att lämna med ett handelsavtal eller kommer landet att drabbas av hårda tullar? Utan ett avtal, om än ett dåligt sådant, ser förutsättningarna för den brittiska ekonomin dåliga ut. Läs vår artikel om 5 möjligheter och risker vid trading inför Brexit.
Sugen på trading med GBP? Börjar med ett gratis demkonto för att känna efter och lära dig. Du kan smidigt handla GBP med snabba avslut hos Skilling.

Tyskland

Tysklands bruttonationalprodukt ökade med rekordartade 8,2 procent under de tre månaderna till september 2020. Tyskland försökte återhämta sig från den historiska nedgången på 9,8 procent landet såg under det andra kvartalet 2020. Den tyska bruttonationalprodukten slog därmed marknadskonsensus på 7,3 procent enligt en en preliminär uppskattning.

Expansionen stöddes av en återhämtning i hushållens konsumtion, starka fasta investeringar i maskiner och utrustning och en kraftig ökning av exporten. Förra året minskade ekonomin med 4,3 procent under tredje kvartalet, vilket minskade från en rekordminskning på 11,3 procent under föregående period. Ekonomin var också 4,2 procent mindre jämfört med fjärde kvartalet 2019, kvartalet före koronaviruspandemin. Under tiden har Tysklands regering reviderat upp sin BNP-prognos för 2020. Analytikerna förväntar sig nu att ekonomin krymper med 5,5 procent, jämfört med en initial uppskattning på 5,8 procent, innan den återhämtade sig med 4,4 procent 2021.

Andra EU länder

Sveriges bruttonationalprodukt ökade med 4,3 procent under de tre månaderna till september 2020 och försökte återhämta sig från den historiska nedgången på 8,6 procent under andra kvartalet 2020, visar en preliminär uppskattning. Uppgången innebär att den svenska ekonomin har återhämtat sig ungefär hälften av den kraftiga nedgången under andra kvartalet, främst på grund av stigande varuexport. Förra året minskade ekonomin med 3,5 procent under tredje kvartalet, vilket minskade från en rekordminskning på 8,2 procent under föregående period.

Italiens bruttonationalprodukt ökade med rekordartade 16,1 procent under de tre månaderna fram till september 2020 och steg tillbaka från en aldrig tidigare skådad minskning med 13 procent under föregående period och slog marknadskonsensus på 11,2 procent, visar en preliminär uppskattning.

Tillväxten var bred, med industri, tjänster och jordbruk som alla visade en ökning av produktionen. På årsbasis krympte BNP 4,7 procent efter en nedjusterad nedgång på 17,9 procent under andra kvartalet. Rom hade förväntat sig att tillväxten skulle fortsätta under fjärde kvartalet men detta hotas nu av en återuppkomst av Coronaviruset som har tvingat regeringen att införa nya begränsningar för affärer. ISTAT sa att om BNP skulle vara platt kvartal mot kvartal under de tre sista månaderna av året, skulle BNP för helåret sjunka 8,2% jämfört med 2019.

Spaniens ekonomi växte med 16,7 procent jämfört med kvartalet under de tre månaderna till september 2020, det mesta sedan jämförbara poster började rapporteras 1995 och jämfört med en rekordminskning på 17,8 procent under föregående period, visar en preliminär uppskattning. BNP-avläsningen slog också marknadsförväntningarna om en expansion på 13,5 procent, eftersom efterfrågan och aktiviteten återhämtade sig efter att de restriktiva åtgärderna under sommaren hade minskat. Hushållens konsumtion ökade med 20,7 procent (mot -20,4 procent under andra kvartalet) och fasta investeringar ökade med 19,9 procent (mot -22,1 procent under andra kvartalet).

Dessutom ökade de offentliga utgifterna med 1,1 procent (mot 0,3 procent under andra kvartalet) och den externa efterfrågan bidrog positivt till BNP då exporten ökade mer än importen. Ändå, jämfört med föregående år, minskade ekonomin med 8,7 procent, jämfört med en rekordminskning på 21,5 procent under föregående period och lämnade den spanska ekonomin 9,1 procent under nivåerna före pandemin.

Polens bruttonationalprodukt expanderade med rekordartade 7,7 procent jämfört med kvartalet under de tre månaderna till september 2020, vilket återhämtat sig från en historisk minskning på 8,9 procent under andra kvartalet, och jämfört med marknadens förväntningar på ett förskott på 8 procent visade preliminära uppskattningar.

USA

Den amerikanska ekonomin har växt med imponerande 33,1% på årsbasis under Q3, 2020. Detta var en bra bit över prognoserna och räknas som Amerikas största expansionen någonsin. Det bör dock inte glömmas bort att detta kom efter ett rekordstort fall på 31,4% under det andra kvartalet.

Personliga utgifter ökade och var den främsta drivkraften för tillväxten, hjälpt av kontroller och veckovisa arbetslöshetsförmåner från den federala CARES Act.

