Tendenser till ny Bull marknad bland kryptovalutor?

2018 är enligt många ett viktigt år för kryptovalutor och blockchain teknologi. Efter att ha sett otroliga prisrörelser under november och december 2017, och ända in på mitten av januari 2018, har marknaden varit synnerligen volatil. Priset på Bitcoin har pendlat mellan 6000 och 8000 dollar, och Altcoins har sett samma tendens inom sina respektive prisklasser.

Här kikar vi närmare på underliggande faktorer som kan ha orsakat det rådande läget, samt drar paralleller för framtiden.
Läs hela artikeln…

Dollarn på väg ner, och BTC samt ETH fortsätter att skapa vågor

Dollarn översåld under hela juli – vad kommer näst?

USD pris FOREX värde
HANDLA USD ONLINE

Framtiden för USD är oviss. Även om volatiliteten har reducerats något jämfört med de senaste få månaderna, men beteendet som kan ses på FOREX marknaden börjar bli synnerligt oberäknelig och frenetisk. Många europeer semestrar i USA under sommaren, något som har kunnats avläsas i Dollarns beteende, men i år har det varit anmärkningsvärt svårt att avläsa tydliga signaler. Kanske beror det på det instabila läget som President Trump (Drumpf!) har satt landet i, kanske beror det på andra faktorer såsom att världsekonomin ser ut att luta allt mer och mer mot Kina. Mer om Kina i en annan artikel, för det finns en hel del att ta upp gällande USA och USD.

Amerikanska The Fed (Federal Reserve Bank) höll ett möte för några dagar sedan, på onsdag den 16e, och sedan dess har det hänt en hel del på marknaden som vi tycker att alla våra läsare bör känna till.

Amerikanska Fed släppte protokollet från mötet och marknaden har reagerat på ett negativt sätt. Dollarn har sjunkit i sitt värde gentemot andra valutor, och ihop med andra faktorer såsom arbetslösheten som råder i landet, ser det lite ut som att USA är på brinken av en tuff period där dollarn kan hållas väldigt låg under en längre period.
Läs hela artikeln…

Copyright © 2016-2019 www.Valutahandel.se
All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital du är beredd att förlora. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Informationen på denna sajt är av utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.