Tillväxten återspeglar också ökade investeringar i privata inventeringar, export, fasta investeringar i utlandet och fasta investeringar i bostäder som delvis kompenserades av minskningar i federala statliga utgifter (vilket återspeglar färre avgifter som betalas för att administrera Paycheck Protection Program-lån). Du kan följa USD och dess utveckling hos oss här.

Den amerikanska bruttonationalprodukten ligger dock fortfarande 3,5% under dess nivå före pandemin och utsikterna för Q4 och 2021 är fortfarande osäkra eftersom pandemin är långt ifrån kontrollerad och ett vaccin inte är klart ännu. Av mer än 22 miljoner jobb som förlorades i mars och april återhämtades endast cirka 11,3 miljoner hittills medan en ny stimulansräkning inte har godkänts ännu. Det råder även en stor osäkerhet kring den politiska situationen i USA. Många är därför inne och handlar USD/EUR just nu. Prova själv med NAGA nu!

Australien

Den australiensiska ekonomin krympte med sju procentenheter jämfört med kvartalet under de tre månaderna till juni 2020, efter en nedgång på 0,3% under föregående period och sämre än marknadens prognos om ett fall på 5,9%.

Det var den andra kvartalet i följd som den australiensiska bruttonationaloprodukten faller och den skarpaste som noterades, när Australien gick in i den första lågkonjunkturen på 30 år då COVID-19-krisen tog ekonomiskt mycket. Hushållens konsumtion sjönk (-12,1% jämfört med -1,2% under första kvartalet) och den fasta bruttoinvesteringarna krympte i den brantaste takt sedan fjärde kvartalet 2000 (-4,9% mot -0,5%).

Varulager minskade också med 4 085 miljoner AUD efter en minskning på 1 261 miljoner USD under första kvartalet, ledd av handel och tillverkning. Däremot ökade de offentliga utgifterna mest sedan fjärde kvartalet 1995 (2,9% mot 2,1%), som svar på viruschockerna. Exporten minskade (-6,7% mot -4,4%) medan importen föll snabbare (-12,9% mot -6,7%). Du kan hålla koll på fakta och realtidskurser för AUD här.

På produktionssidan minskade de flesta sektorer utom gruvdrift, ekonomi och försäkring, offentlig förvaltning och utbildning. Under året till andra kvartalet krympte ekonomin 6,3% efter en nedgång på 0,3% under första kvartalet. Den bästa sajten för trading med AUD är IG, som vi har en omfattande recension utav. Prova själv IG här!

Skilling registrering

Japan

Den japanska ekonomin avancerade med 5 procent under det tredje kvartalet 2020. Det är delvis en återhämtning från en rekordnedgång på 8,2 procent under föregående period, det vill säga det andra kvartalet 2020. slog marknadskonsensus på 4,4 procent, visar en preliminär uppskattning.

Detta var den första kvartalsvisa tillväxttakten på ett år, eftersom aktiviteten och efterfrågan återhämtade sig från den allvarliga skada som COVID-19-krisen orsakade. Den privata konsumtionen ökade för första gången på fyra kvartal (4,7 procent mot -8,1 procent under andra kvartalet), medan investeringarna minskade i en mjukare takt (-3,4 procent mot -4,5 procent).

Dessutom ökade den externa nettoefterfrågan 2,9 procentenheter till BNP då exporten ökade för första gången på tre kvartal (7 procent mot -17,4 procent) medan importen rasade (-9,8 procent mot 2,2 procent). På årsbasis växte ekonomin med 21,4 procent under tredje kvartalet, efter ett rekordfall på 28,8 procent under andra kvartalet. Du kan följa valutahandels rapportering av JPY här. Alternativt, prova med Skilling om du vill handla med yen!

Vilka länders valutor kan gynnas av stark BNP ökning Q3?

Även om antalet Coronavirusfall har börjat stiga när länderna öppnat upp igen ser den globala ekonomin ut att återgå till tillväxt 2021 efter årets branta nedgång.

Sedan osäkerheten kring pandemiutbrottet har vi lärt oss mycket både om intensiteten i denna chock och om vår förmåga att hantera den. En sak var tydlig då och är ännu tydligare nu: detta är en kris som ingen annan! Det finns ingen verklig grund för jämförelse för den fullständiga kollapsen i den ekonomiska aktiviteten som tillfälligt utvecklades på ett ögonblick.

Men vi har inte heller sett ett politiskt svar så snabbt, så kraftfullt och så väl samordnat, inte bara över monetärt och fiskalt men också runt om i världen. Det räcker ändå inte för att förhindra en direkt minskning av den globala BNP i år. Vissa länder som till exempel Japan, projicerade redan lågkonjunkturer i Japan vilket även gällde vissa europeiska ekonomier.

Den dystra verkligheten har sedan dess blivit den oundvikliga slutsatsen nästan över hela linjen. Som viruset sprids globalt, även tillväxtmarknader som vid ett tillfälle ansågs osannolikt till stora lockdowns har sedan tvingats att anta dem, Indien är ett exempel på detta. De resultatet är färre dödsfall, men till en enorm ekonomisk kostnad. Faktum är anledningen till att det globala ekonomiska resultatet är avgörande sämre i år än även under den så kallade Finanskrisen 2007/2008 har mycket att göra med bristen på motståndskraft på tillväxtmarknader. Kina hade varit ett tillväxtankare för världsekonomin i den senaste globala lågkonjunkturen, men den kan inte spela den rollen idag. Det är dock en av de mycket få ekonomier som sannolikt kommer att notera en blygsam positiv tillväxt under 2020.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 1200 kronor
Beskrivning: Handla exotiska valutor hos Skilling. Prova själv Skilling idag!

Riskvarning: 80% av retail kunder förlorar pengar.


Hur är utsikterna för Q4?

Vissa kommentatorer förutspådde att det skulle ta flera år för ekonomin att återhämta sig till samma nivå som innan pandemin. Ett par månader senare blev många experter tvungna att uppdatera sina nattsvarta analyser. Internationella valutafonden (IMF) reviderade sin prognos för 2020 till ett mer positivt scenario, detta på grund av en utveckling som var bättre än förväntat mellan april och september.

[i] Irlands centralbank uppskattar i dagsläget en tillväxt på 0,4 procent för 2020, en markant förbättring jämfört med den prognos som i juli visade en tillbakagång med 0,9 procent.

[ii] Ett annat exempel på recency bias som inträffade nyligen: Vissa experter tolkade tekniksektorns volatilitet i september som ett tecken på mer turbulens i framtiden – ännu ett exempel på tankesättet att något som hänt nyligen kommer att fortsätta hända.

Kommer Europeiska centralbanken att sänka räntorna i november och skada eurokursen?
Statistik från ECP tillkännager sitt senaste räntebeslut mot bakgrund av försämrade ekonomiska data i euroområdet. Arbetslösheten klättrade till exempel + 0,1 % i oktober till 11,6 %, en siffra som ECB-chef Mario Draghi kallar “beklagligt högt.”

Den sammansatta PMI (mätproduktion inom tillverkning, tjänster och konstruktion) nådde under tiden 45,7 förra månaden, vilket signalerade en djup minskning. Med tanke på detta kan kontinenten säkert använda en räntesänkning för att uppmuntra lån och stimulera ekonomisk tillväxt. Kommer ECB att fortsätta och vilken effekt kommer beslutet att ha på euron?

Inflationen i euroområdet är fortfarande hög

En anledning att tro att ECB inte kommer att höja räntorna den här månaden är att inflationen i euroområdet fortfarande är över målet. Inflationen, enligt riktmärket konsumentprisindex (KPI), sjönk 0,1 % i euroområdet i september till 2,6%. Detta ligger dock ganska mycket över ECB:s mål på 2,0 %. Med tanke på att högre räntor bekämpar inflationen är det därför osannolikt att centralbanken kommer att sänka sin nuvarande ränta på 0,75%.

Bundesbank hävdar inflationen

En annan anledning till att ECB kan hålla ut är det starka inflytandet från inflationshöken (och chef för Bundesbank) Jens Weidmann. Under de senaste veckorna har Weidmann varit djupt kritisk mot ECB: s ansträngningar för att släcka lågorna i krisen i euroområdet, inklusive lanseringen av officiella monetära transaktioner, som han ser som drivande inflation. Med tanke på att tyska utgör en så stor del av euroområdet kommer sannolikt hans syn på räntesänkningar att hålla fast i ECB.

ECB väntar på att aktivera sitt obligationsuppköpsprogram

Dessutom kommer ECB sannolikt att hålla räntor på 0,75 %, med tanke på att den fortfarande väntar på att aktivera sitt obligationsuppköpsprogram. Dessa officiella monetära transaktioner betyder det att ECB kommer att köpa obligationer av alla medlemmar i euroområdet som begär en räddningstjänst. Förhoppningen är att, om Spanien till exempel begär hjälp, kommer finansiella investerare att känna sig mindre oroliga för landets framtid och så återföra sina pengar dit. Det skulle göra en räntesänkning överflödig.

Vad betyder detta för euron?

Det finns därför mycket liten chans att centralbanken sänker räntorna i november, trots kontinentens fördjupade ekonomiska svårigheter. Hur kommer det att påverka euron då? Tja, om ECB håller räntor, vilket allmänt förutspås, kommer det sannolikt att stödja euron. Detta beror på att ju högre räntor, desto högre avkastning kan investerare förvänta sig av eurozonens obligationer och aktier. Höga räntor är därför en anledning att köpa in euron.


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2022 www.valutahandel.se All Rights Reserved.